In gesprek met de finalisten van de Jonge Ambtenaar van het Jaar

Thema's

Thema's

In gesprek met de finalisten van de Jonge Ambtenaar van het Jaar

De drie finalisten die nog in de race zijn voor de titel Jonge Ambtenaar van het Jaar 2019 zijn inmiddels bekend. Voor de finalisten is het aftellen geblazen: wie mag zich een jaar lang Jonge Ambtenaar van het Jaar noemen? Wij spraken de kandidaten nog één keer. Waarom moeten juist zij die felbegeerde titel winnen? 


Neeltje van der Heijden - Bestuursadviseur bij de Gemeente 's-Hertogenbosch

Neeltje van der Heijden (33) werkt als bestuursadviseur bij de gemeente ’s-Hertogenbosch en als zelfstandig ondernemer. Ze is onder meer actief als procesbegeleider en inhoudelijk adviseur op het gebied van organisatieverbetering, maatschappelijk vastgoed en sturing door data in het sociaal domein. “De combinatie van het werken als bestuursadviseur bij de gemeente 's-Hertogenbosch en als zelfstandig ondernemer is een bewuste keuze. Enerzijds omdat ik heel graag de lokale overheid een stukje beter wil maken met alle complexe opgaven die er momenteel spelen. Anderzijds vind ik het heel leuk om ervaringen en inzichten op te doen buiten de gemeentemuren en om die kennis en perspectieven met anderen te delen.”


Bestuursadviseur en zelfstandig ondernemer

“Ik heb een functie waarin mijn agenda leidend is, dus wat er bestuurlijk speelt daar moet je ook zijn. Ik probeer daarnaast in de avonden en de weekenden als zelfstandig ondernemer te werken. Ik vind die afwisseling echt enorm leuk. Om nieuwe inzichten op te doen, je netwerk te vergroten en met andere mensen en stakeholders samen te werken. Dat verrijkt mij enorm. Het laat ook een stukje ondernemerschap zien. Iets wat we als overheidsprofessionals van deze tijd echt nodig hebben.”


Ondernemerschap bij de overheid

Neeltje van der Heijden wil het ondernemerschap binnen het ambt van overheidsprofessionals een stevige plek geven. “Ik werk voor de lokale overheid en die staat momenteel voor grote opgaven. De inhoudelijke taken worden complexer en veelzijdiger. Denk aan het sociaal domein, de energietransitie, omgevingswet of het klimaat. Dat vraagt van ons als overheid veel. Juist jonge ambtenaren kunnen daarin een belangrijke rol spelen.  Het ondernemerschap is misschien wel een van de belangrijkste sleutels om het verschil te kunnen maken en om te bouwen aan de overheid. Juist door anders en ondernemender naar complexe vraagstukken te kijken, kunnen we ook echte resultaten behalen. Als jonge ambtenaar van het jaar zou ik graag het gezicht zijn van dat ondernemerschap.”


Werken bij de lokale overheid

“Vooral als lokale overheid grijpen we dieper in op de levenssfeer van inwoners dan ooit tevoren. Er zijn zoveel taken: van de afvalstofdienst tot en met de jeugdzorg. Kriskras over alle velden heen speelt de lokale overheid een rol. De complexiteit en diversiteit van opgaven is echt enorm. De overheid is dan ook een mooie plek voor jonge mensen die klaar zijn met hun studie om zich verder te ontwikkelen.  Daarnaast vind ik het ook erg belangrijk dat je als overheidsorganisatie iets met je talentontwikkeling doet. Hoe zorg je er nou voor dat jonge mensen voor je organisatie willen werken?  Daar is echt nog veel winst te halen.”


Bijou van Haren – Stafmedewerker bij de Koninklijke Landmacht

Bijou van Haren werkt als enige van de finalisten niet bij de lokale overheid, maar bij de Koninklijke Landmacht. “Ik ben geen militair, maar burgermedewerker. Ik houd me als stafmedewerker bezig met de innovatie van het onderwijs binnen de Koninklijke Landmacht. Zelf had ik tijdens mijn studie Bestuurskunde ook niet verwacht dat ik uiteindelijk bij de Koninklijke Landmacht terecht zou komen. Maar ik ben erg blij dat ik deze stap genomen heb.”


Ondernemerschap bij de Koninklijke Landmacht

“Bij de landmacht ben ik erg ondernemend geweest. Militairen die uitgezonden worden, moeten natuurlijk ook opgeleid worden. Vandaar dat we binnen onze eigen eenheid ook scholen hebben die dat doen. Lesgeven gebeurt daar echter nog veel op een traditionele manier. Door middel van hoorcolleges en PowerPointpresentaties. Terwijl de wereld om ons heen aan het veranderen is. Juist ontwikkelingen als virtual reality, gamification, gepersonaliseerd leren en serious gaming bieden nieuwe mogelijkheden. Door gebruik te maken van nieuwe technieken en methodieken kunnen we ervoor zorgen dat we beter en slimmer kunnen opleiden. Daarom heb ik LEARN! ontwikkeld. De Learning Experience Army Room Netherlands (LEARN!) is een platform waarin we dit soort trends en ontwikkelingen in een veilige omgeving kunnen uitproberen. Gewoon om eens te kijken hoe we zoiets als gamification kunnen inzetten in ons onderwijs. Bij innoveren hoort ook dat je fouten maakt. Juist door het ontwikkelen van LEARN! hebben wij een veilige omgeving gecreëerd waarin je fouten mag maken. Van fouten leer je immers het meest.”


Probeer niet alles zelf te doen

“De problemen die wij binnen de Koninklijke Landmacht hebben, zijn zeker niet uniek. Ook andere publieke organisaties hebben hier mee te maken. Als je een bepaald idee of probleem hebt, probeer dan altijd eerst te denken: zijn er misschien andere organisaties die dat zelfde probleem ook hebben. Probeer niet alles in splendid isolation te doen, maar ga juist met andere mensen en organisaties in gesprek. Ik doe dat niet alleen binnen de Koninklijke Landmacht hoor. Ik ben ook weleens bij een andere onderwijsinstelling wezen kijken. Er is gewoon heel veel kennis bij andere organisaties. Maak daar vooral gebruik van.”


Werken bij de Koninklijke Landmacht

“Ik vind vooral de tradities bij de Koninklijke Landmacht erg mooi. Het is een familie of samenleving op zich. Je hebt afdelingen die kleding maken, korpsen die muziek maken en natuurlijk de militairen zelf. Je kunt echt alle kanten op.  Je hoeft echt geen militair te zijn om bij de Koninklijke Landmacht aan te slag te kunnen. Ook als burgermedewerker zijn er genoeg mogelijkheden. Zo kun je een steentje bijdragen aan een betere wereld en deel uitmaken van een organisatie vol tradities en onderlinge kameraadschap. Dat is iets wat de Koninklijke Landmacht echt uniek maakt. “


Brandon Pouw – Beleidsmedewerker Bestuurlijke Zaken bij Provincie Zuid-Holland

Brandon Pouw (26) heeft altijd graag voor de overheid willen werken.Bij de overheid ben je echt in staat om impact te hebben. Maatschappelijke zingeving is voor mij dan ook erg belangrijk. Het niet alleen uit zijn op winstbejag, maar ook voor de samenleving van toegevoegde waarde zijn.” “Helemaal”, zo zegt hij, “in de tijd waarin wij nu leven. Het openbaar bestuur en de samenleving is aan het veranderen. Ik vind het heel belangrijk dat in die veranderingen iedereen zoveel mogelijk mee doet. Ook de groepen mensen die de overheid wantrouwen. De kloof tussen burger en overheid, burger en politiek moet zo klein mogelijk zijn.”


Grootste kracht

“Ik ben heel resultaatgericht.  Ik wil dat er iets tastbaars komt te liggen, maar wel op een nette manier. Ik vind het heel belangrijk dat er draagvlak is voor mijn ideeën.  Ik wil niet als een olifant door de porseleinkast heen gaan. Ik probeer echt te luisteren naar wat er speelt in de samenleving, maar ook onder mijn collega’s. Ik neem dit mee in mijn ideeën, maar probeer mensen toch mee te krijgen.”


De rol van de jonge ambtenaar

“Als jonge ambtenaar kom je nieuw binnen, dus durf ook vaste structuren te bevragen. Kan het ook anders? Waarom doen we dit zo? Als jonge ambtenaar ben je opgegroeid in een andere context dan iemand van 40 jaar geleden, dus maak daar gebruik van. Je kunt echt op een andere manier tegen dingen aankijken. Juist omdat je in een andere tijd bent geboren.”


Werken bij de overheid

“Juist voor jonge mensen is werken voor de overheid een goede keus, aldus Brandon Pouw. “In de eerste plaats natuurlijk omdat het hartstikke leuk is. Maar ten tweede omdat er momenteel bij de overheid een heleboel complexe vraagstukken spelen. Je moet met veel verschillende partijen samenwerken en dingen opzetten. Je kunt je niet meer op een eilandje verschuilen. Juist bij de overheid kun je je inhoudelijke uitdaging kwijt en bovendien krijg je echt de ruimte om jezelf te ontwikkelen.”


Stem nu op uw favoriete jonge ambtenaar

U kunt nog tot 13 januari 2019 stemmen op uw favoriete jonge ambtenaar. Op 17 januari 2019 wordt in de Prodent fabriek in Amersfoort de Jonge Ambtenaar van het Jaar 2019 bekendgemaakt.

 

Thema's

Thema's