Handleidingen

Om het Overheidsontwikkelmodel in de praktijk te brengen kunt u gebruik maken van enkele handleidingen over het model. U kunt deze handleidingen hieronder bestellen:

Overheidsontwikkelmodel: Inhoud en positiebepaling van het model

In deze uitgave vindt u uitgebreide informatie over inhoud en positiebepaling van het Overheidsontwikkelmodel. Ervaringen van de afgelopen jaren hebben ons weer de nodige inzichten opgeleverd om het model door te ontwikkelen. In deze vernieuwde handleiding zijn ook de matrices opgenomen, waarmee u een positiebepaling kunt uitvoeren. U kunt deze geactualiseerde handleiding bestellen via onderstaand formulier. De kosten voor deze handleiding bedragen € 24,50.

Overheidsontwikkelmodel: Toepassingen van het model

Na grondige herziening van het model in 2002 en 2009 is in overleg met een aantal gebruikers besloten een uitgave te ontwikkelen waarin het model nog meer in een breder kader wordt geplaatst. De praktijk van het model wordt als het ware in kaart gebracht. In deze uitgave is aandacht voor de verschillende manieren waarop positiebepalingen worden uitgevoerd en worden varianten van audits beschreven. Ook is er aandacht voor: verschillende toepassingen, de relatie van het model met andere instrumenten, maar ook voor ontwikkelingen binnen de overheid en de consequenties hiervan voor het model. De ontwikkelingsfasen van het model worden verder uitgediept. De kosten voor deze handleiding bedragen € 24,50.

Overheidsontwikkelmodel, Gebruikershandleiding

Voert u audits uit of bent u procesbegeleider bij het uitvoeren van een positiebepaling? Deze handleiding vormt een hulpmiddel bij het toekennen van scores op de organisatie- en resultaatgebieden. De kosten voor deze handleiding bedragen € 34,50.

Overheidsontwikkelmodel, digitaal invulmodel

Aanvullend op een handleiding is een digitale versie beschikbaar (Excel). Hiermee kunt u de scores van zowel een positiebepaling als een audit verwerken en automatisch laten doorrekenen. De resultaten worden weergegeven in een profielschets en grafische weergaven. Het bestand wordt per mail toegestuurd. De kosten bedragen € 49,50.