Milieuzones in de stad: welke rol heeft u als handhaver?

Thema's

Thema's

Milieuzones in de stad: welke rol heeft u als handhaver?

In 13 grote steden in Nederland geldt al een aantal jaar een milieuzone. Deze milieuzone is ingesteld om de luchtkwaliteit te verbeteren. Het begon met de toegang te beperken voor vrachtwagens die veel fijnstof en stikstofoxiden uitstoten. Maar de laatste tijd worden deze milieuzones ook steeds beperkter voor andere voertuigen die slecht zijn voor de luchtkwaliteit. Om deze zones goed te handhaven, zetten gemeenten verschillende middelen in. U speelt een belangrijke rol in de handhaving van deze milieuzones. We gaan in op de verschillende middelen die u als handhaver tot u beschikking kunt hebben.

Boetes door BOA’s

Vooral wanneer de milieuzone net is ingegaan of uitgebreid, kiest een gemeente er vaak voor om de zones te handhaven met behulp van de Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA’s). Wanneer een gemeente werkt met parkeer BOA’s kunnen zij het formele takenpakket van deze BOA uitbreiden, zodat ze ook bevoegd zijn om rijdende voertuigen te handhaven. Voor u als BOA betekent dit een uitbreiding van uw takenpakket. Om deze handhaving goed uit te voeren, heeft u voorlichting en training nodig. Wat wordt er van u verwacht? En waar gaat u mee werken? Vaak krijgt u elektrische handcomputers om de kentekens te controleren. Komt u erachter dat het voertuig met dit kenteken niet thuishoort in de milieuzone, dan wordt dit geregistreerd en wordt er een boete verstuurd.

Evaluatie handhaving milieuzones

Ook bij de evaluatie van de milieuzones en de handhaving hiervan speelt u een grote rol. Verzamel uw ervaringen en leermomenten en deel dit tijdens evaluaties. Hiermee wordt de handhaving van de milieuzone alleen nog maar beter.

Kentekenscanners met ANPR camera’s

Camera’s met Automatic Number Plate Recognition (ANPR) scannen kentekens sneller en efficiënter. Door deze kentekens op te slaan in de database om ze te vergelijken met de kentekens die wel of niet toegestaan zijn in de milieuzone. Bij een overtreding gaan de gegevens naar het Centraal Justitieel Incassobureau en krijgt de overtreder enige tijd later een boete. Handhaving en toezicht bewaart het dossier, voor het geval de overtreder in beroep gaat tegen deze boete. Door de efficiëntie van de camera’s is de naleving van de milieuzone bijzonder hoog (95%).

Overgangsperiode

Wanneer een gemeente besluit om een milieuzone in te stellen of uit te breiden, wordt er vaak besloten om een overgangsperiode in te stellen. Binnen deze overgangsperiode worden alle betrokkenen geïnformeerd en voorgelicht. Het komt voor dat bepaalde aspecten nog niet in werking treden of dat deze nog niet hard worden gehandhaafd. Voor u als handhaver is het belangrijk om volledig op de hoogte te zijn van de nieuwe regels en wat er van u wordt verwacht. Tijdens deze overgangsperiode kunt u ook wennen aan de nieuwe situatie en uw rol hierin.

Omgaan met de complexiteit van milieuhandhaving

Alle veranderingen binnen milieuhandhaving zorgen voor de nodige uitdaging. Het is belangrijk om volledig up-to-date te blijven als toezichthouder of handhaver van de milieuwetgeving. Met deze opleiding blijft u bij en krijgt u de benodigde handvatten voor het goed uitvoeren van toezichthouding en handhaving op het gebied van milieu.

Thema's

Thema's