Post HBO Leerplichtambtenaar

Van leerplicht naar recht op onderwijs

1e startmoment

07-09-2021

Niveau

HBO niveau

Duur

8 maanden

Studievormen

Dag

Meer informatie

Download brochure

Erkende opleiding

Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

Als medewerker leerplicht en RMC heb je een centrale positie bij het voorkomen van schoolverzuim en het bestrijden van voortijdig schoolverlaten door jongeren. Je zorgt ervoor dat jongeren binnen hun mogelijkheden hun school afmaken, met voldoende bagage de arbeidsmarkt betreden en een maatschappelijke carrière kunnen opbouwen. Het is daarom van belang dat je je kunt profileren als waardevolle gesprekspartner voor verschillende partijen in diverse situaties en overlegvormen. Ook moet je beschikken over de nodige kennis van de Leerplichtwet, zodat je deze in het belang van jongeren en kinderen kunt inzetten. Wil je op een professionele manier invulling geven aan je functie? Dan is deze opleiding Post HBO Leerplichtambtenaar iets voor jou.

Jouw resultaat

Na het volgen van de opleiding als leerplichtambtenaar kun je zelfstandig een onderzoek instellen op het moment dat een student ongeoorloofd verzuimt. Je bent op de hoogte van de meest actuele wet- en regelgeving om zo jongeren en hun ouders te informeren of een sanctie op te leggen.

Aanpak

Na afloop van deze opleiding kun je professioneel invulling geven aan de functie van medewerker leerplicht en/of RMC. Je kunt handelend optreden in het krachtenveld van jongeren, ouders, onderwijsinstellingen en andere maatschappelijke organisaties. Je kent de weg binnen je gemeente en binnen het onderwijsveld. Op basis van betrouwbare cijfers kun je trends en ontwikkelingen in het voortijdig schoolverlaten signaleren. Ook kun je verschillende gesprekstechnieken toepassen en weet je wat de invloed is van de wijze waarop je communiceert met klanten en andere partijen.

De opleiding is afgestemd op het functieprofiel voor leerplicht-/RMC-medewerkers dat door Ingrado (brancheorganisatie leerplicht en voortijdig schoolverlaten) is ontwikkeld.

Incompany

Uiteraard kun je dit programma ook incompany volgen. Ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak. Je kunt ons bereiken op 035 - 7 604 860 of mail naar incompany@bestuursacademie.nl.

Klassikaal of virtual classroom

Je kunt dit programma klassikaal volgen op een locatie naar keuze. Onze leslocaties zijn gevestigd door heel Nederland. Geef je de voorkeur aan lessen op vaste tijden, met een docent én digitaal? Dan biedt virtual classroom je de uitkomst. Voor meer informatie over onze opleidingsvarianten, zie de pagina Opleidingsvarianten op onze website.

Doelgroep

Je bent leerplichtambtenaar. Je wilt extra kennis en vaardigheden ontwikkelen om je functie met meer succes te vervullen.

Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma

Programma

In dit programma komen de volgende onderwerpen aan bod:

Juridische omgeving van de leerplichtambtenaar

(6 dagen)

 • Juridische omgeving en toepassing wet- en regelgeving leerplicht/RMC
 • Positie in gemeentelijke organisatie
 • Rol en verantwoordelijkheden leerplichtambtenaar/RMC-medewerker
 • Plaats Awb en algemene beginselen van behoorlijk bestuur
 • Juridische omgeving wet- en regelgeving leerplicht/RMC
 • Uitvoering Leerplichtwet, kwalificatieplicht, wet- en regelgeving RMC
 • Privacy en AVG
 • Beslistermijnen en rechtsbescherming
 • Particulier onderwijs
 • Schorsen en verwijderen
 • Vrijstellingen
 • Uitvoeren van de registratie voor leerplicht, kwalificatieplicht en RMC
 • Leerplichtjaarverslag en RMC-effectrapportage

Onderwijsveld, leerlingenondersteuning en jeugd

(3 dagen)
Onderwijsveld

 • Leerplicht/RMC in het onderwijs-/jeugd-/jongerenbeleid
 • Het Nederlandse onderwijssysteem
 • Verschillende leerwegen: beschrijving en doorstroommogelijkheden
 • Rol en taken schoolbesturen, directies
 • Bespreking onderwijswetten (WPO, WVO, WEC, WEB)
 • Ketenpartners
 • Leerlingenzorg

Oorzaken van schooluitval

 • Zorgstructuren in en rond de school (regie op zorg, Centrum voor jeugd en gezin, gemeentelijke zorgnetwerken)
 • Passend onderwijs
 • Rol en verantwoordelijkheden in de zorgstructuur
 • Verwijsindex risicojongeren
 • VSV en MAS
 • Begeleiding van potentiële uitvallers
 • Ketenpartners
 • Jeugdzorg

Beleidsontwikkelingen in het jeugddomein

 • Reflectie op de eigen beleidscontext en het eigen handelen
 • Verbinding onderwijs-zorg voor jeugd
 • Verbinding met Wmo en Participatiewet
 • Verdieping ten aanzien van ondersteuningsstructuur binnen scholen
 • Toegang tot arbeidsmarkt
 • Ketenpartners

Professioneel begeleiden van kwetsbare jongeren

(3 dagen)

 • Contact leggen met jongeren
 • Motiveren van jongeren
 • Rol van de ouders en omgeving
 • Effecten van groepsvorming
 • Gedragsproblematiek van jongeren
 • Planmatig handelen
 • Werken in netwerken en regievoeren

Instrumenten en registratie

(3 dagen)
De Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS)

 • Doelen van de MAS
 • De vier routes van de MAS
 • De fases van de MAS
 • Het signaleringsinstrument
 • Samenwerking met ketenpartners en hun rol en bevoegdheden
 • De MAS in de praktijk

Vrijstellingen

 • Vrijstelling van inschrijvingsplicht
 • Vrijstelling van geregeld schoolbezoek
 • Van aanvraag tot hoger beroep
 • Vrijstellingen in de praktijk

Het verhoor en proces-verbaal

 • Controleren persoonsgegevens
 • Benoemen strafbaar feit
 • Rechtsbijstand
 • De cautie
 • Verklaring van de verdachte
 • Opmaken proces-verbaal
 • Handhaven
 • Halt

Diploma

De module Juridische omgeving van de leerplichtambtenaar wordt afgerond met een digitaal examen. De module Professioneel begeleiden van kwetsbare jongeren sluit je af met een mondeling examen. De overige 2 modules rond je af met een praktijkgerichte opdracht. Heb je voor alle onderdelen een voldoende behaald, dan ontvang je het diploma ‘Post HBO Leerplichtambtenaar’ van Bestuursacademie Nederland.

Lesplanning
Lesplanning
Lesplanning
Lesplanning
Lesplanning

Data en plaatsen

Deze opleiding duurt 8 maanden. Je hebt 15 lesdagen van 09.30 uur tot 16.30 uur.

Kostenspecificatie
Kostenspecificatie
Kostenspecificatie
Kostenspecificatie
Kostenspecificatie

Kosten dag variant, bij betaling in 1 termijn

Inschrijfgeld
€ 35,-
Lesgeld
€ 3.949,-
Studiemateriaal
€ 200,-
Examenkosten
€ 905,-
Arrangementen (Food & Beverage)
€ 400,-
Locatiekosten
€ 472,-
Reprorechten
€ 15,-
Totaalprijs (exclusief BTW)
€ 5.976,-
Wil jij een kostenoverzicht in jouw mailbox ontvangen?
Kostenoverzicht aanvragen

Locatie- en arrangementskosten 

Bestuursacademie Nederland regelt voor jou een arrangement bestaande uit onbeperkt koffie, thee en ijswater. In het dagarrangement is ook een uitgebreide lunch begrepen. De arrangementskosten bedragen € 25,- (excl. btw) per dag of € 5,50 (excl. btw) per avond. Staat er een verwijzing naar locatie- en arrangementskosten? Dan brengen wij naast arrangementskosten ook locatiekosten in rekening. De locatiekosten bedragen € 29,50 (excl. btw) per dag of € 10,- per avond (excl. btw). Een aantal programma’s hebben ook een avondprogramma. In dat geval wordt er een diner en/of hotelovernachting voor je verzorgd. De kosten hiervoor bedragen € 25,50 (excl. btw) voor het diner en € 100,- (excl. btw) voor de hotelovernachting. 

Reprorechten en hand-outs 

Voor opleidingen van onze businesspartners worden er kosten voor reprorechten en hand-outs in rekening gebracht. Het betreft hier een eenmalig bedrag van € 15,- (excl. btw).

Btw 

Kies je voor wettelijk erkend onderwijs, MBO-niveau 2, 3 of 4, Associate degree, HBO Bachelor of volledige Master, dan bieden wij deze opleiding altijd vrijgesteld van btw aan. De overige opleidingen en trainingen zijn belast met 21% btw. 

Voor organisaties die geen btw kunnen terugvorderen, is vrijstelling van btw mogelijk. In dat geval komt er 10% opslag boven op de exclusief btw prijs. Dit betekent een groot voordeel op de prijs inclusief btw en is een absolute aanrader. 

Betaalt je jouw opleiding of training zelf? Dan geldt er geen opslag van 10%. Studie-, trainingsmaterialen, reprorechten, arrangementskosten en het diner zijn altijd belast met 9% btw. 

De btw op arrangementskosten en het diner is niet verrekenbaar. Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. De hoogte van de btw is onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen. 

Ervaringen
Ervaringen
Ervaringen
Ervaringen
Ervaringen

Post HBO Leerplichtambtenaar

Van leerplicht naar recht op onderwijs

1e startmoment

07-09-2021

Niveau

HBO niveau

Duur

8 maanden

Studievormen

Dag

Meer informatie

Download brochure

Erkende opleiding

Heb je vragen?

Onze opleidingsadviseurs geven je graag deskundig advies op basis van jouw loopbaan en leerdoelen. Je kunt ons telefonisch bereiken, via WhatsApp of e-mail. Ma t/m Vrij 08:00 – 18:00 uur.

Ben je op zoek naar opleidingsadvies?

Kom gezellig langs voor een kop koffie/thee en bespreek je wensen met een van onze opleidingsadviseurs. Krijg antwoord op je vragen en ga met een helder opleidingsadvies de deur uit.
Zien we je dan?

Ervaringen & beoordelingen van onze studenten

Lees hier hoe onze studenten de opleidingen van Bestuursacademie Nederland ervaren en beoordelen.