Integraal management: dit staat u te doen als teamleider

Thema's

Thema's

Integraal management: dit staat u te doen als teamleider

Integraal management is een organisatieprincipe dat al jaren wordt toegepast. Dit principe richt zich op een decentraal organisatiebeleid, waar teams hun eigen verantwoordelijkheden hebben. Hoe ze deze verantwoordelijkheden invullen, mogen ze zelf bepalen. Zolang alle teamleden maar voor ogen hebben wat hun bijdrage is in het grotere geheel en begrijpt hoe dit samenvalt met andere teams. Om integraal management succesvol toe te passen, geven we een aantal tips.

Eigen invulling met een gemeenschappelijk doel

Integraal management vraagt veel van teams en al helemaal van teamleiders. Als teamleider houdt u de visie van de organisatie in de gaten en bent u verantwoordelijk voor het einddoel. Dit betekent dat u (samen met uw team) bepaalt hoe u invulling gaat geven aan de overkoepelende doelstellingen van uw organisatie, op een werkwijze die volledig bij uw team past. Dit is lastig, want de kans bestaat dat u de rest van de organisatie uit het oog verliest. Dat is een van de moeilijkste aspecten van integraal management: ervoor zorgen dat niet elk team een eigen koninkrijk wordt. De volgende tips helpen u bij uw rol als teamleider binnen integraal management.

Blijf op de hoogte van de visie en doelstellingen van de organisatie

U weet waar u naartoe wilt en met het team werkt u daar hard aan. Het is dan belangrijk om oogkleppen te voorkomen en u niet blind te staren op dat ene doel. Zorg dat u op de hoogte blijft van veranderingen en koerswijzigingen binnen de organisatie. Door continu bij te sturen naar de huidige situatie, blijft u met uw team een onderdeel van het grotere geheel.
 

Stimuleer samenwerking met andere teams

Als teamleider heeft u uw eigen verantwoordelijkheden, maar dat geldt ook voor alle andere teams. Natuurlijk werkt u allen naar hetzelfde einddoel toe, maar ieder team werkt op zijn manier, waardoor er vergeten kan worden dat u dit samen doet. Stimuleer daarom de samenwerking met andere teams. Vraag input, deel ideeën en werkwijzen en blijf met elkaar communiceren.
 

Besef dat u niet alleen bent

Het integraal managementprincipe geeft u als teamleider veel vrijheid en hiermee ook een grote verantwoordelijkheid. Dit kan u de ruimte bieden om echt uit te blinken met uw team en de krachten van uw medewerkers goed te benutten. Tegelijkertijd kan het ook alleen voelen, want u heeft uw werkwijze om bij het einddoel te komen en andere teams doen dit ook op hun manier. Blijf echter beseffen dat alle teams hetzelfde doel hebben, u staat er niet alleen voor. Vraag hulp, advies en inspiratie wanneer u dat nodig heeft.

Uw rol als teamleider binnen integraal management

Als teamleider heeft u een belangrijke rol binnen integraal management. U heeft veel vrijheid, kan zelfstandig beslissen hoe u bij het doel komt en u kan samen met uw team werken op een eigen manier. Uw verantwoordelijkheid is niet om alleen het team aan te sturen. U moet ook op de hoogte blijven van wat er binnen de rest van de organisatie speelt en verbinding blijven zoeken met andere teams. Het is een uitdagende en brede functie. Wilt u zich hierin ontwikkelen en nog beter uw rol uitvoeren binnen integraal management? Bestuursacademie Nederland biedt de opleiding Leergang Operationeel Management voor Coördinatoren en Teamleiders, waarin u alles leert over de dagelijkse vraagstukken in uw rol als teamleider.

Thema's

Thema's