10 genomineerden #JAvhJ18 bekend!

Thema's

Thema's

10 genomineerden #JAvhJ18 bekend!

De 10 kandidaten werden geselecteerd uit meer dan 70 nominaties uit diverse overheidsorganisaties. Voorzitter Emke Westra is onder de indruk: “We zijn trots op zoveel talentvolle jonge ambtenaren. De 10 vielen op vanwege hun vernieuwende aanpak en vertegenwoordigen de verandering die de overheid nodig heeft.” Voor de verkiezing van Jonge Ambtenaar van het Jaar zoekt FUTUR naar ‘verandervoerders’; jonge ambtenaren die verandering voortbrengen. Dat zijn jonge professionals die het werk net even anders aanpakken, die zorgen voor vernieuwing in de organisatie of die op innovatieve wijze werken aan maatschappelijke thema’s. De 10 genomineerden komen uit de hele overheid.

Sahil Achahboun

Sahil (30) is adviseur P&O bij de gemeente Den Haag. Als verandervoerder draagt hij samen met zijn collega’s bij aan een arbeidsmarkt waarin plek is voor iedereen. In het onderwijs werd hij al geconfronteerd met ‘zo-doen-we-dat-hier-mechanismen’ die iemand met zijn achtergrond niet gunstig gezind bleken. Bij het betreden van de arbeidsmarkt liep Sahil tegen hetzelfde aan. Die ervaringen neemt hij nu mee in zijn werk en blijken van meerwaarde te zijn in de aanpak naar een meer inclusieve arbeidsmarkt waarin groepen niet onbewust worden uitgesloten. Hij wapent jong talent met de nodige skills voor de huidige arbeidsmarkt en tegelijkertijd attendeert hij diezelfde arbeidsmarkt op haar blinde vlekken.

Vincent Breen

Vincent (33) werkt als ruimtecoach bij de gemeente Raalte. Volgens zijn collega’s is hij een vrije denker die zijn omgeving meeneemt in een veranderende relatie tussen inwoners en de overheid. Verschillende inwoners prezen hem aan in een video om zijn aanmelding kracht bij te zetten. Volgens Vincent werkt het om oprecht te luisteren naar alle betrokkenen, benaderbaar te zijn en goed uit te leggen waarom je een besluit neemt. Dat lijkt simpel, maar dat is het eigenlijk ook. Dingen simpel houden werkt goed. Vincent houdt zich niet aan zijn functieomschrijving. Inwoners met wie hij samenwerkt doen dat ook niet, zijn werk wordt er leuker van en hij leert nog eens wat.

Severine van den Broek

Severine (30) is senior adviseur bij Rijkswaterstaat. Ze is initiatiefnemer en drijvende kracht van het netwerk CaptainCoCreation, waar young professionals zich inzetten voor toekomstvaste bouw- & infrasector. Ze is voorstander van een meer gelijkwaardige relatie met de markt, die volgens haar veel weg heeft van potje systeemvoetbal dat je met elkaar speelt. Elke dag verandert haar begrip van de wereld en elke dag verandert Severine mee.

Shirley Elands

Shirley (27) werkt als adviseur product- en procesinnovatie bij het Kadaster. Ze heeft in een partnerschap met onder andere Hogeschool Windesheim en de gemeente Zwolle een co-workingspace geopend en een makerspace gerealiseerd. Shirley zet onder andere hackathons in waarbij open data sets slim worden gecombineerd, om maatschappelijke vraagstukken te beantwoorden met nieuwe inzichten en technologieën. Naast haar werk heeft Shirley een applicatie ontwikkeld voor dementerenden. Deze applicatie ondersteunt aangedane hersenfuncties door middel van Mixed Reality en Machine Learning.

Jelle van Haaster

Jelle (28) is promovendus bij het ministerie van Defensie. Hij vond het tegenvallen dat Defensie niet of nauwelijks gebruikmaakte van apps tijdens opleiden, trainen en de dagelijkse bedrijfsvoering. Nadat de paden binnen de organisatie doodliepen, bouwde Jelle in het weekend zelf een app om ontwikkeling te stimuleren. Daarna bouwde hij er nog een in een informeel project met een afdeling binnen Defensie. Deze apps, Rangen en ZHKH, zijn 15.000 keer gedownload en worden gebruikt binnen en buiten het ministerie van Defensie. Jelle gelooft dat jonge ambtenaren de 21e eeuw en de ‘tech’ die daarbij hoort bij de overheid naar binnen kunnen trekken. Dat ziet hij als hun taak en wat leeftijdgenoten buiten de overheid mogen verwachten.

Boudewijn Kopp

Boudewijn (28) is beleidsmedewerker energie bij de gemeente Leiden. Hij vindt werken in en voor de stad waar hij is opgegroeid en nu nog steeds woont, het mooiste wat er is. Boudewijn werkt vanuit heldere kaders aan een groot vraagstuk als de energietransitie. Hij heeft partijen weten te verbinden aan de opgave dat Leiden in 2050 aardgas vrij is. Zo heeft hij eraan bijgedragen dat Leiden binnen twee jaar een nationale voorbeeldfunctie heeft gekregen op dit gebied.

Lisette Stevens

Lisette (28) werkt als beleidsadviseur bij de gemeente Westerveld. Volgens haar collega’s heeft zij haar stempel gezet op het anders werken in een steeds complexere en sneller veranderende maatschappij. Ze is een professional die veranderingen tot stand brengt door een voorbeeld te zijn in het opbouwen en onderhouden van frisse en effectieve relaties. Ze is medetrekker van het project ZoBuitenZoBinnen; om ambtenaren en inwoners anders samen te laten werken. Haar veranderaanpak is volgens haar verwarrend eenvoudig: "Be the change that you wish to see in the world."

Wouter Struijk

Wouter (29) werkt bij de gemeente Schiedam als beleidsadviseur jeugd en onderwijs. Hij heeft samen met jongeren uit Schiedam een jongerenmonitor opgesteld en is aan de slag gegaan met de resultaten. Als ambtenaar legt hij voortdurend verbindingen tussen jongeren, ambtenaren en politici over de ontwikkeling in de samenleving en bewustzijn over elkaars rol. Volgens Wouter betekent het dat de overheid nieuwe vormen organiseert en ruimte durft te geven aan bewegingen en initiatieven zonder dat we precies weten wat eruit komt. Vooral dat laatste is eng, maar zo ontzettend belangrijk om pareltjes te laten ontstaan.

Niek Verlaan

Niek (32) is Beleidsadviseur Volksgezondheid en Projectmanager Mobiliteit bij de gemeente Utrecht. Het is slechts toeval dat je een passende oplossing verzint wanneer je de doelgroep er niet bij betrekt, aldus Niek. Om verandering te krijgen is het belangrijk om te weten waarom mensen doen wat ze doen en hoe kan je daar nou beter achter komen door ze te betrekken? Met technieken als nudging en andere gedragstechnieken helpt hij collega’s om op nieuwe manieren de doelgroep te bereiken. Niels heeft een Nudge Netwerk opgezet gericht op kennisdeling, zowel binnen de gemeente Utrecht als landelijk.

Dwight van van de Vijver

Dwight (34) durft als inspecteur bij de politie te benoemen wat er aan de hand is en maakt lastige onderwerpen als etnisch profileren, diversiteit en de aanpak tegen loverboys bespreekbaar. Hij geeft om alle mensen en zoekt naar duurzame constructieve verbinding. Dit legt hij regelmatig op vernieuwende wijze uit op televisie en radio als boegbeeld voor de politie. Hij beweegt tussen de straat, professionals, de gehele organisatie en adviseert leden uit de Tweede Kamer. Door te werken aan inclusie hoopt hij te bouwen aan een samenleving waar iedereen gelijkwaardig is, mee mag doen en vooral mee wil doen.

De 10 jonge ambtenaren mogen door naar de selectiedag die FUTUR organiseert met JS Consultancy op 10 november. De finalisten worden geselecteerd op basis van hun innovativiteit, moed, empathie en overtuigingskracht. Er worden vier finalisten gekozen die het tegen elkaar opnemen tijdens de verkiezingsavond op 18 januari in Rotterdam. 

Thema's

Thema's