Naar Betrouwbare Persoonsgegevens

2014 was het jaar waarin het project Naar Betrouwbare Persoonsgegevens (NBP) van start is gegaan met het testen van examens van een achttal modulen. De Minister van BZK had hiervoor een vergoeding in het vooruitzicht gesteld voor gemeenten. De Bestuursacademie Nederland heeft alle modulen uitgevoerd zowel in de open lijn als incompany bij gemeenten.

De NVVB heeft besloten nieuwe modulen te examineren. De Bestuursacademie  Nederland biedt deze modulen dan ook aan voor uitvoering.
Voor informatie van de examens kunt u vinden op de website van de NVVB.
U kunt zich inschrijven voor verschillende modulen op MBO2, MBO4 en HBO-niveau:

MBO-2 niveau

 • Module: Documenten en verzoeken en migratie

MBO-4 niveau

 • Module: Afstamming
 • Module: Gegevensverstrekking en privacybescherming
 • Module: Identiteit en identiteitsdocumenten
 • Module: Migratie
 • Module: Naam
 • Module: Nationaliteit
 • Module: Reisdocumenten en rijbewijzen

HBO-niveau

 • Module: Identiteit en identiteitsdocumenten
 • Module: Landelijke ontwikkelingen
 • Module: Persoonsinformatievoorziening en privacy
 • Module: Persoonsregistratie

Vouchers

Voor informatie over de regeling vouchers en het vergoeden van de opleidingen, verwijzen wij u naar  de website van de NVVB en de website van ICTU.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact op met Dick van der Gugten via telefoonnummer 06 15 05 16 06 of dvandergugten@bestuursacademie.nl.

Onze website maakt gebruik van cookies.