Nationaal Congres Gelijk = Gelijk – woensdag 29 november

Thema's

Thema's

Nationaal Congres Gelijk = Gelijk – woensdag 29 november

Breng een inclusieve samenleving dichterbij

In de zomer van 2016 is het VN-verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap geratificeerd in Nederland. Dit betekent dat Nederland er vanaf 1 januari 2017 aan moet werken dat mensen met een fysieke, verstandelijke of psychische beperking volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving.

Lokale Inclusie Agenda

De overheid speelt een belangrijke rol bij de implementatie van het VN-verdrag. Zo zijn gemeenten verplicht een Lokale Inclusie Agenda op te stellen. Hierin staat hoe zij werken aan het waarmaken van het VN-verdrag en dus aan een inclusieve samenleving.

Actuele informatie en inspirerende praktijkvoorbeelden

Heeft u geen idee waar te beginnen? Dan is het 1e Nationaal Congres Gelijk = Gelijk op woensdag 29 november in de Jaarbeurs Utrecht een uitstekend startpunt. Tijdens dit congres wordt u op weg geholpen met onder meer actuele informatie en inspirerende praktijkvoorbeelden.

Aanmelden

Bestuursacademie Nederland draagt dit initiatief een warm hart toe. Wilt u ook met het VN-verdrag aan de slag binnen uw organisatie en bent u op zoek naar inspiratie? Meld u dan aan voor het congres via de website van Gelijk = Gelijk. Hier vindt u ook meer informatie over het congres.

Thema's

Thema's