Deelnemer Strategisch adviseren in de publieke sector: “Ik heb geleerd vraagstukken vanuit verschill

Thema's

Thema's

Deelnemer Strategisch adviseren in de publieke sector: “Ik heb geleerd vraagstukken vanuit verschill

Aan het woord: Arjan van der Zee. Hij is Districtshoofd bij Staatsbosbeheer Regio Zuid en heeft de leergang Strategisch adviseren in de publieke sector gevolgd. Hij heeft geleerd het krachtenveld waarbinnen hij werkzaam is te doorgronden en vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken te benaderen om zo optimaal invloed uit te kunnen oefenen en doelgericht te kunnen adviseren.

Studiekeuze
“Ik wil mezelf blijven ontwikkelen. In het verleden heb ik al verschillende trainingen gevolgd, maar nu zocht ik meer dan een standaard opleiding. Al snel stuitte ik op de leergang Strategisch adviseren in de publieke sector. De inhoud van het programma vormde de belangrijkste reden om juist deze leergang te kiezen. Maar ik wilde ook graag een opleiding bij een gerenommeerd opleidingsinstituut volgen”, aldus Arjan. Hij opereert regelmatig in het krachtenveld van bestuurders, ambtelijke top, externe partners en belangenbehartigers. Arjan: “In dit krachtenveld wil ik optimaal invloed kunnen uitoefenen. Daarnaast stuur ik zelf ook adviseurs aan. Met deze leergang hoopte ik ook hen beter te kunnen coachen.”

Leerpunten
“De training heeft absoluut aan mijn verwachtingen voldaan. De uitkomsten van de Profile Dynamics test hebben me bewust gemaakt van mijn drijfveren en de wijze waarop ik taken uitvoer en verantwoordelijkheden oppak. Hoewel dit voor mij geen hele nieuwe inzichten heeft opgeleverd geeft dit wel een mooi kader waarbinnen ik mijn gedrag in verschillende situaties kan plaatsen. Dit helpt mij in de samenwerking met anderen”, vertelt Arjan.

“Tijdens de leergang heb ik geleerd het krachtenveld waarbinnen ik opereer te doorgronden, en mijn eigen positie hierin te bepalen. Ik heb geleerd me in te leven in de belangen en situatie van de verschillende partners in het vaak complexe krachtenveld”, aldus Arjan. Mede op basis hiervan kan hij rondom vraagstukken verschillende scenario´s ontwikkelen en van daaruit de juiste invloed uitoefenen en gericht adviseren. Arjan: “Daarbij is mijn kennis van diverse achterliggende theorieën weer opgefrist. Hoewel veel theorieën en modellen mij al wel bekend voorkwamen heb ik deze weer beter leren doorgronden zodat ik ze in de praktijk ook beter kan toepassen.”

Toepasbaarheid in de praktijk
“Ik vond met name de politieke game aan het einde van de training erg leerzaam. Tijdens trainingen heb ik wel vaker gewerkt met rollenspellen, maar niet zo realistisch als in deze game. De acteur die hierbij is ingezet liet je de situaties echt ervaren, waardoor je de theorie direct kon toepassen op vraagstukken die zich in de realiteit ook voordoen. Wat mij betreft hadden we gedurende deze leergang onze kennis en vaardigheden vaker tijdens dergelijke rollenspellen mogen verfijnen”, aldus Arjan.

Trainers
Tijdens de leergang wordt gewerkt met verschillende trainers. Arjan heeft met name trainster Linda Ho als zeer prettig ervaren: “Een uitstekende allround trainster die het vermogen heeft snel te schakelen, theorie te verbinden met de praktijk en in te spelen op individuele behoeftes. Dat vond ik erg knap gezien de gemêleerde samenstelling van deelnemers met allemaal verschillende achtergronden en disciplines. Linda heeft elke deelnemer persoonlijk, in de specifieke context waarbinnen zij opereren, goed kunnen coachen. Een echte vakvrouw. Juist hiervan heb ook ik weer veel geleerd. Ik heb dus niet alleen met andere deelnemers geleerd, maar vooral ook van de andere deelnemers.”

Het volledige programma van de leergang 'Strategisch adviseren in de publieke sector' kunt u vinden op deze website.
Arjan van der Zee, Districtshoofd bij Staatsbosbeheer Regio Zuid

Thema's

Thema's