Nulmeting als basis voor incompanytraject

Thema's

Thema's

Nulmeting als basis voor incompanytraject

Rinie van der Stelt is coördinator van het Educatiecentrum Leren & Ontwikkelen, Cluster Ondersteuning van de gemeente Rotterdam. Samen met de Bestuursacademie ontwikkelt hij momenteel een opleidingstraject voor de kwaliteitsmedewerkers van het Cluster Werk en Inkomen.
 
“In 1984 kwam ik in dienst bij de gemeente Rotterdam als medewerker in de buitendienst, zoals dat zo mooi heette toentertijd. Dan zit je echt heel dicht op de burger. Via een paar tussenstappen ben ik in 1991 aangenomen bij het intern opleidingscentrum”, vertelt Rinie.
“Sinds die tijd is er veel veranderd. Waar we vroeger 85% van de opleidingen zelf uitvoerden en voor 15% opleiders uit de markt inhuurden, is dat nu precies andersom. Rotterdam is een ambitieuze gemeente met zo’n 11 á 12 duizend medewerkers. Daarom zijn we natuurlijk een gewilde klant. Ook gezien de opleidingsambitie van de gemeente. Ik zeg altijd dat we mensen van A naar B en verder helpen, zodat we uiteindelijk die medewerker krijgen die zelf kan bepalen wat hij nodig heeft voor het uitvoeren van zijn vak. Dat is ook een van onze visies: die zelfstandige medewerker. Je ziet nog te vaak dat van bovenaf wordt bepaald wat goed voor je is. En het zou zo mooi zijn als die medewerker dat zelf kan aangeven.”

Drie leerlijnen

“Bij Werk en Inkomen hebben we met een paar dingen te maken”, gaat de 57-jarige Papendrechter verder. “Ten eerste een enorme regelgeving die vaak verandert. Bijvoorbeeld als er weer verkiezingen zijn geweest. Daarnaast zijn we heel veel met de burger bezig en daarom staan we ook snel in de schijnwerpers als er een keer iets wat minder goed gaat. Opleiden is daarom erg belangrijk. Bij Werk en Inkomen hebben we bedacht dat we een drietal leerlijnen moesten ontwikkelen. Een voor nieuwe mensen om die binnen een jaar tot twee jaar op honderd procent te brengen. De tweede lijn is voor de zittende mensen. Hoe krijg je die op niveau en hoe hou je ze op niveau? De derde leerlijn is voor de pareltjes. Die proberen we binnen te houden door ze meer ontwikkelmogelijkheden te bieden.”
 
“Een van de doelgroepen in die leerlijnen bestaat uit de kwaliteitsmedewerkers. Via deze groep kwamen we voor dit traject uit bij de Bestuursacademie. Een kleine groep kwaliteitsmedewerkers van maatschappelijke ontwikkeling had vorig jaar bij de Bestuursacademie de opleiding voor juridisch kwaliteitsmedewerker in het sociaal domein gevolgd. En hoewel ze niet allemaal zijn geslaagd, waren ze heel enthousiast over deze opleiding. Door hun positieve signalen wilden de andere medewerkers van Werk en Inkomen ook graag een opleiding volgen bij de Bestuursacademie.”

Nulmeting uitvoeren

“We hebben een offerte aangevraagd en die voorgelegd aan het management. Dat besloot toen om met de Bestuursacademie Nederland in zee te gaan. In de opdracht namen we ook op dat er eerst een nulmeting moest worden uitgevoerd. Vervolgens kwam daaruit wat de medewerkers wel en wat ze niet goed doen.”
 
“Op basis daarvan zijn we nu aan het vaststellen wie welke modules gaan volgen en daar gaan we dan in maart mee starten. Zo houden we leren ook leuk. Je moet natuurlijk niet hebben dat iemand zich zit te vervelen omdat hij alles al weet. We krijgen dan uitrol van waarschijnlijk wel een jaar tot anderhalf jaar alleen al op dit onderdeel en dat gaat over kennis op het gebied van wet- en regelgeving, met name om de participatiewet, wat algemene wetskennis en voorlichting voorzieningen.”
 
“Het gaat er uiteindelijk om dat we de burger zo goed mogelijk kunnen helpen en hem niet van loketje naar loketje blijven sturen. Als je dat voor elkaar krijgt, help je dus je burger natuurlijk écht.”

Thema's

Thema's