De veranderende rol van de overheid: hoe gaat u hier als beleidsmedewerker mee om?

Thema's

Thema's

De veranderende rol van de overheid: hoe gaat u hier als beleidsmedewerker mee om?

Onze wereld verandert, Nederland verandert, de overheid verandert en alle verwachtingen veranderen net zo hard mee. Dit zijn verwachtingen binnen uw werk als beleidsmedewerker, verwachtingen van uw opdrachtgever, verwachtingen van burgers. Het is veel en het is complex en u moet het voor elkaar krijgen. Veel uitdagingen en net zo veel mooie kansen. Hoe gaat u hiermee om binnen uw werk?

De veranderende rol van de overheid

De laatste tijd legt de overheid steeds meer taken decentraal bij provincies en gemeenten neer. Ze trekken hun handen af van bepaalde onderwerpen en geven meer en meer verantwoordelijkheden weg.

Betrek de burger

En dan verwacht de overheid ook nog eens dat burgers vaker betrokken worden bij besluitvormingen en het maken van beleid (burgerparticipatie). Hier liggen voor u als beleidsmedewerker mooie kansen:

  • het betrekken van burgers;
  • het meenemen van hun ideeën;
  • het meenemen van hun initiatieven;
  • en uw beleid hierop afstemmen.

Dit zorgt voor een realistische afstemming van beleid met de werkelijkheid.

We moeten snel, of toch niet?

Maar wat vinden we dan van de politiek die graag snelheid wil bij beslissingen, veranderingen en nieuw beleid? De politiek belooft de samenleving mogelijkheden en wil laten zien dat het allemaal gaat lukken. Maar u als beleidsmedewerker moet wel voor kwaliteit zorgen binnen deze snelheid. En deze kwaliteit krijgt u niet alleen voor elkaar, want u heeft meerdere partijen en stakeholders om rekening mee te houden.

Uw rol als beleidsmedewerker

Dit vraagt veel van u als beleidsmedewerker. Enerzijds heeft u stakeholders die snelheid willen, maar u werkt ook samen met partijen die meer begeleiding nodig hebben. U schrijft het beleid niet meer alleen achter uw bureau:

  • u heeft meerdere opdrachtgevers;
  • u heeft uw collega’s uit andere werkdisciplines nodig;
  • u werkt samen met ondernemers uit de omgeving;
  • u werkt samen met burgers.

 Dit maakt van u een netwerker, een spin in het web tussen alle partijen. U moet uw strategische visie opdelen en behapbaar maken voor alle partijen waarmee u samenwerkt om hen allemaal op hun eigen manier naar de eindstreep te krijgen.

Succesvolle uitvoering en doorvoering van het beleid

Dit maakt het des te belangrijker om uw rol nauwkeurig uit te voeren, waarbij u elke samenwerkende partij betrekt en op de hoogte houdt van het proces. En ondanks dat u hier wellicht niet de snelheid mee behaalt die de politiek verwacht, creëert u hiermee wel een sterke band met uw omgeving. En aangezien uw beleid voor deze omgeving is (en deze omgeving hier zelf ook aan heeft meegewerkt) wordt de kans op het succesvol uitvoeren en doorvoeren van dit beleid alleen maar groter. En is dit niet waar het om gaat?
 
Wilt u hier meer over leren? Bedrijfsacademie Nederland heeft een aantal opleidingen op het gebied van beleid, zoals de opleiding Regisseren van Beleid, waar u leert hoe u optreedt als regisseur en verbinder tussen alle belanghebbenden.

Thema's

Thema's