banner

U wilt uitspraken kunnen doen over de kwaliteit van uw bedrijfsvoering. U wilt inzicht krijgen in de efficiency en effectiviteit van uw organisatie. U wilt zicht krijgen op de ontwikkelingen die zich binnen en buiten uw organisatie voordoen. En natuurlijk wilt u tegemoet komen aan de wensen van uw klanten. Dat kan alleen als u over relevante en betrouwbare informatie beschikt. Onderzoek doen is dus onmisbaar.

Wat doen we?

Wij ondersteunen overheidsorganisaties bij het opzetten en uitvoeren van verschillende soorten onderzoeken. Met een pool van 250 gecertificeerde onderzoekers voeren we dagelijks onderzoeken uit. Voor zowel gemeenten, provincies als waterschappen. We voeren een compleet onderzoek uit of ondersteunen bij het maken van de onderzoeksopzet en het bepalen van de methodiek.

Onze kracht

Een jarenlange ervaring in het openbaar bestuur, dat is onze kracht. Onze onderzoekers werken zelf ook bij de overheid. En daarmee kennen we de lokale overheidspraktijk van binnenuit. Bovendien beschikken we over specialisten. Voor elk soort onderzoek zetten we een ervaren onderzoeker in. Maar daar laten we het niet bij. We helpen ook bij het formuleren en implementeren van vervolgstappen en verbetervoorstellen. We zetten gerichte acties op, en helpen organisaties direct in te spelen op de resultaten die uit het onderzoek naar voren komen.

Expertise

We hebben veel expertise in huis en voeren veel verschillende onderzoeken uit. In het bijzonder richten we ons op de volgende onderzoeken:

Opleiden

Wij voeren onderzoeken uit, maar we leiden u ook op. U kunt dan zelf in uw organisatie onderzoeken uitvoeren. U kunt de volgende opleidingen bij ons volgen:

  • Auditorenopleiding
  • Uitvoeren van themagerichte onderzoeken
  • Uitvoeren van organisatiegerichte onderzoeken

Na het volgen van één van deze opleidingen kunt u toetreden tot de pool van onderzoekers en bij andere overheidsinstellingen onderzoeken uitvoeren. U kunt ook samenwerken met een aantal collega's van omringende gemeenten (of andere lokale overheden) en (samen met ons) een regionale onderzoekspool opzetten. Daarmee kunt u bij elkaar onafhankelijk en objectief onderzoeken uitvoeren.

Vraag gratis aan

Onze website maakt gebruik van cookies.