Wat is big data?

Thema's

Thema's

Wat is big data?

De hoeveelheid beschikbare data groeit enorm, omdat alles en iedereen online is. Het gaat inmiddels zo snel dat we het nog amper kunnen bijbenen. Die enorme berg gegevens noemen we big data. Deze gegevens zijn echter nutteloos als u ze niet kunt verzamelen, beheren, analyseren, interpreteren en toepassen. Kortom: als u geen verbanden of patronen kunt herkennen. Met big data kunt u grote, complexe hoeveelheden gegevens analyseren om verbanden te ontdekken. Op basis van die verbanden kunt u conclusies trekken en voorspellingen doen. Want data verzamelen en opslaan is één ding, maar u wilt ook iets met al deze informatie doen.

De kansen van big data

Publieke organisaties hebben de beschikking over grote hoeveelheden data die steeds beter toegankelijk zijn en gebruikt kunnen worden. Big data biedt ongekende mogelijkheden om nieuwe patronen te herkennen en snel in te spelen op actuele ontwikkelingen. Zo kunnen we big data bijvoorbeeld gebruiken om maatschappelijke opgaven aan te pakken zoals de energietransitie, ondermijnende criminaliteit of het beperken van overlast. Het potentieel is enorm, maar tegelijkertijd roept het gebruik van big data veel vragen op over privacy, transparantie en rechten van burgers.

Big data en privacy

Als overheid is het belangrijk om op een verantwoorde manier met data om te gaan en rekening te houden met juridische en ethische kaders. Want hoe ver mag de overheid ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer van burgers? Hoe blijft de autonomie en privacy van elke burger gewaarborgd? Met wie mag een overheidsorganisatie welke data delen en wie heeft er allemaal toegang tot deze gegevens? Bij veel overheidsorganisaties spelen dit soort vragen over de mogelijkheden en risico’s van het gebruik van data.

De potentie van data

Het analyseren en interpreteren van data wordt voor de overheid steeds belangrijker. Veel organisaties zijn volop bezig de mogelijkheden van big data te ontdekken. Maar wat precies de impact zal zijn op de overheid en de samenleving is moeilijk te voorspellen. De informatie die schuilgaat in big data is in potentie zeer waardevol, maar wordt lang niet altijd benut. Zonde, want het is een effectieve manier om vraagstukken op innovatieve wijze op te lossen. (Bij)scholing is dan ook een must.

Serieus met data aan de slag

Serieus met data aan de slag? En meer weten over de mogelijkheden en risico’s van big data? Bij Bestuursacademie Nederland verzorgen wij verschillende opleidingen over big data en data-analyse. Onze opleidingen komen tot stand in samenwerking met experts uit de (beroeps)praktijk. Zij weten als geen ander theorie en praktijk met elkaar te verbinden. Ons totale aanbod vindt u op: www.bestuursacademie.nl.

Thema's

Thema's