banner

Klanten en stakeholders kunnen u uitstekend helpen bij het verbeteren van uw dienstverlening. Ze kunnen excact aangeven hoe zij tegen uw dienstverlening aankijken, wat uw sterke en zwakke punten zijn en welke kwaliteitscriteria ze belangrijk vinden. Een grondig en betrouwbaar onderzoek levert concrete verbeterpunten op, waarmee u direct uw dienstverlening kunt verbeteren.

Opzet

Stakeholders zijn sleutelfiguren die vanwege hun intensieve contacten met uw organisatie een gefundeerde mening hebben over de kwaliteit van de bedrijfsvoering en dienstverlening. Tijdens mondelinge interviews dagen wij ze uit om hierover hun standpunt te verwoorden. Bij klantonderzoeken gaat het om oordelen over specifieke aspecten van de dienstverlening, zoals: klantgerichtheid, bereikbaarheid, snelheid of flexibiliteit. Dit soort onderzoeken voeren we uit door middel van enquĂȘtes, maar ook in de vorm van (kwalitatieve) klantencarrousels.

Verbetervoorstellen

Het uiteindelijke doel van een klant- of stakeholderonderzoek is natuurlijk om uw dienstverlening te verbeteren. Naast het uitvoeren van het onderzoek, kunnen we u ook ondersteunen bij het formuleren en implementeren van verbetervoorstellen. We hebben al veel ervaring met het uitvoeren van klant- en stakeholderonderzoeken. Al meer dan dertig overheidsorganisaties hebben ons ingeschakeld om voor hen deze onderzoeken uit te voeren.

Vraag gratis aan

Onze website maakt gebruik van cookies.