Subsidieregelingen A+O fonds Gemeenten

De A+O fonds Subsidieregelingen voor de periode 2014-2016 zijn bekend. Met de nieuwe regelingen sluit het A+O fonds aan op de thema’s ‘De overheid in beweging’ en ‘Meester in je werk’, welke in de beleidsperiode van 2014-2016 centraal staan.

Subsidieregelingen 2014-2016

U kunt verschillende soorten subsidies aanvragen:

  • Innovatieve Projecten regeling
  • Impulsregeling
  • Stageregeling

De Innovatieve Projecten regeling

Met de oplossingen van gisteren lossen we de problemen van morgen niet op. Daarom is innovatie belangrijk voor de publieke sector. Met de regeling Innovatieve en Vernieuwende Projecten leveren we hier een bijdrage aan. We ondersteunen niet alleen individuele gemeenten, maar zorgen ook dat de kennis en ervaring die ontstaat, gedeeld wordt in de sector. We verstrekken subsidies voor projecten die HRM en de medewerkers als uitgangspunt hebben.
Download de Innovatieve Projecten regeling

De Impulsregeling

Een lange adem. Die heeft u nodig als u HRM-plannen in de praktijk wilt brengen. Met de Impulsregelingen geven we u een duwtje in de rug. Zodat u gemakkelijker een stevig begin kunt maken met onderwerpen als loopbaanontwikkeling en mobiliteit, strategische personeelsplanning en medezeggenschap. De regeling is bedoeld om een impuls te geven aan verandering binnen de gemeente.
Download de Impulsregeling

De Stageregeling

Trainee- en stageplaatsen zijn krachtige arbeidsmarktinstrumenten. U kunt ze inzetten voor verschillende doelen. Dat vergroot ook uw maatschappelijke betrokkenheid. Juist nu bezuinigingen de gemeentelijke arbeidsmarkt onder druk zetten, vormen trainee- en stageplaatsen een uitstekende kans om contact te houden met de arbeidsmarkt.
Download de Stageregeling

Subsidie helpdesk

De helpdesk subsidies is bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Dat kan telefonisch via 070-76300 38 en/of per e-mail.

Onze website maakt gebruik van cookies.