banner

In artikel 213a (voor de gemeentelijke overheid) en artikel 217a (voor de provinciale overheid) is wettelijk vastgelegd dat er periodiek onderzoek moet worden gedaan naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door de overheidsorganen gevoerde bestuur. Maar u voert niet alleen onderzoeken uit, omdat het moet. U wilt er vooral beter van worden.

Wij ondersteunen gemeenten en provincies met het uitvoeren en organiseren van collegeonderzoeken. En we beperken ons niet tot het uitvoeren van onderzoeken alleen. We geven ook concrete verbetervoorstellen en ondersteunen bij het implementeren daarvan.

Ervaring

Inmiddels hebben we enkele honderden onderzoeken uitgevoerd . Voorbeelden van enkele collegeonderzoeken die we hebben verricht zijn:

 • Verlenen bouw- en milieuvergunningen
 • Groot onderhoud wegen
 • Uitvoering rioleringsplan
 • Afhandeling bezwaarschriften
 • Inkoop en aanbesteding
 • Inhuur derden
 • Doelmatigheid en doeltreffendheid minimabeleid
 • Effectiviteit opleidingsbeleid
 • Uitvoering programmabegroting
 • Effectiviteit afvalbeleid
 • Proces inkomende en uitgaande facturen

Opleiden

We hebben daarnaast een compleet pakket opleidingen rondom het regisseren en uitvoeren van collegeonderzoeken samengesteld. U kunt de volgende opleidingen bij ons volgen:

 • Uitvoeren van organisatiegerichte onderzoeken
 • Uitvoeren van themagerichte onderzoeken
 • Regievoeren over collegeonderzoeken
 • Meten van maatschappelijke effecten
 • Rapporteren over een collegeonderzoek

We kunnen ook, op basis van uw wensen, een opleiding samenstellen voor een aantal medewerkers uit uw gemeente of provincie.

Vraag gratis aan

Onze website maakt gebruik van cookies.