Kennistest

Een kennistest is een meetinstrument om snel uw actuele kennisniveau op een bepaald (vak)terrein te bepalen. Na het invulling van de test weet u onmiddellijk het resultaat. De meeste testen kunnen op twee niveaus worden ingevuld: op mbo-niveau en op hbo-niveau.

Hoe werkt het?

De test bestaat uit een aantal juist/onjuist stellingen of multiple choice-vragen die moeten worden beantwoord. De test wordt afgenomen via onze website. Zodra bekend is op welk terrein, niveau en eventueel op welke deelonderwerpen u de kennistest wilt invullen, wordt er een aantal stellingen of vragen voor u geselecteerd. U ontvangt via e-mail een inlognaam en wachtwoord om bij uw persoonlijke test te komen. De kennistest kan op uw eigen (werk-)plek worden ingevuld. U vult de antwoorden in via de website en ziet direct het resultaat, met een eventuele motivering waarom welk antwoord juist is.

Wanneer is het zinvol?

Er zijn verschillende redenen waarom u of uw leidinggevende besluit een test in te (laten) vullen:

 • Er is nieuwsgierigheid naar het actuele kennisniveau: een toets om te weten wat je weet;
 • Er wordt een nieuwe medewerker aangesteld;
 • In bepaalde gevallen kan de test gebruikt worden om inzicht te krijgen in de actuele kennis om gericht te kunnen werken aan het verwerven van vereiste kennis;
 • Een medewerker wil een opleiding gaan volgen, maar het is moeilijk om een keuze te maken uit de verschillende pakketten;
 • In een POP-gesprek spreekt een medewerker de wens uit ook andere werkzaamheden in het kader van loopbaanontwikkeling te kunnen of te willen oppakken. Een test geeft inzicht in de mogelijkheden hiervoor.

Een leidinggevende weet dat de omgeving hoge eisen stelt aan de kwaliteit van zijn/haar afdeling. Hij/Zij besluit collectief tot deelname om na te gaan in hoeverre de afdeling daaraan voldoet. Een leidinggevende wil een op maat gemaakt in-companytraject voor zijn/haar afdeling en gebruikt de scan als nul-meting.

Wie ontvangt het resultaat?

In eerste instantie ontvangt u, als deelnemer aan de test, het resultaat. U beslist of dit resultaat mag worden doorgegeven aan uw leidinggevende. Heeft een leidinggevende bepaald dat een (gedeelte van een) afdeling collectief deelneemt aan de test, dan worden de individuele uitslagen wel aan hem/haar kenbaar gemaakt.

Wat kost het?

Per test is de investering € 150,-. Bij afname van meerdere testen of op maat gemaakte testen zal de investering hiervan afwijken. Voor informatie hierover kunt u contact opnemen met de betreffende programmamanager.

Wij hebben testen op het gebied van:

 • Algemene wet bestuursrecht;
 • Burgerzaken;
 • FinanciĆ«n;
 • Sociale Zaken: Wet Werk en Bijstand;
 • Burgerzaken;
 • Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu.

Voor meer informatie over de kennistest kunt u contact opnemen met Dick van der Gugten, telefoon 06 15 05 16 06 of e-mail dvandergugten@bestuursacademie.nl.

Onze website maakt gebruik van cookies.