Nieuws & Actualiteiten

Actuele kennis over het Besluit begroting en verantwoording

Op Donderdag, 30 Januari, 2020, 15:01

Bent u nog bekend met alle eisen die het Besluit begroting en verantwoording (BBV) aan u stelt voor de opzet en inhoud van financiële rapportages zoals begrotingen, jaarrekeningen en de bijbehorende verantwoordingsstukken? Bij ons kunt u uw kennis opfrissen.
Lees meer
Thema's: Ruimtelijk Domein

Bereid u goed voor op de Omgevingswet

Op Donderdag, 30 Januari, 2020, 12:22

In 2021 is het zo ver: de nieuwe Omgevingswet treedt in werking. Dat klinkt nog ver weg, maar overheden zijn al druk bezig met de voorbereidingen. Deze wet zal namelijk veel effect hebben op de dagelijkse werkzaamheden. Ook op die van u. Wij informeren u in onze whitepaper over de belangrijkste onderwerpen, zodat ook u goed voorbereid bent op de komst van de Omgevingswet.
Lees meer
Thema's: Ruimtelijk Domein

Nieuwe regelgeving in 2020 binnen Infrastructuur en Waterstaat

Op Woensdag, 22 Januari, 2020, 11:39

Het nieuwe jaar is van start gegaan. Een moment dat veel gebruikt wordt om nieuwe wet- en regelgeving in te voeren. Per 1 januari 2020 zijn er dan ook een aantal wijzigingen doorgevoerd in de regelgeving op het terrein van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Bent u al op de hoogte?
Lees meer
Thema's: Ruimtelijk Domein

De basis van een omgevingsplan

Op Dinsdag, 17 December, 2019, 10:36

Het omgevingsplan neemt binnen de Omgevingswet een belangrijke rol in. Het omvat alle regels over de fysieke leefomgeving die de gemeente stelt binnen haar grondgebied. Per gemeente is er 1 omgevingsplan.

Lees meer
Thema's: Ruimtelijk Domein

6 tips voor de implementatie van de Omgevingswet

Op Woensdag, 4 December, 2019, 16:21

Het implementeren en uitvoeren van de Omgevingswet is een enorme klus. De wet vraagt om een fundamenteel andere benadering van de fysieke leefomgeving. Wij geven u 6 praktische tips om u te helpen de Omgevingswet succesvol te implementeren:

Lees meer
Thema's: Ruimtelijk Domein

Focus op cultuur cruciaal bij implementatie Omgevingswet

Op Dinsdag, 12 November, 2019, 15:43

Door: Dick Spel

De Omgevingswet is meer dan een bundeling, vereenvoudiging en decentralisatie van alle wetten en regels voor de fysieke leefomgeving. De invoering van de Omgevingswet moet ook leiden tot een andere manier van werken. Centraal staan hierbij: een integrale aanpak, meer samenwerking en meer draagvlak voor plannen en activiteiten.

Lees meer
Thema's: Ruimtelijk Domein

Bent u klaar voor de Omgevingswet?

Op Woensdag, 30 Oktober, 2019, 15:36

Het is bijna zover. De Omgevingswet komt eraan! Eindelijk. Overheidsorganisaties als gemeenten, waterschappen en provincies zijn al druk bezig met de voorbereidingen. Dat moet ook wel, want het gaat om de grootste wetswijziging sinds 1848.

Lees meer
Thema's: Ruimtelijk Domein

Provincies hebben meer tijd nodig voor windparken

Op Donderdag, 11 Juli, 2019, 10:42

Het gaat de meeste provincies niet lukken om in 2020 de beloofde aantallen windmolens op land te plaatsen. De afgesproken doelstelling uit het Energieakkoord wordt dan ook niet gehaald. Dat is de belangrijkste conclusie uit de Monitor Wind op Land 2018 van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Lees meer
Thema's: Ruimtelijk Domein

Weerstand en de Omgevingswet

Op Donderdag, 7 Maart, 2019, 13:46

Door: Dick Spel
 
Verandering. Een begrip dat van nature weerstand oproept, want we zijn gewend aan hoe we de dingen nu doen. Weerstand binnen uw organisatie kunt u zeker verwachten als we het hebben over de Omgevingswet: de grootste wetstechnische operatie ooit die een compleet andere manier van werken vereist. Ilse Hofland en Joscha de Vries beschrijven in hun boek ‘Gevangen in democratie’ hoe ingesleten gewoontes, zeg maar de olifantenpaadjes, een verlammende werking hebben op verandering bij de overheid.
 
Lees meer
Thema's: Ruimtelijk Domein

De veranderingen van de Omgevingswet

Op Donderdag, 24 Januari, 2019, 11:15

Door: Kees van Alphen, docent omgevingsrecht van Bestuursacademie Nederland
Als ik tegenwoordig bij gemeenten langskom om cursussen te geven over de komende Omgevingswet, hoor ik vaak bij aanvang al een opmerking als: “Ja, we hebben al enkele bijeenkomsten over de Omgevingswet achter de rug, maar kunt u ons nu eindelijk eens duidelijk maken wat er wezenlijk verandert ten opzichte van de huidige praktijk?“
 
Lees meer
Thema's: Ruimtelijk Domein