ALO Adviseur Lokale Overheid Basis

Leg een brede basis voor een stevig adviseurschap voor de lokale overheid

Brochure aanvragen

Direct inschrijven

035 - 7 604 850
Algemeen

Als beleidsfunctionaris bent u niet alleen kennishouder. Er wordt van u verwacht dat u ook beleidskundig adviesvaardig bent. Dat betekent dat u naast uw rol als 'expert' op uw vakgebied, ook in staat bent beleid te maken volgens de routes van de beleidstheorie. Bovendien moet u adequaat antwoord kunnen geven op vraagstukken die het bestuur en andere opdrachtgevers u voorleggen. Deze opleiding sluit optimaal aan op de functie-eisen, het kennisniveau en de competenties waarover beleidsmedewerkers en beleidsadviseurs moeten beschikken.

Doelgroep

U bent (beginnend) beleidsadviseur of -medewerker binnen de lokale overheid en beschikt over enige ervaring.

Doel en opzet

Na afloop van deze opleiding weet u hoe de decentrale overheid werkt, waarmee zij te maken krijgt en hoe de ambtelijke en politieke verhoudingen liggen. Hierdoor kunt u flexibel inspelen op veranderende wet- en regelgeving en andere vormen van dienstverlening. U kunt de opgedane kennis toepassen binnen de lokale overheid en integraal en interactief beleid in de praktijk maken en toepassen. Daarnaast heeft u zowel inhoudelijke als procesmatige kennis en vaardigheden opgedaan over diverse beleidsterreinen en weet u welke plaats lokale overheden tegenover burgers innemen. Daardoor kunt u op diverse (lokale) beleidsterreinen als professionele beleidsmedewerker optreden.
Na het volgen van deze opleiding kunt u ervoor kiezen om zich verder te specialiseren. U kunt zich specialiseren in de volgende richtingen:

 • Sociaal domein
 • Jeugd en gezin
 • Ruimtelijk domein (omgeving)
 • Juridisch

Voorbereiding en studiebelasting

Afhankelijk van uw vooropleiding en werkervaring moet u rekening houden met een studiebelasting van ongeveer 5-7 uur.

Vooropleiding

Voor deze opleiding gelden geen specifieke opleidingseisen. De opleiding wordt verzorgd op HBO-niveau.

Online leeromgeving

Ons studiemateriaal is altijd actueel en sluit perfect aan op de exameneisen. Alles wat u nodig heeft voor uw studie, vindt u in onze online leeromgeving. U vindt hier lesvoorbereidingen, opdrachten en aanvullende informatie. Ook kunt u communiceren met medecursisten en uw docent.

Studieprogramma

Programma

Procesmanagement binnen de overheid

(3 dagbijeenkomsten)

 • Methodieken en basisprincipes van procesmanagement
 • Creëren van draagvlak en betrokkenheid in de organisatie
 • Vaststellen en beschrijven van kritische processen
 • Besturen op basis van processen
 • Lean management en de invloed op processturing
 • Analyseren en verbeteren van processen
 • Implementeren en 'levend houden' van processen
 • Auditen van processen

Beleid en beleidsontwikkeling

(3 dagbijeenkomsten)

 • Overheidssturing en rollen in het beleidsproces
 • Verkenning van beleidsterreinen en -omgeving
 • Toepassen van de beleidscyclus
 • Beleidsmatig handelen
 • Uitvoerbaarheid en haalbaarheid
 • Partijen in het beleidsproces
 • Burgerparticipatie
 • Fases in beleidsontwikkeling
 • Beleid schrijven

Persoonlijke effectiviteit en communicatie

(3 dagbijeenkomsten)

 • Kernkwaliteiten
 • Inlevingsvermogen
 • Helder communiceren
 • Proactief handelen
 • Samenwerken en verbinden
 • Netwerken
 • Positief beïnvloeden
 • Grip op invloed
 • Persoonlijk leerplan

Lokaal bestuur

(3 dagbijeenkomsten)

 • Inrichting van de Nederlandse staat
 • Scheiding van machten
 • Lokale overheid
 • Verantwoording en bevoegdheid
 • Politiek en omgeving van openbaar bestuur
 • Politiek-ambtelijke verhoudingen

Gemeenterecht

(3 dagbijeenkomsten)

 • Inleiding en achtergronden van de Gemeentewet
 • Gemeentelijke bestuursstructuur
 • Taken en bevoegdheden van de gemeentelijke bestuursorganen
 • Delegatie en mandaat
 • Toezicht en verantwoording (governance)
 • Financiële middelen
 • Gemeenschappelijke regelingen
 • Openbaarheid bestuur

Bestuursrecht

(3 dagbijeenkomsten)

 • Verhouding bestuursrecht en privaatrecht
 • Algemene wet bestuursrecht
 • Relevante begrippen en kaders
 • Bezwaar en beroep: praktijk en jurisprudentie
 • Handhaving
 • Algemene beginselen van behoorlijk bestuur
 • Nieuwe ontwikkelingen Awb
 • Europees bestuursrecht

Diploma

De modules Gemeenterecht, Lokaal bestuur en Bestuursrecht rondt u af met een digitaal examen. Voor de andere modules maakt u een praktijkgerichte opdracht. Daarnaast werkt u aan het einde van de opleiding aan een integrale eindopdracht. Wanneer u voor alle onderdelen een voldoende heeft behaald, ontvangt u het diploma 'ALO Adviseur Lokale Overheid Basis' van Bestuursacademie Nederland.

Lesplanning

Opleidingsvarianten

Deze opleiding duurt 12 maanden. De opleiding wordt in een dagvariant aangeboden. De dagopleiding heeft 18 bijeenkomsten van 09.30 uur tot 16.30 uur.

Wilt u voor of na de zomer starten?

Iedere zomer actualiseren wij het opleidingsaanbod. Hieronder ziet u de opleiding die start na de zomer. Nu starten? Ga dan naar deze opleiding met start voor de zomer.

Start voor de zomer
Close

Wilt u voor of na de zomer starten?

Iedere zomer actualiseren wij ons aanbod. Het programma van een training of opleiding kan bijvoorbeeld herzien worden. Hieronder kunt u met behulp van de knoppen aangeven of u de variant vóór of na de zomer wilt bekijken.

Let op: voor opleidingen en trainingen die bestaan uit meerdere modules zijn de data van de modules van het studiejaar 2016-2017 momenteel nog niet bekend, deze worden op een later moment gepubliceerd.

De door u gekozen opleiding/training heeft verschillende startmomenten. Kies hier de maand waarin u wilt starten.

Bij Bestuursacademie Nederland kunt u kiezen uit 4 verschillende studievarianten. Er is dus altijd een variant die bij u past. U kunt kiezen voor de dagopleiding, de zaterdagopleiding, de avondopleiding of e-Learning (thuisstudie). Kies hier welke variant u wilt volgen.

Bestuursacademie Nederland is een landelijk opleidingsinstituut en kent een zeer groot aantal opleidingsplaatsen. Er is er dus altijd een opleiding bij u in de buurt. Kies hier de gewenste locatie voor uw opleiding/training.

Startdatum

Variant

Dag

Locatie

September 2016 Dag Dinsdag Rotterdam

Startdatum

Variant

Dag

Locatie

September 2016 Dag Dinsdag Eindhoven

Startdatum

Variant

Dag

Locatie

September 2016 Dag Dinsdag Amsterdam

Startdatum

Variant

Dag

Locatie

September 2016 Dag Dinsdag Zwolle

Startdatum

Variant

Dag

Locatie

September 2016 Dag Dinsdag Utrecht

Startdatum

Variant

Dag

Locatie

December 2016 Dag Dinsdag Rotterdam

Startdatum

Variant

Dag

Locatie

December 2016 Dag Dinsdag Eindhoven

Startdatum

Variant

Dag

Locatie

December 2016 Dag Dinsdag Utrecht

Startdatum

Variant

Dag

Locatie

December 2016 Dag Dinsdag Zwolle

Startdatum

Variant

Dag

Locatie

December 2016 Dag Dinsdag Amsterdam

Startdatum

Variant

Dag

Locatie

April 2017 Dag Dinsdag Utrecht

Startdatum

Variant

Dag

Locatie

April 2017 Dag Dinsdag Amsterdam

Startdatum

Variant

Dag

Locatie

April 2017 Dag Dinsdag Zwolle

Startdatum

Variant

Dag

Locatie

April 2017 Dag Dinsdag Eindhoven

Startdatum

Variant

Dag

Locatie

April 2017 Dag Dinsdag Rotterdam
Kostenspecificatie

Kosten

Inschrijfgeld: € 100,-
Cursusgeld: € 4.999,-
Studiemateriaal: € 300,-
Examenkosten: € 195,- (per module)
Eindopdracht: € 295,-
Locatie- en arrangementskosten: zie onderstaande toelichting.
U kunt deze opleiding ook in 4 termijnen betalen. Hiervoor word een opslag van 8% in rekening gebracht.

Arrangementen

Volgt u bij ons een opleiding of training? Dan zorgen wij voor eten en drinken. We hebben dagarrangementen voor de dagopleidingen van maandag tot en met zaterdag. Deze bestaan uit onbeperkt koffie, thee, ijswater en een uitgebreide lunch. Voor dit arrangement betaalt u € 25,- (excl. btw) per keer. Voor de avondopleidingen betaalt u € 5,50 (excl. btw) per keer. Hiervoor krijgt u onbeperkt koffie en thee. Naast arrangementskosten worden voor alle opleidingen en trainingen ook kosten voor zaalhuur in rekening gebracht. De zaalhuur bedraagt € 29,50 (excl. btw) per dag en in de avond € 10,- (excl. btw) per keer. Voor enkele opleidingen en trainingen geldt een afwijkend tarief.

Diner en hotelovernachting

Voor een aantal cursussen wordt een diner en hotelovernachting voor u verzorgd. De kosten hiervoor zijn € 25,50,- (excl. btw) voor het diner en € 100,- (excl. btw) voor de hotelovernachting. Het diner en de hotelovernachting maken een onlosmakelijk deel uit van de cursus die u volgt en worden door Bestuursacademie Nederland voor u geboekt. Mocht een diner en hotelovernachting van toepassing zijn dan staat dit bij de cursus vermeld.

Reprorechten, hand-outs en trainingsmateriaal

Bij alle opleidingen brengt Bestuursacademie Nederland de kosten voor reprorechten en hand-outs in rekening. U betaalt meestal eenmalig € 15,- (excl. btw). Volgt u een vaardigheidstraining? Dan betaalt u eenmalig € 30,- (excl. btw) voor het studiemateriaal en eventueel extra kosten voor de aanvullende literatuur.

Btw

Alle genoemde kosten zijn exclusief btw. Voor alle opleidingen en trainingen brengen wij 21% btw in rekening. Dit geldt niet voor de opleidingen op MBO-niveau 2, 3, 4, de volledige HBO ­Bacheloropleidingen en de volledige Master­opleidingen. Deze wettelijk erkende opleidingen zijn vrijgesteld van btw. Kan uw organisatie geen btw terugvorderen? Dan bieden wij de voordelige mogelijkheid uw opleiding of training vrij van btw te factureren. U betaalt dan het bedrag exclusief btw, plus 10% opslag. Dit is aanzienlijk minder dan het totaalbedrag inclusief btw.

Bent u particulier en betaalt u uw opleiding zelf? Dan hoeft u voor geen van de opleidingen en trainingen btw te betalen. Op de kosten voor studiemateriaal, hand-outs, syllabi, reprorechten en arrangementskosten brengen wij altijd 6% btw in rekening. De 6% btw op diner en arrangementskosten is niet aftrekbaar. De hoogte van de btw is onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen.

Brochure aanvragen

Direct inschrijven