Evenementenbeleid door een juridische bril aanschouwd

Thema's

Thema's

Evenementenbeleid door een juridische bril aanschouwd

Bent u in uw organisatie betrokken bij de toepassing en uitvoering van beleidsontwikkeling? Of bij vergunningverlening en/of toezicht en handhaving bij evenementen? Dan is het voor uw functie van belang dat u de ontwikkelingen op uw werkgebied nauwlettend volgt. Speciaal voor die medewerker die zich bezighouden met dit onderwerp binnen de bijzondere regelgeving, heeft de Bestuursacademie de training Evenementenbeleid ontwikkeld.

Tijdens deze training behandelen we vanuit een praktische invalshoek de actuele stand van zaken op het terrein van evenementenbeleid, vergunningverlening en toezicht en handhaving. Er is voldoende ruimte voor het beantwoorden van vragen en tevens voldoende gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met collega’s en professionals uit het werkveld.

(Voorlopig) programma
Aan de hand van de onderstaande thema’s wordt het gehele spectrum rondom de rol van gemeenten bij evenementen belicht. Het gaat dan om de gemeente in de hoedanigheid van

 • Organisator
 • Faciliteerder
 • Vergunningverlener

Toezichthouder / handhaver
De thema’s die de revue zullen passeren zijn

 • Rollen van de gemeente bij evenementen
 • Algemene rechtsbeginselen bestuursrecht vanuit de Algemene wet bestuursrecht
 • Verordenende bevoegdheid en bevoegdheidsverdeling vanuit de Gemeentewet
 • Wettelijke kaders voor evenementen
 • Systematiek van regelgeving
 • Integraal beoordelen van aanvragen voor evenementenvergunningen
 • Toezicht en Handhaving
 • Beleidsontwikkeling ‘integraal evenementenbeleid’
 • Actuele ontwikkelingen en jurisprudentie

Uw docent is de heer Angelo van den Berg MSc. Sinds 1996 is Angelo werkzaam binnen het openbaar bestuur, waarvan de laatste jaren binnen de gemeente Rucphen in diverse functies; momenteel bekleedt hij de functie van teamleider Handhaving en Veiligheid.

Waar en wanneer?
De training vindt plaats op 21 en 28 mei 2015 in Utrecht.

Thema's

Thema's