Bestuursacademie Nederland en Fontys Bestuursacademie samen verder

Thema's

Thema's

Bestuursacademie Nederland en Fontys Bestuursacademie samen verder

De Bestuursacademie Nederland en Fontys Bestuursacademie zijn sinds 1 januari 2012 samengegaan. Trainings- en adviesbureau Schouten & Nelissen heeft met Fontys Hogescholen een akkoord bereikt over de overname van Fontys Bestuursacademie. De Bestuursacademie Nederland maakt sinds 1 oktober jl. deel uit van Schouten & Nelissen. Met de overname van Fontys Bestuursacademie verstevigt Schouten & Nelissen haar positie binnen de Nederlandse overheid. Fontys Bestuursacademie, voorheen BAZN en voornamelijk actief in Zuid-Nederland, gaat voortaan verder onder de naam Bestuursacademie Nederland. De opleidingslocaties in Zuid-Nederland blijven gehandhaafd.

Krachten
Met de overname worden de krachten van de twee grootste opleiders voor gemeenten, provincies en waterschappen gebundeld. Joost de Jong, directeur van de Bestuursacademie Nederland: ‘Sinds oktober 2011 maakt de Bestuursacademie Nederland deel uit van Schouten & Nelissen. De afgelopen maanden zijn de voordelen van deze samenwerking voor onze klanten zichtbaar geworden. Het is heel fijn dat we onze krachten met die van Fontys Bestuursacademie kunnen bundelen en samen als één geheel het openbaar bestuur gaan bedienen. Ik verwacht dat er in de markt zeer positief wordt gereageerd op deze samenwerking.’

Meerwaarde
Marcel Wintels, bestuursvoorzitter van Fontys Hogescholen: ’In Schouten & Nelissen hebben we de juiste strategische partner gevonden. Het is van groot belang dat de opleidingen voor het openbaar bestuur in Zuid-Nederland behouden blijven en samen met de Bestuursacademie Nederland verder worden uitgebouwd. Het is goed om te weten dat de opleidingen op de huidige locaties in stand blijven. Daarnaast vormt de combinatie met de kennis en ervaring van Schouten & Nelissen in het trainen van soft-skills een enorme meerwaarde voor de klanten van Fontys Bestuursacademie.’

Vanzelfsprekend
Schouten Global, de holding van Schouten & Nelissen, telt met deze overname zo’n 565 professionals en ongeveer 1000 freelancers. Cor Vink, directeur Schouten Global: ‘Na de overname van de Bestuursacademie Nederland voelt de overname van Fontys Bestuursacademie als een vanzelfsprekendheid. Het verstevigt onze positie binnen het openbaar bestuur. En met beide partijen, aangevuld met de kennis van de eerder dit jaar overgenomen e-learningspecialist Cirquest, kunnen we de ambtenaar 3.0 nu in heel Nederland optimaal bedienen’.

Integreren
In de komende maanden wordt gekeken op welke wijze de Bestuursacademie Nederland en Fontys Bestuursacademie hun krachten precies gaan verenigen. Hiertoe verruilen de medewerkers van Fontys Bestuursacademie hun kantoor in Tilburg voor de thuisbasis van de Bestuursacademie Nederland in De Meern.

Thema's

Thema's