Hoe het OEN-principe u kan helpen bij coachend leidinggeven

Thema's

Thema's

Hoe het OEN-principe u kan helpen bij coachend leidinggeven

Communicatie is een van de belangrijkste en moeilijkste aspecten binnen leiderschap. Onder communiceren wordt verstaan: luisteren, aandacht geven, doorvragen, reageren. Klinkt makkelijk, maar in de praktijk blijkt dit vaak anders. Het OEN-principe helpt u hierbij, zowel wat betreft communiceren als leidinggeven. Wilt u weten hoe dit u gaat helpen?

Coachend leiderschap

Binnen coachend leiderschap motiveert en stimuleert u medewerkers om zelfstandig hun werk te doen en hun eigen verantwoordelijkheden te nemen. Uw rol is om hen het vertrouwen te geven dat ze dit kunnen en om goede afspraken te maken over processen, uitdagingen, successen en resultaten. Binnen coachend leiderschap gaat het om de communicatie tussen u als leidinggevende en uw medewerker. Hier komt het OEN-principe om de hoek kijken.

Het OEN-principe

Het OEN-principe (open, eerlijk en nieuwsgierig) geeft u handvatten en checkpunten binnen ieder gesprek. Door uzelf hier continu op te controleren, worden uw gesprekken waardevoller en komt u sneller tot de kern. Ook vermijdt u hiermee conflicten en miscommunicatie. Wat betekenen de begrippen open, eerlijk en nieuwsgierig binnen dit principe?

Open

De O van het OEN-principe staat voor Open. Dit betekent dat u het gesprek open ingaat en dit overbrengt, zodat uw gesprekspartner zich ook meer openstelt. Deze vragen helpen bij het voeren van een open gesprek:

  • Ga ik het gesprek zonder aannames in?
  • Heb ik geen vooroordeel voorafgaand of tijdens dit gesprek?
  • Sta ik open voor wat mijn gesprekspartner te zeggen heeft?
  • Nodig ik de ander met open vragen uit om ook open te zijn?
  • Stel ik belangstellende vragen waar geen oordeel in zit?

 
Door vragen te stellen als “Kun je daar wat meer over vertellen?” of “Wat is voor jou een belangrijke reden?” nodigt u uw gesprekspartner uit om meer te vertellen en zichzelf open te stellen. Let wel, vragen die beginnen met ‘waarom’ bevatten vaak een oordeel.

Eerlijk

De E staat voor Eerlijk. Door eerlijk te zijn over uw gevoelens en wat u ziet of ervaart, stelt u zich kwetsbaar op. Uw gesprekspartner voelt hiermee uw oprechte belangstelling voor hem- of haarzelf en voor het gespreksonderwerp. Het is niet altijd even makkelijk, maar juist door eerlijk te zijn in gesprekken komt u sneller tot de werkelijke kern. Controleer uzelf daarom op eerlijkheid in gesprekken met deze vragen:

  • Staat u in verbinding met uw gevoel?
  • Benoemt u zonder te dralen wat u wilt zeggen?
  • Vraagt u om verduidelijking wanneer iets niet duidelijk is?
  • Bent u oprecht geïnteresseerd in de ander?

Nieuwsgierig

De N van het OEN-principe staat voor Nieuwsgierigheid. Nieuwsgierigheid naar de ander, het onderwerp, de beweegredenen en de situatie, laten zien dat u oprecht geïnteresseerd bent. Door goed te luisteren, door te vragen en belangstelling te tonen, zorgt u voor een gezonde nieuwsgierige houding. Een houding die ervoor zorgt dat uw gesprekspartner zich gezien en gehoord voelt en hierdoor meer vertrouwen krijgt om het gesprek te voeren wat hij of zij voor ogen had.

Coachend leiderschap en het OEN-principe

Past u dit OEN-principe goed toe binnen al uw gesprekken, dan bouwt u aan een stevige basis binnen uw coachende leiderschapsstijl. Vertrouwen creëren en geven is namelijk een groot element binnen deze leiderschapsstijl en het OEN-principe ondersteunt hierbij. Natuurlijk kan het voorkomen dat uw gesprekspartner op een andere wijze gesprekken voert. Laat u hier niet door van de wijs brengen. Juist door te laten zien dat u op een open, eerlijke en nieuwsgierige manier gesprekken voert, zult u zien dat u dit ook terugkrijgt. Hiermee gaat u van het voeren van een discussie naar het voeren van een dialoog.
 
Wilt u meer leren over het OEN-principe en hoe u dit kunt toepassen binnen uw leiderschapsstijl? Of bent u benieuwd naar andere communicatievaardigheden binnen operationeel management? Bestuursacademie Nederland biedt de opleiding Leergang Operationeel Management voor Coördinatoren en Teamleiders aan. Tijdens deze opleiding gaat u uitgebreid in op verschillende communicatievaardigheden, zoals het OEN-principe.


 

Thema's

Thema's