Integraal management als teamleider

Thema's

Thema's

Integraal management als teamleider

Integraal management richt zich op een decentraal organisatiebeleid. Als teamleider heeft u hierin veel vrijheid, maar ook veel verantwoordelijkheden. Weet u hoe u uw rol het beste invult binnen integraal management? Wij geven u 3 tips.

Wat is integraal management?

Integraal management is een managementprincipe dat al jaren wordt toegepast. Dit principe richt zich op een decentraal organisatiebeleid, waarbij teams hun eigen verantwoordelijkheden hebben. Hoe ze deze verantwoordelijkheden invullen, mogen ze zelf bepalen. Zolang alle teamleden maar voor ogen hebben wat hun bijdrage is in het grotere geheel van de organisatie.

Eigen invulling met een gemeenschappelijk doel

Integraal management vraagt veel van teams en al helemaal van u als teamleider. Als teamleider houdt u de visie van de organisatie in de gaten en bent u verantwoordelijk voor het einddoel. Dit betekent dat u (samen met uw team) bepaalt hoe u invulling geeft aan de overkoepelende doelstellingen van uw organisatie. Dit doet u op een manier die volledig bij uw team past. Dat is lastig, want de kans bestaat dat u de rest van de organisatie uit het oog verliest. Wilt u weten hoe u dit kunt voorkomen? Wij geven u een drietal tips:

Tip 1: Staar u niet blind op het einddoel

U weet waar u naartoe wilt en met het team werkt u daar hard aan. Maar staar u niet blind op dat ene doel. Zorg dat u op de hoogte blijft van veranderingen en koerswijzigingen binnen de organisatie. Zo blijft u met uw team aansluiting houden op de visie en doelstellingen van uw organisatie.

Tip 2: Stimuleer samenwerking met andere teams

Wilt u de eilandjescultuur binnen uw organisatie doorbreken? Leg dan contact met andere afdelingen en teams binnen de organisatie. Wat doen die precies, en waar ligt de overlap met uw eigen team? Werkt u aan de dezelfde doelen? Of heeft u totaal verschillende belangen? Maak uw medewerkers bewust van het gemeenschappelijke belang van andere afdelingen en stimuleer onderlinge samenwerking. Vraag input, deel ideeën en werkwijzen en blijf met elkaar communiceren.

Tip 3: Verlies het grote geheel niet uit het oog

Denk niet alleen na over uw eigen vakgebied, maar ook over het grote geheel. Bemoei u wat minder met de praktijk, maar zoek verbinding met de hogere managementlaag. Denk mee over strategische organisatievraagstukken en bepaal de toegevoegde waarde van uw team voor de organisatie.

Uw rol als teamleider binnen integraal management

Als teamleider heeft u bij integraal management veel vrijheid. U kunt grotendeels uw eigen gang gaan. Zo heeft u zeggenschap over uw werkprocessen, medewerkers en middelen. Uw verantwoordelijkheid ligt echter niet alleen bij de aansturing van uw team. U moet ook op de hoogte blijven van wat er binnen de rest van de organisatie speelt en verbinding (blijven) zoeken met andere teams. Wilt u zich als teamleider blijven ontwikkelen? In de Leergang Operationeel Management voor Coördinatoren en Teamleiders leert u optimaal invulling te geven aan uw rol als teamleider.

Thema's

Thema's