banner

Op basis van het Overheidsontwikkelmodel of het INK-managementmodel voeren we onderzoeken uit naar de bedrijfsvoering van overheidsorganisaties. Met deze modellen brengen we op gestructureerde wijze de kwaliteit van de bedrijfsvoering in beeld.

Vaak starten we met het organiseren van bijeenkomsten met het leidinggevend kader en andere sleutelfiguren. Daarmee brengen we in beeld hoe een aantal aspecten van de bedrijfsvoering wordt ervaren. Het gaat dan onder andere om zaken als: beleid en strategie, management, medewerkers, de inzet van middelen en de wijze waarop bedrijfsprocessen zijn georganiseerd. De resultaten van positiebepalingen worden vaak gebruikt als input voor conferenties, waarin de kwaliteit van de bedrijfsvoering centraal staat.

We hebben een ruime ervaring opgebouwd in het begeleiden van positiebepalingen. Inmiddels hebben al meer dan tweehonderd bijeenkomsten begeleid, waarin de kwaliteit van de bedrijfsvoering in beeld werd gebracht op basis van de bovengenoemde modellen.

Vraag gratis aan

Onze website maakt gebruik van cookies.