Samenwerking NVVB en Bestuursacademie Nederland

Thema's

Thema's

Samenwerking NVVB en Bestuursacademie Nederland

Op donderdag 8 maart is de Bestuursacademie Nederland bronzen partner geworden van de NVVB (Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken). “We zijn erg verheugd, dat we de banden met de NVVB weer hebben hersteld”, zegt de directeur van de Bestuursacademie Nederland,  Joke Elzenaar. “Burgerzaken is een belangrijk opleidingsdomein met veel ontwikkelingen, niet in de laatste plaats op het vlak van digitalisering. Door de digitalisering vervallen bepaalde taken, maar door nieuwe technieken en ontwikkelingen komen er ook weer nieuwe taken bij. Dit vraagt om nieuwe competenties die veelal meer op HBO niveau liggen. Ook vraagt de samenwerking met burgers om andere competenties bij medewerkers”, vult Steven Steenbergen, commercieel directeur aan. “Deze ontwikkelingen hebben ook invloed op de inhoud van onze opleidingen. Het is daarbij ook erg belangrijk dat onze opleidingen optimaal aansluiten op de kwalitatieve examens van de NVVB PublieksAcademie.”

De Bestuursacademie Nederland zal in overleg met de NVVB de komende maanden kijken hoe we de opleidingen laten aansluiten op de examens van de NVVB PublieksAcademie. Wij zijn dan ook erg blij dat deze samenwerking is gesloten. De samenwerking maakt het ook mogelijk om erkende HBO opleidingen aan te gaan bieden aan medewerkers bij de afdelingen burgerzaken. Het halen van een erkend diploma maakt het voor medewerkers optimaal mogelijk om door te kunnen groeien.


Fotograaf: Jessica Brouwer  

Thema's

Thema's