Hoe big data de rol van de strategisch adviseur gaat veranderen

Thema's

Thema's

Hoe big data de rol van de strategisch adviseur gaat veranderen

De laatste jaren is de rol van de strategisch adviseur ingrijpend veranderd. Waar u vroeger uw bestuur en andere stakeholders adviseerde binnen uw specialisme, wordt er nu een veel breder advies verwacht. Specialismen staan niet meer los van elkaar, maar zijn met elkaar verbonden. Dit betekent dat u als strategisch adviseur deze verbinding opzoekt en kennis moet hebben van een breed scala aan onderwerpen. Dat kunt u niet alleen. Samenwerken met uw omgeving is kritiek hierin, samen werkt u aan een visie.
Het is juist deze omgeving die het voor u noodzakelijk maakt om big data te gaan gebruiken. In een rol waar het beïnvloeden en overtuigen van stakeholders steeds belangrijker wordt, gaat big data uw nieuwe rechterhand zijn. Hoe kunt u big data in uw voordeel gebruiken? En wat het u kan opleveren?

Big data in de huidige maatschappij

Big data is een feit. In onze huidige maatschappij laten we overal onze sporen achter: enorme hoeveelheden gegevens worden opgeslagen, doorgegeven, bewaard en gebruikt voor welke doeleinden dan ook. Steeds meer organisaties gebruiken data in hun voordeel, om voorspellingen te doen, om beter in te spelen op de wensen en behoeften van hun doelgroep en om specifieke doelstellingen te behalen. Ook binnen de overheid is er meer interessante data beschikbaar. De noodzaak en mogelijkheden om deze data te gebruiken, krijgen steeds meer aandacht. Gegevens over armoede, milieuzaken, veiligheid, luchtvervuiling, stadsplannen. Het zijn allemaal onderwerpen waar data nu al een voorspellende blik op kan werpen, mits het goed gebruikt wordt.

Big data in uw voordeel als strategisch adviseur

Als strategisch adviseur binnen de overheid moet u weten welke gegevens beschikbaar zijn, welke gegevens van belang zijn op welk moment, via welke tools u ze kunt opvragen en hoe u ze op een ethische manier kunt gebruiken. En het belangrijkste: hoe u de inzichten die big data u geeft, vertaalt naar een begrijpelijke boodschap voor uw stakeholders. Wat haalt u hieruit, welke voorspellingen kunt u doen en welke toekomstscenario’s kunt u op basis van deze gegevens schetsen? De vraag voor een strategisch adviseur is straks niet meer of er big data wordt gebruikt, maar welke data op welke manier wordt gebruikt.
Weet u al hoe u big data in uw werk kunt inzetten? Met een opleiding van Bestuursacademie Nederland ontwikkelt u uw kennis op dit vlak en leert u welke data op welke manier gebruikt kan worden.

Thema's

Thema's