Nieuw: Opleiding Adviseur Sociaal Domein

Thema's

Thema's

Nieuw: Opleiding Adviseur Sociaal Domein

Het werkveld Sociaal Domein is nog nooit zo in beweging geweest als nu. De decentralisaties op het gebied van jeugdzorg, de uitvoering van de nieuwe Wmo en de Participatiewet zorgen voor de nodige hoofdbrekens. Welke rol is er weggelegd voor bestuurders, ambtenaren, aanbieders, regiogemeenten en burgers? Wat zijn de gezamenlijke elementen in de drie transities en hoe zorgt u dat deze optimaal tot hun recht komen? Kennis over een enkel vakgebied is niet meer voldoende; het gaat om het grotere geheel en de samenhang daartussen. Ongetwijfeld heeft u in uw dagelijkse werkpraktijk te maken met vraagstukken die vragen om een integrale oplossing, waarbij u moeiteloos moet kunnen schakelen tussen de diverse disciplines en partijen.

Met de nieuwe opleiding Adviseur Sociaal Domein verwerft u als professional inzicht in het complexe werkveld van het Sociaal Domein. Daarnaast leert u ook een visie te ontwikkelen. U ontwikkelt competenties waarover een gekwalificeerd adviseur dient te beschikken. U heeft beter inzicht in wat er van u verwacht wordt, en hoe u integrale vraagstukken het beste kunt ‘aanvliegen’. U overziet het krachtenveld waarin u participeert en weet de informatie te verzamelen en te filteren die voor u van belang is. Uw adviezen worden waardevoller; het resultaat hiervan ziet u direct terug in de mate van acceptatie en/of overname ervan..

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Karen Kool via telefoon 06 15 05 1611 of e-mail kkool@bestuursacademie.nl.

Thema's

Thema's