Nieuw: HBO Consulent Sociaal Wijkteam

Thema's

Thema's

Nieuw: HBO Consulent Sociaal Wijkteam

Voor burgers die een hulpvraag hebben waarbij meerdere disciplines betrokken zijn, is er niets zo vervelend als wanneer zij hun verhaal steeds opnieuw moeten vertellen. Sinds de decentralisatie binnen het sociaal domein hanteren gelukkig steeds meer gemeenten en wijkteams een integrale aanpak. Hierdoor is er nog maar 1 intakegesprek nodig. Dit gesprek wordt gevoerd door de consulent sociaal wijkteam. Werkt u al als hulpverlener of administratief medewerker in een wijkteam en wilt u zich verder breed ontwikkelen als consulent sociaal wijkteam? Dan is onze nieuwe opleiding HBO Consulent Sociaal Wijkteam mogelijk interessant voor u.

Wat doet een consulent sociaal wijkteam?

Als consulent van het sociaal wijkteam bent u de spin in het web. U ontvangt, filtert en verdeelt de eerste aanvragen die bij het wijkteam binnenkomen. Ook coördineert en bewaakt u de start van de aanvragen binnen uw team. Om deze generalistische functie goed te kunnen vervullen, is het belangrijk dat u beschikt over de juiste communicatieve en sociale vaardigheden. U bepaalt immers samen met de klant wat hij nodig heeft en zorgt voor de overdracht naar uw gespecialiseerde collega of ketenpartner.

HBO Consulent Sociaal Wijkteam: handvatten voor in de praktijk

Om u te ontwikkelen tot een professionele consulent sociaal wijkteam, heeft u specifieke kennis en vaardigheden nodig. In onze nieuwe opleiding HBO Consulent Sociaal Wijkteam leert u wat het betekent om te denken en handelen vanuit vraag- en resultaatgericht werken en hoe u signalen oppakt die van invloed zijn op de maatschappelijke participatie, zelfredzaamheid en zelfstandigheid van cliënten. Daarnaast weet u na afloop van deze opleiding hoe u de voorzieningen kunt inzetten en hoe u binnen de juridische randvoorwaarden opereert. Ook heeft u kennis van en inzicht in crisissituaties en -management en kunt u crisisinterventies toepassen.

Kortom: na het volgen van deze opleiding kunt u uw cliënten op een professionele manier te woord staan en doorverwijzen naar de juiste hulpverlener. Uw cliënten ervaren dat zij niet langer van het kastje naar de muur worden gestuurd, maar dat er echt naar hen wordt geluisterd.

Thema's

Thema's