Login
Wachtwoord
 
   
Login e-learningVolgt u alleen een e-learingmodule (die geen deel uitmaakt van een  volledige opleiding),
log dan in op Mijn E-learning Academie >.
Sluit venster
Persoonlijke ontwikkeling » MBO-opleidingen » Inkomensconsulent
 

Inkomensconsulent

Professioneel dienstverlenen binnen de Sociale Zekerheid? Cursuscode: OP\MSZIK

Voor mij?

U bent werkzaam bij een Sociale Dienst, het UWV Werkbedrijf of een andere instantie in de sociale zekerheid en u staat in direct contact met uw klanten. U bent junior klantmanager. Deze opleiding is op Mbo-niveau.
aantal dagdelen: 18
te behalen: diploma

Investering
opleiding / training: € 2.495,-
kosten studiemateriaal: € 190,-
arrangementskosten: € 450,- [i]
examengeld: € 160,-

Prijswijzigingen onder voorbehoud en exclusief € 35,- inschrijfgeld.

Waar en wanneer

  (start)datum  
Eindhoven 22-09-2015  
Amsterdam 24-09-2015  
Zwolle 24-09-2015  

U wilt zich verder ontwikkelen als een professional die mensen aan het werk helpt, de goede weg in de sociale zekerheid wijst en zorg biedt aan mensen die extra steun en maatschappelijke begeleiding nodig hebben. Dit vereist niet alleen een grondige basiskennis van de steeds veranderende wet- en regelgeving in de sociale zekerheid, maar stelt hoge eisen aan uw communicatieve vaardigheden. U bent op zoek naar een basisopleiding die uw professionaliteit vergroot.

Resultaat

Na afloop van deze basisopleiding heeft u voldoende bagage meegekregen om uw klanten goed te kunnen helpen of door te verwijzen naar de juiste instantie. U beschikt over actuele kennis van wet- en regelgeving en heeft inzicht in de elementen van het recht op bijstand en de samenhang met andere rechtsgebieden.

Programma

De opleiding bestaat uit drie modulen. De Participatiewet wordt in de basismodule behandeld en er is een verdiepingsmodule van de Participatiewet. Na het volgen van de module Voorliggende voorzieningen heeft u enige kennis van diverse wetten en regelgeving in de sociale zekerheid. Naast de contacturen moet rekening gehouden worden met ongeveer 10 uur aan zelfstudie.

De volgende modulen staan op het programma:

Participatiewet, basis

 • Inleiding participatiewet
 • Begripsbepaling
 • Kring van rechthebbenden
 • Aanvraag en verificatie
 • Vormen van bijstand
 • Algemene bijstand
 • Bijzondere bijstand
 • Individuele inkomenstoeslag, voorheen Langdurigheidstoeslag
 • Inkomen en vermogen
 • Re-integratie en Participatie
 • Verplichtingen
 • Handhaving
 • Terugvordering, invordering en verhaal
 • Beschikking en rechtsbescherming

Participatiewet, verdieping
In deze interactieve module is veel aandacht voor praktijksituaties en de ontwikkelingen in de jurisprudentie.

 • Algemeen geaccepteerde arbeid
 • Middelenbegrip in de Participatiewet
 • Algemeen gemeentelijk beleid
 • Problematiek van de afstemming in de Participatiewet
 • Ontwikkelingen op het terrein van de leefeenheden
 • Terugvorderingsbeleid van de gemeente
 • Individuele inkomenstoeslag en de uitvoering van bijzondere bijstand

Voorliggende voorzieningen

 • Voorliggende voorzieningen in relatie tot de Participatiewet
  • Inleiding Sociale Zekerheid
  • Inleiding Arbeidsrecht
 • Ziektewet
  • Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
  • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  • Wet arbeid en zorg
 • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
 • Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering jonggehandicapten
 • Werkloosheidswet
 • Toeslagenwet
 • Algemene Ouderdomswet en Nabestaandenwet
 • Kinderbijslagwet en Kindgebonden budget
 • Studiefinanciering
 • Zorgverzekeringswet en algemene wet bijzondere ziektekosten
 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Opzet

Alle modulen zijn ook afzonderlijk van elkaar te volgen. U kunt er dus ook voor kiezen één of enkele modulen uit deze opleiding te volgen. Neem contact met ons op over de mogelijkheden.

Examen, diploma, certificaat

Heeft u het examen met goed gevolg afgesloten, dan ontvangt u het diploma Inkomensconsulent - Medewerker Sociale Zekerheid (voorheen MSZK en daarvoor BO-GSD). Na deze opleiding kunt u doorstromen naar de opleiding Juridisch kwaliteitsmedewerker Sociale Dienstverlening (JKSD).

Studiemateriaal

Het studiemateriaal bestaat uit boeken en uit digitaal lesmateriaal (Powerpointpresentaties, opdrachten en syllabi). De boeken worden op de eerste lesdag uitgereikt en syllabi worden digitaal beschikbaar gesteld via de online leeromgeving Mijn Academie.

< terug naar vorige pagina


Heeft u vragen?

Carmen van Ommeren
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0418 68 2873

Al onze opleidingen en trainingen kunt u als incompany in uw eigen organisatie uitvoeren. Meer informatie over de mogelijkheden krijgt u van bovenstaande contactpersoon.

Kiest u voor de Bestuursacademie? Dan kiest u voor:

 • Jarenlange ervaring in het openbaar bestuur
 • Kennis van uw werkveld
 • Gewaardeerde kwaliteit
 • Erkende diploma’s
 • Docenten uit de praktijk
 • Directe toepasbaarheid

> lees verder