banner

Uit veel rekenkameronderzoeken blijkt dat doelstellingen niet ‘SMART-genoeg' geformuleerd zijn en dat sommige prestaties niet geleverd worden. Maar dat is niet genoeg. Als rekenkamer(commissie) wil je weten waaróm doelstellingen abstract blijven en waaróm prestaties niet geleverd worden.

Wij gaan er vanuit dat gemeenten en provincies niet altijd zijn op te vatten als organisaties waarin doelstelling, missie en visie eenduidig zijn geformuleerd. En waarin deze universeel gedragen worden. Er bestaan verschillende belangen. Door inzicht te geven in die belangen kan gedrag verklaard worden en kan aangegeven worden waarom een proces op een bepaalde manier is verlopen.

Ervaring

Wij helpen gemeenten om nog meer uit rekenkameronderzoeken te halen. We beschikken over ervaren rekenkameronderzoekers. Onze onderzoekers doen al meer dan tien jaar onderzoek en zijn zelf al langere tijd lid van één of meerdere rekenkamers. Ze werken mee aan de vormgeving van uw rekenkamerorganisatie, maar ondersteunen ook bij het schrijven van een onderzoeksopzet. En uiteraard voeren ze ook onderzoeken uit.

Voorbeelden van onderzoeken die wij hebben uitgevoerd zijn:

 • De gemeentelijke planning en control functie
 • De effectiviteit van woningbouwbeleid
 • Grondexploitaties
 • De kwaliteit van programmabegrotingen
 • De hoogte van de lokale lastendruk
 • De verzelfstandiging van reiniging
 • De verzelfstandiging van een vervoersbedrijf
 • De effectiviteit van publiek private samenwerking
 • De toerekening van overhead
 • De aansturing van gesubsidieerde instellingen
 • De werking van een gemeentelijke kredietbank

Opleidingen

Uiteraard verzorgen we ook opleidingen voor rekenkameronderzoekers. Specifiek voor uw rekenkamer(commissie) kunnen we een opleiding ontwikkelen. In alle gevallen staat het daadwerkelijk doen van onderzoek centraal. De deelnemers gaan dan ook zelf met een onderzoeksopzet aan de slag en voeren tijdens de opleiding gedeelten van het onderzoek zelf uit. De opleidingen worden doorgaans afgesloten met de vormgeving en verdediging van het onderzoeksrapport door de deelnemers. Wij hebben inmiddels voor verschillende  gemeenten en provincies een dergelijk opleidingstraject mogen verzorgen.

Afstemming

Of u nu zelf het onderzoek uitvoert, of dat wij dat voor u doen: afstemming blijft essentieel. Het onderzoek moet uw gedachtegoed worden en blijven. De conclusies en aanbevelingen moeten door u gedragen worden. Juist bij rekenkameronderzoek liggen er gevoeligheden waar terdege en zorgvuldig rekening mee moet worden gehouden. Tijdens het gehele onderzoekstraject wordt zeer regelmatig en soms zelfs dagelijks met u gecommuniceerd over het onderzoek. Het uiteindelijke rapport kan en mag geen verrassing meer voor u zijn.

Vraag gratis aan

Onze website maakt gebruik van cookies.