Nieuwe directeur Bestuursacademie Nederland Steven Steenbergen

Thema's

Thema's

Nieuwe directeur Bestuursacademie Nederland Steven Steenbergen

Per 1 juli heeft Bestuursacademie Nederland een nieuwe directeur: Steven Steenbergen. Tijd voor een kennismaking.

Kunt u iets over uw eerdere loopbaan vertellen?

“Na mijn technische studie aan de Rijkshogeschool Groningen ben ik aan het werk gegaan als assistent-projectleider bij Rijkswaterstaat. Daarna ben ik via Manpower en ROVC Technische Opleidingen in 2002 bij NCOI Groep in dienst getreden. Bij NCOI Groep ben ik lange tijd verantwoordelijk geweest voor alle opleidingen op het gebied van overheid. Het samen bouwen aan het openbaar bestuur vind  ik een mooi streven. Mijn overstap naar Bestuursacademie Nederland in 2016 was dan ook een logische keuze.”

Wat voor type leider bent u?

“Dat is lastig om over jezelf te zeggen, maar ik denk dat ik mijzelf het beste kan omschrijven als meewerkend voorman. Ik werk bewust mee, ben betrokken en zie mezelf als een verbinder. Hierbij is voor mij de basis: samenwerken. We moeten het als organisatie samen doen. Ik wil mijn medewerkers daarom zoveel mogelijk meenemen in mijn verhaal. Daarbij is het belangrijk om bereikbaar te zijn en open te staan voor ieders mening of idee. Dat geldt niet alleen voor collega’s die ik elke dag spreek, maar juist ook voor medewerkers die ik niet elke dag zie. We doen het uiteindelijk met zijn allen, we zijn samen een team. Hierbij vind ik het erg belangrijk om iedereen in zijn waarde te laten. Elke medewerker heeft zijn sterke punten en moet de ruimte krijgen om zichzelf verder te ontwikkelen”.

Waar bent u zelf goed in?

‘’Het glas is altijd halfvol. Ik ben enthousiast en ik zie overal kansen. Daarbij ben ik ook van mening dat het altijd beter kan. Maar dan wel uit een gevoel van: wij zijn al goed bezig, maar als we dit net iets anders doen dan leveren we nog meer kwaliteit.  Daarbij ben ik ambitieus, maar ook realistisch. Als ik iets doe, dan doe ik het goed. Anders doe ik het niet.’’

Wat is uw valkuil?

“Het is voor mij soms lastig om een goede balans te vinden. Ik ben een harde werker en ben enthousiast over veel dingen, maar ik vind het lastig om mijn werk los te laten. Ik mag mezelf wel wat meer pauze gunnen.”

Wat is uw visie voor Bestuursacademie Nederland?

“Ik vind het heel belangrijk om kwalitatieve opleidingen en trainingen te blijven bieden. Heel belangrijk vind ik daarbij de vraag: Wat heeft de deelnemer eraan? Opleidingen moeten relevant zijn voor de praktijk. Je moet kennis kunnen duiden en toepassen. Je ziet dat het werk bij de overheid, als gevolg van bijvoorbeeld digitalisering en nieuwe wetgeving, andere taken en verantwoordelijkheden met zich mee brengt. Hierdoor wordt het werk steeds complexer. Wat betekent dit voor de competenties waarover een overheidsprofessional moet beschikken om zijn functie te kunnen uitvoeren? Wat voor de processen in een organisatie? En de IT? Ik zie hierbij een belangrijke rol weggelegd voor Bestuursacademie Nederland. Wij moeten ervoor zorgen dat we passende opleidingen en trainingen aanbieden die inspelen op de veranderende rol van de overheidsprofessional. Zo leveren wij echt meerwaarde.”

Thema's

Thema's