Gemeentelijk cultuurbeleid nieuwe stijl: de kunst van het kiezen

Thema's

Thema's

Gemeentelijk cultuurbeleid nieuwe stijl: de kunst van het kiezen

Veel gemeenten voeren van oudsher een actief beleid om kunst en cultuur te ondersteunen. Deze keuze is ingegeven door het belang dat wordt gehecht aan persoonlijke ontwikkeling, leefbaarheid en maatschappelijke cohesie binnen een gemeente. Daarnaast wordt cultuur als een belangrijke ‘plus’ gezien bij de profilering als woon- en werkgemeente. De kosten van dit beleid hebben sinds jaar en dag een vanzelfsprekende plaats op de begroting. De actuele bezuinigingen stellen alle keuzes opnieuw ter discussie, dus ook op het brede terrein van cultuur.

Wat betekent dit voor beleidsbepalers bij een gemeente? Waar liggen kerntaken? Waar moeten burgers zelf verantwoording nemen? Hoe stimuleer je cultureel ondernemerschap? Voor medewerkers met kunst en cultuur in hun pakket is het van belang te weten wat de wettelijke taken zijn op hun terrein. Zeker in een tijd waarin het Rijk en de gemeenten bezuinigen. Welke rol speelt de gemeente, en wat zijn de rollen van de provincie en de landelijke overheid?

De kracht van kunst en cultuur is groot en kan ook worden aangetoond. Hoe gebruik je die kracht om kunst en cultuur in je gemeente zoveel mogelijk op peil te houden? Welke doelstellingen kun je met kunst en cultuur bereiken? Waar liggen de raakvlakken met andere beleidsterreinen en hoe behaal je daar (financiƫle) winst? Een creatieve en zakelijke blik biedt vaak het juiste perspectief.

De  tweedaagse training Gemeentelijk cultuurbeleid nieuwe stijl helpt verantwoorde keuzes te maken bij het vormgeven van het cultuurbeleid. De training geeft inzicht in wettelijke taken en beleidsmatige doelstellingen rond het thema cultuur. Centraal staat een hedendaagse en creatieve kijk op kunst en cultuur, en de kunst van het kiezen. Vanzelfsprekend is er ruimte voor vragen, discussie en praktijkcases.

Waar en wanneer?
Regio Utrecht, start 5 maart 2015

Meer informatie
Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met Harry van Leiden via telefoon 06 50 24 32 24 of e-mail hvanleiden@bestuursacademie.nl.

Thema's

Thema's