Maak kans op een halfjaar gratis Online Academy. Doe mee met ons onderzoek naar het 70-20-10-model

Thema's

Thema's

Maak kans op een halfjaar gratis Online Academy. Doe mee met ons onderzoek naar het 70-20-10-model

Volgens het 70-20-10-model van Charles Jennings leren we voor 70% door gewoon ons werk te doen, voor 20% door coaching van feedback van collega’s en leidinggevende, en voor 10% door formele (theoretische) opleidingen. Met andere woorden: 90% van het leren gebeurt door middel van informele leeractiviteiten en 10% door formele training.

Formeel en informeel leren combineren = optimaal resultaat

Formeel en informeel leren worden in de praktijk vaak gezien als afzonderlijke eenheden. Uit onderzoek blijkt echter juist dat een combinatie van leeractiviteiten belangrijk is voor de ontwikkeling van professionele competenties.

Verwevenheid formeel en informeel leren

Verder zitten er in die 90% informeel leren toch nog vaak veel aspecten van formeel leren, omdat een coach of leidinggevende van tevoren heeft nagedacht over de te behalen leerdoelen. Het informele deel is meestal dus veel formeler dan we denken.

Geen vaststaande verhoudingen, maar richtlijnen

Daarnaast nemen organisaties deze percentages vaak nogal letterlijk, terwijl ze als richtlijn moeten worden gebruikt en per situatie kunnen verschillen.
 
Kortom, het 70-20-10-model is complexer dan je op het eerste gezicht zou denken.

Doe mee met ons onderzoek

Om meer inzicht te krijgen in de professionele ontwikkeling van werknemers, doet Bestuursacademie Nederland in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam onderzoek naar formeel en informeel leren op de werkplek. Het 70-20-10-model is hierbij het uitgangspunt. Het uiteindelijke doel van het onderzoek: onze programma’s beter laten aansluiten op de werkplek van onze studenten.

Maar daarvoor hebben we wel uw input nodig. Vul vóór eind maart onze enquête in en maak kans op een halfjaar gratis online trainingen van Online Academy. Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 minuten.

Enquête invullen

Meer informatie over het onderzoek

Vertrouwelijkheid van gegevens

Alle onderzoeksgegevens blijven volstrekt vertrouwelijk en worden anoniem verwerkt. Persoonlijke gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Vrijwilligheid

U kunt op elk gewenst moment stoppen met het invullen van de enquête. Als u de enquête wel afrondt, maar bij nader inzien toch niet wilt dat wij uw gegevens gebruiken, kunt u dit binnen 24 uur aangeven. Wij verwijderen uw gegevens dan uit onze bestanden.

Verzekering

Omdat dit onderzoek geen risico’s voor uw gezondheid of veiligheid met zich meebrengt, gelden de voorwaarden van de reguliere aansprakelijkheidsverzekering van de UvA.

Nadere inlichtingen

Heeft u vooraf of achteraf nog vragen over dit onderzoek? Neem dan contact op met de uitvoerende onderzoeker: Ellen van Reemst, tel. 06 - 83 21 11 11 of e-mail ellen.vanreemst@uva.nl, Parklaan 70, 2132 BP Hoofddorp of de verantwoordelijke onderzoeker: Joost Jansen in de Wal, tel. 06 - 21 99 91 91 of  e-mail J.JansenindeWal@uva.nl, Nieuwe Achtergracht 127, 1018 WS, Amsterdam. Voor eventuele klachten over dit onderzoek kunt u zich wenden tot het lid van de Commissie Ethiek: dhr. dr. Jaap Schuitema, tel. 020 - 525 12 61 of e-mail J.A.Schuitema@uva.nl, Postbus 15780, 1001 NG Amsterdam.

Thema's

Thema's