Gemeente Albrandswaard: certificering Regieteam op maat!

Thema's

Thema's

Gemeente Albrandswaard: certificering Regieteam op maat!

Ruim een jaar geleden stond de gemeente Albrandwaard voor de taak zich te ontwikkelen naar een regiegemeente. Een gewichtige zaak. Immers, regiegemeente ben je niet van de één op de andere dag. Het vormen en tevens opleiden van het ‘Regieteam’ speelde dan ook een cruciale rol. Maar hoe pak je zoiets aan? De gemeente nam contact op met de Bestuursacademie en gaf een duidelijke opdracht mee: “Kunnen jullie ons adviseren en ondersteunen bij het certificeringsproces van ons opleidingsplan voor het Regieteam?” Dat liet de Bestuursacademie zich natuurlijk geen twee keer zeggen.

Hoe kwam het certificeringsproces tot stand?
Joan van Belzen, opleidingsmanager van de Bestuursacademie vertelt: “De gemeente Albrandswaard had zelf al een heel mooi en stevig opleidingsplan samengesteld voor het Regieteam. Het opleidingsplan werd ‘zwaar’ ingestoken: zo waren de opleidingen verplicht voor de leden van het Regieteam, en hebben de leden van het college gedeeltelijk hetzelfde traject gevolgd. Om meer gewicht te geven aan het opleidingstraject wilde de gemeente graag het traject afronden met een erkend certificaat van een erkend opleidingsinstituut. Dat was het moment dat de Bestuursacademie in beeld kwam.

Opleidingstraject – de uitgangspunten
De uitgangspunten van het opleidingstraject waren helder: in drie modules werd er ingezoomd op de drie rollen van de regisseur: die van opdrachtgever/-nemer, strategisch adviseur en verbinder. Daarnaast waren ook de competenties per rol in beeld. Hierbij was het belangrijk voor ogen te hebben waartoe het Regieteam in staat moest zijn na afloop van de opleiding, en hoe zich dat verhoudt met de kwaliteitseisen.

Portfolio
Joan vertelt: “In overleg met de gemeente Albrandswaard hebben we ervoor gekozen om een portfolio samen te stellen, om zodoende het leerproces (de eigen professionele ontwikkeling) in beeld te kunnen brengen. In het portfolio hebben we de door de gemeente zelf geformuleerde competenties opgenomen. Die bestonden uit sensitiviteit (houding), pro-actief/zelfstandig (gedrag) en denken en handelen (vaardigheden-> doen). Mede hierdoor werd de regisseursrol naar een hoger niveau getild.”
Eén van de regisseurs, Jeannette Wijnmalen, over het werken met een portfolio:
“Het werken met een portfolio heeft mij met name geholpen om vóór en na iedere bijeenkomst te bedenken wat ik nodig had en mij af te vragen of ik dat ook daadwerkelijk vanuit de bijeenkomsten heb meegekregen. Op die manier hield ik goed zicht op mijn leerdoelen (gericht op de competenties in de verschillende rollen) en zag ik in de loop van het traject ook de progressie!”.

Drie rollen
Het portfolio binnen het opleidingstraject was gebaseerd op de drie rollen van het regieteam. Aan het begin van het opleidingstraject werd gevraagd om elke rol (strategisch adviseur, opdrachtgever en verbinder) met bijbehorende competenties te beschrijven: op welk niveau sta je nu en waarom? Aan het eind van het traject werd er wederom een meting uitgevoerd. In hoeverre werden weer dezelfde scores toegekend? Waar zijn er veranderingen opgetreden en hoe zijn deze tot stand gekomen? (informatie lessen, maken opdrachten, misschien een gebeurtenis op het werk?).
Aan het eind van het traject ontving iedereen uitgebreide, individuele feedback.
Een mooi voorbeeld van een traject op maat dus!

Waardevol
Regisseur Jeannette Wijnmalen: “Hoe ik het traject heb ervaren? Voor mij liep als rode draad door het traject dat wij als regisseurs een team zijn, waarbij we weliswaar allemaal ons eigen aandachtsgebied hebben, maar waarbij ook steeds duidelijk was dat wij elkaar heel goed kunnen aanvullen. De één heeft bijvoorbeeld meer ervaring met de opdrachtgevende rol en de ander meer met de verbindende rol. Al werkend en lerend hebben we invulling gegeven aan de drie ‘regisseursrollen’. Ik vind het belangrijk dat ik in het traject voldoende vaardigheden heb kunnen ontwikkelen voor het vervullen van alle drie de rollen die van mij als regisseur worden verwacht. Voor mij was het erg waardevol.”

Trots
De gemeente Albrandswaard is koploper als het gaat om de uitrol van het concept “regisserende gemeente” in ons land. “Het is een concept dat erg bij onze lokale gemeenschap past”, zegt Hans Cats, gemeentesecretaris van Albrandswaard. “Er zit veel kennis en kunde onder de inwoners, ook kracht en energie om mee te werken aan veel publieke zaken. Daar maken we als gemeente graag gebruik van. We stellen ons in veel zaken op als partner in allerlei samenwerkingsvraagstukken. Dat noemen we co-creatie en co-productie. Van onze medewerkers, die op uiteenlopende manieren waarde toevoegen aan de diversiteit aan maatschappelijke samenwerkingsrelaties, worden bijzondere competenties gevraagd. Het opleidingstraject “regisseur” heeft onze medewerkers geholpen zich tal van nieuwe vaardigheden eigen te maken. Met name in hun rollen van strategisch adviseur, verbinder en opdrachtgever. Dankzij hun enorme inzet, empathie, enthousiasme én hun gereedschapskist, die door de inspirerende opleiding rijk is gevuld, kan ik bouwen op een team van gecertificeerde regisseurs waarop ik erg trots ben en waarop menig collega –terecht- jaloers is!”

Thema's

Thema's