Opleidingsgids aanvragen Compleet overzicht van opleidingen en trainingen voor de overheid
 Op MBO, HBO en Master niveau
 Zowel praktijkgericht als erkend/geaccrediteerd
 Locaties door heel Nederland
 Docenten uit de praktijk

Strategische personeelsplanning

Strategische personeelsplanning

De toegenomen aandacht voor bezuinigingen bij de overheid in het algemeen en bij gemeenten in het bijzonder leiden ertoe dat de arbeidsmarkt behoorlijk op slot komt te zitten. Maar ontwikkelingen als decentralisatie en intergemeentelijke samenwerking vragen om flexibiliteit. Daarbij moet rekening gehouden worden met een stijgende gemiddelde leeftijd van medewerkers binnen de overheid. Om de kwaliteit van de dienstverlening van uw organisatie te waarborgen is inzicht in het ontwikkelingspotentieel en het perspectief van uw medewerkers vereist.

Onze diensten

Een personeelsanalyse, vlootschouw of ‘teamfoto’ geeft goed zicht op de competenties en mogelijkheden van het huidige en toekomstige arbeidspotentieel. Het geeft inzicht in de leeftijdsopbouw van medewerkers, het in- en uitstroomniveau en de behoefte aan scholing. En u heeft zicht op de ambities en mogelijkheden van medewerkers die u graag wilt behouden. Daarmee kunt u medewerkers stimuleren en gerichte opleidingsplannen uitstippelen. De informatie die u hiermee krijgt, kunt u weer gebruiken bij de HR-gesprekken, dus uw gesprekken over planning, functioneren en beoordelen van uw medewerkers. Een personeelsanalyse is ook goed bruikbaar als onderdeel van het werken met de nieuwe methodiek HR21, dat werkt op basis van een gestandaardiseerd overzicht van competenties en gedragsindicatoren.

Werkwijze

Wij helpen u bij het uitvoeren van een kwantitatieve en kwalitatieve personeelsanalyse. Daarbij maken we gebruik van de HR3P-methode. We stellen ons op als adviseur, klankbord en procesbegeleider. Tijdens een vrijblijvend intakegesprek inventariseren we de specifieke situatie binnen uw organisatie. Op basis daarvan kijken we in welke mate en op welk niveau strategische personeelsplanning kan bijdragen aan de oplossing van uw probleem. We geven advies over de wijze waarop u invulling kan geven aan strategische personeelsplanning. En we zorgen ervoor dat u zelf een goede personeelsanalyse of ‘teamfoto’ kunt maken. We geven bovendien suggesties voor andere middelen die kunnen bijdragen aan de oplossing van uw probleem.

Subsidiemogelijkheden A+O fonds

Met de ‘Impulsregeling’ wil het A+O fonds Gemeenten een impuls geven aan loopbaanontwikkeling en mobiliteit, strategische personeelsplanning, medezeggenschap en het nieuwe werken bij gemeenten. De regeling biedt subsidie voor gezamenlijke activiteiten die bijdragen aan de deskundigheidsbevordering en/of het delen van kennis en ervaring op het gebied van strategische personeelsplanning.
U kunt een PDF, waarin de Impulsregeling uiteen wordt gezet op de site van het A+O fonds downloaden.