Veiligheidsregio Kennemerland: op weg naar een lerende organisatie

Thema's

Thema's

Veiligheidsregio Kennemerland: op weg naar een lerende organisatie

Veiligheidsregio Kennemerland is een van de 25 veiligheidsregio’s die ons land telt. Kennemerland is multidisciplinair georganiseerd met de GGD, ambulancedienst en de brandweer. Ook het Meld-, Informatie- en Coördinatiecentrum Kennemerland, het Veiligheidsbureau Kennemerland en diverse ondersteunende afdelingen maken deel uit van de organisatie. In gesprek met Nederlandse Zaken vertelt Jan-Hein Carree, adviseur opleiding en ontwikkeling bij Veiligheidsregio Kennemerland, wat de veiligheidsregio na een hectische periode onderneemt om een lerende organisatie te worden en daarmee voorbereid te zijn op de toekomst.

Toen in 2008 de diverse hulpverleningsorganisaties werden samengevoegd tot veiligheidsregio, brak een drukke periode aan waarin veel werknemers zichzelf weinig tijd gunden om aan hun ontwikkeling te werken. Jan-Hein vertelt: “Onze organisatie bestaat voor een groot deel uit doeners. De cultuur was dan ook gericht op hard werken aan resultaten en onze werknemers waren, buiten de verplichte opleidingen om, nog weinig met hun verdere ontwikkeling bezig.” De directie en het management besloten dat hier verandering in moest komen en de veiligheidsregio ging de samenwerking aan met onder meer Bestuursacademie Nederland. “We werken sinds 2013 samen met de Bestuursacademie. Ze zijn een belangrijke adviseur voor ons. Ze zijn bekend met onze organisatie en hebben zicht op de ontwikkelingen die hier gaande zijn.”

Gespreksvaardigheden en klantgerichtheid

Samen met de Bestuursacademie werd er een trainingstraject ontworpen dat gericht was op gespreksvaardigheden en klantgerichtheid. Gaandeweg werden er meer trainingen toegevoegd waaruit de werknemers konden kiezen in overleg met hun leidinggevende. Hierbij werd uitgegaan van de behoeften van de medewerkers en hun leidinggevenden. Jan-Hein: “De organisatieonderdelen inventariseren jaarlijks welke kwaliteiten bij de medewerkers aanwezig zijn en welke kwaliteiten ze in de nabije toekomst nodig denken te hebben. Vervolgens worden er gesprekken gevoerd met de medewerkers, waarin afspraken worden gemaakt over hun ontwikkeling. Daarbij wordt ook gekeken welke ontwikkelingen centraal c.q. organisatiebreed opgepakt kunnen worden, vervolgens sectoraal en tot op teamniveau. Ook wordt gekeken naar de individuele ontwikkelwensen van de medewerkers.”

Wennen

Volgens Jan-Hein moest een aantal werknemers wel weer echt wennen aan opleidingsactiviteiten. “Daarom begonnen we met korte praktische trainingen waar ze meteen concreet iets aan hadden in hun werk en vervolgens hebben we voorzichtig de stap gezet naar intensievere trainingen, zoals feedbackgesprekken voeren.” In het traject wordt ook gebruikgemaakt van blended learning. Via de Kennemerland-academie kunnen medewerkers een e-learningmodule volgen die aangevuld wordt door bijvoorbeeld een praktijkdag feedback geven en ontvangen door de Bestuursacademie. Op dit moment verzorgt Bestuursacademie Nederland voor de veiligheidsregio trainingen op het gebied van gespreksvaardigheden, feedbackgesprekken, adviesvaardigheden en projectmanagement.

Cultuuromslag

Wat is nu de grootste winst van het traject? “Dat er een cultuuromslag gaande is”, antwoordt Jan-Hein zonder aarzelen. “We merken aan alles dat de mensen echt enthousiast zijn over de trainingen. Ze praten onder andere bij de koffieautomaat over zaken die in de trainingen aan bod zijn gekomen. Daaraan merk je dat het indaalt. Ze zijn ook heel bewust met hun ontwikkeling bezig, zonder dat dit van bovenaf gestuurd moet worden.” Dit resultaat past goed bij het streven van de veiligheidsregio om medewerkers ervan bewust te maken dat ze verantwoordelijk zijn voor hun eigen loopbaan. “Eerst moet je weten wie je bent, wat je kunt en wat je wilt en dan kun je verder met het trainen van je vaardigheden.” Een bijkomend voordeel is volgens Jan-Hein dat doordat de trainingen incompany worden georganiseerd, de deelnemers met elkaar gaan netwerken. “Wij zijn een regionale organisatie en mensen kennen elkaar vaak niet eens. Door die trainingen zit bijvoorbeeld een medewerker van de brandweer naast een medewerker van de GGD en daardoor bellen ze elkaar ook weer sneller als ze bijvoorbeeld een vraag hebben op het werk.”

Doelen voor de toekomst

Volgens Jan-Hein is de veiligheidsregio na een hectische periode weer aardig op orde. Jan-Hein: “Doordat onze mensen zich nu breder ontwikkelen, zijn ze ook flexibeler inzetbaar. Er verandert veel en veranderingen zijn niet altijd te voorspellen, maar onze mensen zijn actueel geschoold en we zien de toekomst dus met vertrouwen tegemoet.” Mogelijk breidt de veiligheidsregio het opleidingstraject in de toekomst nog verder uit. Jan-Hein: “We kijken wat de toekomst ons brengt. Gaan we competentiegericht werken? Hoe spelen we in op de digitalisering en automatisering?”

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit traject of over hoe wij een dergelijk traject binnen uw organisatie kunnen begeleiden? Neemt u dan contact op met Maarten van Diggelen via 06 - 15051629.

Thema's

Thema's