De 6 belangrijkste competenties van een griffier

Thema's

Thema's

De 6 belangrijkste competenties van een griffier

Als griffier bent u het eerste aanspreekpunt van de gemeenteraad. U zorgt ervoor dat het besluitvormingsproces van de raad zo optimaal mogelijk verloopt. Wat komt daar nou zoal bij kijken en over welke competenties moet een griffier beschikken om deze veelomvattende rol goed in te kunnen vullen?
 
De griffier ondersteunt de gemeenteraad op administratief, logistiek en communicatief gebied. Natuurlijk moet u dan integer en politiek neutraal zijn. Tenslotte bent u ondersteunend en faciliterend in het politieke besluitvormingsproces en speelt u een onpartijdige rol. Er zijn echter zes specifieke competenties die een goede griffier nodig heeft. Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet.

1. Onafhankelijkheid

Als griffier moet u volkomen zelfstandig te werk gaan en een eigen koers durven varen. Dat is een vereiste om echt ongebonden te kunnen adviseren. Tenslotte krijgt u dagelijks te maken met politiek strijdige belangen en daar kunt u alleen mee omgaan als u onbevooroordeeld en objectief kunt blijven.

2. Visie

U moet strategisch en conceptueel kunnen denken om een samenhangend toekomstbeeld te kunnen opstellen. U moet in staat zijn om trends en ontwikkelingen in de samenleving te vertalen naar concrete beleidsdoelstellingen, die zijn onderbouwd met krachtige argumenten.

3. Omgevingsbewustzijn

U weet wat er speelt in de omgeving van de politiek-bestuurlijke en ambtelijke organisatie. U zit bovenop nieuwe trends en ontwikkelingen en vertaalt die naar uw eigen werkterrein. Zowel de geschreven als ongeschreven regels zijn u helemaal bekend en u houdt altijd rekening met de gevolgen van nieuwe maatregelen.

4. Inlevingsvermogen

De griffier opereert in een breed speelveld tussen allerlei belangen. Om daarin een verbindende rol te kunnen spelen, is het prettig als u kunt aanvoelen wat anderen beweegt. Daarvoor is het noodzakelijk dat u makkelijk kunt schakelen tussen verschillende mensen en denkniveaus en dat u zich bewust bent van het effect van uw eigen handelen op anderen.

5. Initiatief

Om het besluitvormingsproces van de gemeenteraad optimaal te ondersteunen, neemt u het voortouw in projecten en processen en organiseert u nieuwe mogelijkheden. Op innovatieve wijze benut u kansen en onderneemt u actie, doet u voorstellen of draagt u uit eigen beweging creatieve oplossingen aan.

6. Prettige persoonskenmerken

Het maakt uw werk een stuk eenvoudiger als u prettig in de omgang bent en op een soepele manier alle contacten kunt onderhouden. Een energieke persoonlijkheid met humor en zelfreflectie helpt om verbindend en faciliterend invulling te geven aan de functie van griffier.

Beschikt u over de 6 belangrijkste competenties?

Alle zes genoemde competenties zijn bij uitstek bepalend om een goede griffier te kunnen zijn. Beschikt u over deze specifieke combinatie? Dan heeft u de juiste basis voor deze functie. De benodigde kennis en vaardigheden voor deze functie kunt u opdoen door u in te schrijven voor onze trainingen bij Bestuursacademie Nederland.

Thema's

Thema's