Ruimtelijke Ordening Verdieping

Verkrijg de juiste juridische en planologische middelen

1e startmoment

03-12-2021

Niveau

Training

Duur

4 dagen

Studievormen

Dag

Meer informatie

Download brochure

Erkende opleiding

Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma

Programma

In deze training komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Omgevingswet (onder andere Wabo, Woningwet en Wet ruimtelijke ordening)
 • Plannen, ontheffingen en procedures op grond van Besluit algemene regels ruimtelijke ordening
 • Het omgevingsrecht
 • Jurisprudentie
 • Omgevingsplan en bestemmingsplan
 • Risicobenadering: gebiedsgericht maatwerk rondom energiezuinigheid en duurzaam bouwen
 • Het digitaal stelsel Omgevingswet
 • Procedures binnen de ruimtelijke ordening
 • Projectbesluitvorming
 • De rol van participatie en integraal samenwerken bij besluitvorming
 • Algemene rijksregels voor activiteiten
 • Raakvlakken met andere beleidsterreinen
 • Toekomstige ontwikkelingen in het kader van de Omgevingswet
 • Planontwikkeling en grondexploitatie
 • Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte in 2040
 • Aan de slag met (complexe) casuïstiek en praktijkopdrachten

Ruimtelijke Ordening Verdieping

Verkrijg de juiste juridische en planologische middelen

1e startmoment

03-12-2021

Niveau

Training

Duur

4 dagen

Studievormen

Dag

Meer informatie

Download brochure

Erkende opleiding

Heb je vragen?

Onze opleidingsadviseurs geven je graag deskundig advies op basis van jouw loopbaan en leerdoelen. Je kunt ons telefonisch bereiken, via WhatsApp of e-mail. Ma t/m Vrij 08:00 – 18:00 uur.

Ben je op zoek naar opleidingsadvies?

Kom gezellig langs voor een kop koffie/thee en bespreek je wensen met een van onze opleidingsadviseurs. Krijg antwoord op je vragen en ga met een helder opleidingsadvies de deur uit.
Zien we je dan?

Ervaringen & beoordelingen van onze studenten

Lees hier hoe onze studenten de opleidingen van Bestuursacademie Nederland ervaren en beoordelen.