Samenwerken onder de Omgevingswet

Handvatten voor participatie en regionale samenwerkingen

1e startmoment

26-10-2021

Niveau

HBO niveau

Duur

5 maanden

Studievormen

Dag

Meer informatie

Download brochure

Erkende opleiding

Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma

Programma

In dit programma komen de volgende onderwerpen aan bod:

Samenwerken binnen de publieke sector

(3 dagen)
De invloed van de Omgevingswet

 • Invloed Omgevingswet op regel- en wetgeving fysieke leefomgeving
 • Kerninstrumenten Omgevingswet effectief inzetten
 • Werken volgens het 'ja, mits' principe
 • Maatschappelijk draagvlak
 • Omgaan met (tegenstrijdige) belangen
 • Flexibel en wendbaar omgaan met initiatieven en bezwaren
 • Verandering in rollen en verwachtingen
 • Cultuurverandering, houding en gedrag

Samenwerken in de geest van de Omgevingswet

 • Succesfactoren publieke samenwerking
 • Bewustwording van de eigen positie intern
 • Participatie van derden in het beleids- of besluitvormingsproces
 • Op tijd bij een nieuw project de juiste personen en RUD erbij betrekken
 • Handvatten om te werken in de geest van de Omgevingswet

Effectief samenwerken

 • Het proces van interne besluitvorming
 • De rolverdeling en besluitvorming van gemeenteraad en college
 • Rechtmatig informatie delen, afstemmen en een doelgerichte samenwerking
 • Multi-disciplinair werken versus programmatisch werken
 • Werken met friskijkers en dwarsdenkers (probleemgericht of oplossingsgericht werken)
 • De boodschap overbrengen

Participatie onder de Omgevingswet

(3 dagen)
Thema 1: Participatie en de invloed van de Omgevingswet

 • De plaats van participatie binnen de Omgevingswet
 • Participatie: niet nieuw wel anders
 • Het onderscheid tussen participatie, inspraak en burgerinitiatief
 • De grenzen van participatie
 • Invloed van participatie op de rol van stakeholders

Thema 2: Participatie en maatschappelijk draagvlak

 • Stimuleren van participatie en maatschappelijk draagvlak
 • Participatie in een omgevingsplanprocedure
 • Betrokkenen en rolverdeling bij het participatietraject
 • Handvatten voor het vormgeven van beleid en opzetten van gemeentelijke participatietrajecten

Thema 3: Participatie in de praktijk

 • Beschrijving van een ontwerpplan voor de burger, bedrijven en RUD in duidelijke taal
 • Werken met casuïstiek vanuit de praktijk
 • Flexibel en wendbaar omgaan met bezwaren en initiatieven
 • Handvatten voor een betere en gedragen besluitvorming

Omgevingsbewust beïnvloeden en sturen onder de Omgevingswet

(3 dagen)

 • De Omgevingswet, samen met en voor de klant
 • Proactief communiceren en de Omgevingswet, wat betekent dat?
 • Met wie zit je om tafel, wie zijn je klanten
 • Stimuleren van initiatieven en maatschappelijk draagvlak
 • Communicatie afstemmen op je klanten
 • Verwachtingen managen, hoe doe je dat?
  • Verwachtingen inschatten en onderzoeken
  • Verwachtingen waarmaken of bijstellen
 • Communicatiestijlen, inzicht in je eigen stijl
 • Hoe kun je je stijl effectief inzetten

De Omgevingswet geeft meer speelruimte: hoe houd je de 'touwtjes in handen'

 • Hoe houd je regie over het gesprek
 • Complexe vraagstukken en dilemma’s
 • De leiding nemen, vasthouden en terugnemen
 • Interventies plegen

Samenwerken aan omgevingsvraagstukken door verbindend communiceren

 • Ken je eigen waarden
 • Waardevrij denken en respect voor andermans waarden
 • Inlevingsvermogen
 • Doelen efficiënt bereiken
 • Draagvlak creëren
 • Het leren omgaan met emoties en het scheppen van veiligheid in communicatie

Omgevingsbewust beïnvloeden en sturen

 • Beïnvloeden, wanneer begint het? Wat is het?
 • Eerst volgen, dan leider. Hoe doe je dat?
 • Soorten beïnvloedingsstijlen
 • Jouw persoonlijke voorkeursstijl
 • Aansluiten in stijl van ander om je doel te halen
 • In je kracht, respect voor jezelf en voor de ander

Samenwerken onder de Omgevingswet

Handvatten voor participatie en regionale samenwerkingen

1e startmoment

26-10-2021

Niveau

HBO niveau

Duur

5 maanden

Studievormen

Dag

Meer informatie

Download brochure

Erkende opleiding

Heb je vragen?

Onze opleidingsadviseurs geven je graag deskundig advies op basis van jouw loopbaan en leerdoelen. Je kunt ons telefonisch bereiken, via WhatsApp of e-mail. Ma t/m Vrij 08:00 – 18:00 uur.

Ben je op zoek naar opleidingsadvies?

Kom gezellig langs voor een kop koffie/thee en bespreek je wensen met een van onze opleidingsadviseurs. Krijg antwoord op je vragen en ga met een helder opleidingsadvies de deur uit.
Zien we je dan?

Ervaringen & beoordelingen van onze studenten

Lees hier hoe onze studenten de opleidingen van Bestuursacademie Nederland ervaren en beoordelen.