Gelukkig nieuwjaar!

Thema's

Thema's

Gelukkig nieuwjaar!

Als directeur van Bestuursacademie Nederland wil ik u graag een gezond, voorspoedig en vooral ook leerzaam nieuwjaar wensen. Ik hoop dat u het begin van 2019 feestelijk hebt kunnen inluiden met familie en vrienden.
 
Een nieuw jaar is het moment voor goede voornemens en nieuwe initiatieven. Dat geldt ook voor ons. In 2019 gaan wij dan ook weer ons uiterste best doen om verder te bouwen aan de ontwikkeling van mensen en organisaties binnen de overheid.
 
Technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat onze maatschappij verandert. Robots, kunstmatige intelligentie en datagedreven sturing zijn ontwikkelingen die grote invloed hebben op de manier waarop we leven en werken. Nu, maar zeker in de toekomst.
 
De relatie tussen burger en overheid verandert. Steeds meer zien we dat overheden van buiten naar binnen werken. Uitgangspunt hierbij is de verbinding met de burger. Onderwerpen als samenwerken, participatie en verbinding blijven relevant.
 
Al deze ontwikkelingen hebben grote gevolgen voor uw werk als overheidsprofessional. De opgaven van morgen vragen om andere competenties. Als overheidsprofessional moet u zich daarom blijven ontwikkelen om inzetbaar te blijven. Een leven lang leren is daarbij het uitgangspunt.
 
In 2019 hebben wij daarom weer een inspirerend aanbod voor u ontwikkeld.  Altijd praktijkgericht en direct toepasbaar. Zo bent u goed voorbereid op de toekomst en bouwt u mee aan een betere overheid.
 
Namens Bestuursacademie Nederland hoop ik u ook in 2019 weer bij een van onze opleidingen en trainingen te begroeten.
 

Met vriendelijke groet,

Steven Steenbergen
Directeur Bestuursacademie Nederland

Thema's

Thema's