10 Tips voor meer bevlogen personeel in uw gemeente

Thema's

Thema's

10 Tips voor meer bevlogen personeel in uw gemeente

Door bevlogenheid te bevorderen kunt u het verzuim met een derde reduceren en het verloop met een vierde. Ook meer winst met bevlogen medewerkers? Lees de 10 tips.

  1. Zorg voor optimale FIT tussen talenten en ambities van medewerkers en de werkzaamheden die ze uitvoeren.
  2. Stimuleer een open dialoog tussen leidinggevende en medewerker over hoe deze "in zijn vel zit”.
  3. Investeer in leiderschap dat zich richt op de behoeften en ontwikkeling van medewerkers en niet alléén op het resultaat.
  4. Benut de talenten en passies van uw mensen, zet ze op hun kracht in.
  5. Zorg voor een goede, stimulerende teamsfeer waarin mensen elkaar steunen en respecteren.
  6. Geef mensen goede feedback over de manier waarop ze hun werk doen.  Deel ook schouderklopjes uit in plaats van alsmaar kritiek te leveren.
  7. Zorg voor betekenisvol, afwisselend werk met veel ruimte voor eigen inbreng.
  8. Werk aan vertrouwen; wees consequent, open en rechtvaardig.
  9. Houdt POP gesprekken en luister daarbij goed. Zorg dat het werk uitdagend blijft, ook in de toekomst.
  10. Meet (en weet) welke factoren bevlogenheid in úw gemeente verklaren. Inzicht hierin verlaagt het risico op suboptimale beslissingen en verspilling van aandacht, energie en andere middelen.

Meer informatie
Voor meer informatie over de wijze waarop u de bevlogenheid binnen uw gemeente kunt vergroten, kunt u contact opnemen met de Bestuursacademie Nederland via telefoon 035 - 7 604 850 of info@bestuursacademie.nl.

Thema's

Thema's