Maak kennis met finalist Brandon Pouw (JAVHJ19)

Thema's

Thema's

Maak kennis met finalist Brandon Pouw (JAVHJ19)

Brandon Pouw (26) heeft altijd graag voor de overheid willen werken.Bij de overheid ben je echt in staat om impact te hebben. Maatschappelijke zingeving is voor mij dan ook erg belangrijk. Het niet alleen uit zijn op winstbejag, maar ook voor de samenleving van toegevoegde waarde zijn.” “Helemaal”, zo zegt hij, “in de tijd waarin wij nu leven. Het openbaar bestuur en de samenleving is aan het veranderen. Ik vind het heel belangrijk dat in die veranderingen iedereen zoveel mogelijk mee doet. Ook de groepen mensen die de overheid wantrouwen. De kloof tussen burger en overheid, burger en politiek moet zo klein mogelijk zijn.”
 

Grootste kracht

“Ik ben heel resultaatgericht. Ik wil dat er iets tastbaars komt te liggen, maar wel op een sympathieke manier. Ik vind het heel belangrijk dat er draagvlak is voor mijn ideeën. Ik wil niet als een olifant door de porseleinkast heen gaan. Ik probeer echt te luisteren naar wat er speelt in de samenleving, maar ook onder mijn collega’s. Juist door tegenspraak te organiseren, weet je hoe je plannen en ideeën beter kunt maken. Ik denk dat we allemaal wat minder bang moeten zijn voor mensen met een andere mening.”

De rol van de jonge ambtenaar

“Als jonge ambtenaar kom je nieuw binnen, dus durf ook vaste structuren te bevragen. Kan het ook anders? Waarom doen we dit zo? Als jonge ambtenaar ben je opgegroeid in een andere context dan iemand van 40 jaar geleden, dus maak daar gebruik van. Je kunt echt op een andere manier tegen dingen aankijken. Juist omdat je in een andere tijd bent geboren.”
 

Werken bij de overheid

“Juist voor jonge mensen is werken voor de overheid een goede keus, aldus Brandon Pouw. “In de eerste plaats natuurlijk omdat het hartstikke leuk is. Maar ten tweede omdat er momenteel bij de overheid een heleboel complexe vraagstukken spelen. Je moet met veel verschillende partijen samenwerken en dingen opzetten. Je kunt je niet meer op een eilandje verschuilen. Juist bij de overheid kun je je inhoudelijke uitdaging kwijt en bovendien krijg je echt de ruimte om jezelf te ontwikkelen.”
 

Stem nu op uw favoriete jonge ambtenaar

U kunt nog tot 13 januari 2019 stemmen op uw favoriete jonge ambtenaar. Op 17 januari 2019 in de Prodent fabriek in Amersfoort wordt de Jonge Ambtenaar van het Jaar 2019 bekendgemaakt.

Thema's

Thema's