Intercompany: de voordelen van open lijn en incompany gecombineerd

Thema's

Thema's

Intercompany: de voordelen van open lijn en incompany gecombineerd

Wie een opleiding of training wil volgen bij Bestuursacademie Nederland, kon tot voor kort kiezen uit de open lijn of een incompanytraject. Maar nu is het ook mogelijk de voordelen van open lijn en incompany te combineren. In een zogeheten intercompanytraject volgen cursisten het traject samen met collega’s van andere organisaties, maar dan wél op een zelfgekozen locatie. Het beste van beide werelden dus. 6 deelnemers uit Zeeland hadden de primeur met de intercompanyopleiding Financieel Adviseur ‘Van Beheer naar Beleid’. Bestuursacademie Nederland sprak met adviseur Yvette Post over de totstandkoming van het traject.

Uitdaging voor de financieel adviseur

Yvette: “Ik merkte in klantgesprekken dat de financiële functie voor een grote uitdaging staat door de omvangrijke en complexe veranderingen die op overheidsorganisaties afkomen. Dit vraagt om andere competenties.” Zo moet de financieel adviseur volgens Yvette nog steeds kennis van zaken hebben, maar moet hij zich ook goed kunnen inleven in de wereld van de bestuurder. “De financieel adviseur daagt uit, zorgt voor juiste en betrouwbare informatie en stelt zaken ter discussie. Hij bereidt diverse scenario's voor besluitvorming voor en geeft aan wat de consequenties zijn, die bij het scenario horen. Hij adviseert en discussieert mee, maar laat de besluitvorming over aan de bestuurder.”

Brainstorm

Deze omslag gaat echter niet vanzelf. Daarom gingen Yvette en haar collega’s met de gemeente Middelburg om tafel om te brainstormen over hoe Bestuursacademie Nederland een rol zou kunnen vervullen in deze transitie. In die brainstorm kwam het idee van een intercompanytraject naar boven. Yvette licht toe: “Het is enorm waardevol om je samen met collega’s van andere overheidsinstanties te ontwikkelen en van elkaar te leren. Bovendien konden we op deze manier de reistijd voor de deelnemers beperken.” Verschillende Zeeuwse overheidsorganisaties hadden al aangegeven te worstelen met de veranderende financiële functie, dus de groep was snel gevuld. Het traject werd vervolgens op de locatie van een van de medewerkers (gemeente Borsele) uitgevoerd.

Herkenning

Niet alleen de deelnemers, maar ook de trainers waren enthousiast over de intercompanyvorm. Peter van den Doel: “De kracht van dit intercompanytraject is dat er maatwerk is geleverd door gebruik te maken van elkaars leerpunten en praktijkervaringen. Doordat de deelnemers binnen dezelfde regio werkzaam waren, konden ze zich herkennen in elkaars voorbeelden.” Liesbeth Tettero herkent zich hierin: “Doordat de deelnemers collega’s van andere gemeenten ontmoetten, konden ze goed informatie uitwisselen en inspiratie opdoen bij elkaar. Dit was echt een meerwaarde in combinatie met de handvatten die ze van mij kregen.” Paul Krusemeijer verwoordt het op zijn beurt nog weer anders. Volgens hem bood het intercompanytraject deelnemers de gelegenheid tot een uniek kijkje in elkaars keuken.

Heeft u ook interesse in een intercompanytraject?

Heeft u na het lezen van dit artikel ook interesse in een intercompanytraject van Bestuursacademie Nederland? Neem dan via telefoonnummer 035 - 20 04 864 contact op met onze incompanyafdeling om de mogelijkheden te bespreken.

Over de intercompanyopleiding Financieel Adviseur ‘Van Beheer naar Beleid’

De intercompanyopleiding Financieel Adviseur ‘Van Beheer naar Beleid’ is bedoeld voor financieel medewerkers met HBO-werk- en -denkniveau die zich verder willen ontwikkelen tot financieel adviseur/consulent. Deelnemers breiden hun financiële kennis uit en oefenen met de praktische toepassing hiervan. Daarnaast is er veel aandacht voor persoonlijke effectiviteit. Competenties zoals politiek inschattingsvermogen, gevoel voor ambtelijke en bestuurlijke verhoudingen, adviesvaardigheid, flexibiliteit en klantgerichtheid spelen daarbij een prominente rol. Wilt u dat wij deze intercompanyopleiding ook voor uw medewerkers komen verzorgen? Neem dan via telefoonnummer 035 - 20 04 864 contact op met de afdeling Incompany van Bestuursacademie Nederland.

Thema's

Thema's