Ben jij de toekomst van de overheid?

Thema's

Thema's

Ben jij de toekomst van de overheid?

“Je bent jong en je wilt wat”. Jarenlang was Veronica succesvol met dit motto. Een jonge generatie werd hiermee verbonden aan het radio- en tv-station. Voor de jonge ambtenaar van nu geldt een aangepast motto: ”Je bent jong en ze willen wat van je”. Want onze maatschappij verandert. Gedreven door technologische ontwikkelingen, social media, zelforganisatie door inwoners en ga zo nog maar even door. Het samenspel wordt steeds complexer en de ‘klassieke’ overheid komt steeds verder weg te staan van haar inwoners.

Nieuwe vaardigheden

Deze veranderende rol vraagt om nieuwe overheidsorganisaties. Organisaties waar nieuwe vaardigheden gecombineerd worden met oude en nieuwe kennis. Veel overheden vestigen hun hoop op jonge medewerkers als drijvende kracht voor deze verandering. Zij halen jongeren binnen om de verandering een flinke impuls te geven en de wendbaarheid van de organisatie te vergroten.
Deze young professionals worden gezien als change-agents en vormen daarmee de toekomst van de overheid. Gelokt door een pittig traineeship is hun start vaak veelbelovend. Maar als ze trainee-af zijn, stokt de ondersteuning, blijft de begeleiding beperkt tot het jaarlijkse functioneringsgesprek en moeten ze geheel op eigen kracht hun vernieuwende rol invullen. En in je eentje een verandering trekken is lastig. Er wordt van ze gevraagd om zich verder ontwikkelen tot de aanjager van verandering in een omgeving waar vaststaande wetten en regels een belangrijke basis vormen. In een omgeving waar bestaande werkwijzen jarenlang ingesleten zijn en waar de politiek-bestuurlijke context haar eigen dimensie heeft.

Doorgroeien na traineeship

Die doorgroei in de jaren na het traineeship vraagt daarom persoonlijk leiderschap en een autonome en zelfbewuste grondhouding als voorwaarde voor de rol als change-agent. Werken aan je ontwikkeling en authenticiteit heeft alleen nut als je weet waar je goed in bent, waar je naar toe wilt en waar je ontwikkelpunten liggen. Ondersteuning om deze doorgroei te maken is daarbij essentieel. Daarom hebben wij in co-creatie met jonge overheidsprofessionals, een High Potential Programma ontwikkeld. In dit HPP gaan jonge overheidsprofessionals op zoek naar hun persoonlijke kracht, om deze verder uit te bouwen. We confronteren ze met hun eigen belemmeringen en drempels, en inspireren hen om deze te overwinnen. Zodat zij anderen kunnen inspireren en doorgroeien tot change-agent voor bestuurlijke omgevingen. We werken van zelfinzicht naar zelfbewustzijn naar zelfvertrouwen, uitmondend in persoonlijke kracht. In een programma vol met action learning: van selfies tot hotseats, van kampvuursessies tot personal challenges. Zodat ze vol energie invulling kunnen geven aan “Je bent jong en ze willen wat van je”.

Incompany High Potential Programma

Wilt u ook in uw organisatie bouwen aan de toekomst en uw change-agents daarbij ondersteunen? Graag komen wij bij u langs om vrijblijvend met u te kijken naar de mogelijkheden om bijvoorbeeld incompany een High Potential Programma op te zetten. U kunt daarvoor contact opnemen met Herrick Jellema, via 06-55852412 of hjellema@bestuursacademie.nl.

Thema's

Thema's