Insights Discovery®

Insights Discovery®

Insights Discovery® is een inspirerend instrument voor persoonlijke ontwikkeling en teamontwikkeling, waarmee mensen meer inzicht in zichzelf en anderen krijgen. Wij gebruiken Insights Discovery onder andere voor persoonlijke ontwikkeling, teamontwikkeling, cultuurverandering, leiderschapsprogramma’s en coaching.

Denken en voelen

Het Insights Discovery model geeft met behulp van vier Insights kleuren snel inzicht in de persoonlijke en interpersoonlijke dynamiek. Daarbij staat Rood voor extravert denken, geel voor extravert voelen, blauw voor introvert denken en groen voor introvert voelen.

Een digitale vragenlijst van circa twintig minuten resulteert in een uniek persoonlijk Insights Discovery profiel, dat individueel of in groepsverband wordt teruggekoppeld. Uit onderzoek blijkt dat wanneer mensen een goed beeld van zichzelf hebben zij ook beter effectieve strategieën kunnen ontwikkelen voor hun interacties met anderen. Inzicht in de eigen kwaliteiten én beperkingen kan mensen helpen effectiever te reageren op de wensen en behoeften van hun omgeving.

Bewustwording

Het Insights Discovery® model past goed bij onze visie op persoonlijke en professionele ontwikkeling, doordat het de bewustwording van persoonlijke voorkeuren en de invloed hiervan op anderen stimuleert. Daarnaast is uit wetenschappelijk onderzoek gebleken dat de Insights Discovery® Profielen bijzonder goed scoren op validiteit en betrouwbaarheid.

- Het verbetert de communicatie
- Het geeft groepen een gezamenlijke taal
- Stelt op een waardevrije manier ontwikkelpunten aan de orde
- Leert om verschillen te overbruggen
- Leert om af te stemmen en te verbinden met anderen

Meer informatie

Meer informatie over Insights Discovery® krijgt u via telefoonnummer 035 - 7604850 of e-mail info@bestuursacademie.nl.

Het Insights Discovery Profiel

Het Insights Discovery-profiel bestaat uit een aantal onderdelen, waarvan de belangrijkste zijn:

  • een beschrijvende tekst over de persoonlijke stijl en het psychologische Insights Discovery-type
  • sterke en zwakke punten
  • een unieke combinatie van talenten en kwaliteiten die de deelnemer inbrengt in een team
  • suggesties voor persoonlijke ontwikkeling
  • een deel over de managementstijl of samenwerkingstijl van de deelnemer
  • een diagram met de persoonlijke Insights Discovery kleuren
  • het Insightswiel van de deelnemer