De gemeente als regisseur

Steeds meer wordt voor de totstandkoming en realisatie van beleid samengewerkt met burgers, organisaties en instellingen. Burgerparticipatie, interactieve beleidsvorming en noodzakelijke samenwerking in en buiten de organisatie zijn vereist om (gezamenlijke) doelen te realiseren. Steeds vaker is de gemeente of provincie regisseur van beleid en uitvoering. Deze veranderende rol vraagt om nieuwe kennis en vaardigheden. Gemeenten zullen na moeten denken over de rollen en posities, het loslaten, het benutten van talenten in huis en vooral ook het laten excelleren van je partners.

Visie

Hoe zorg je nu dat je als gemeente succesvol bent in deze nieuwe rol? Gemeenten moeten nadenken in hoeverre, en op welke wijze,  zij invulling willen geven aan hun rol als regisserende gemeente. Het is van belang hierop een heldere visie te hebben en randvoorwaarden te scheppen die als leidraad dienen bij het invullen van de regierol. Op basis hiervan kunnen afspraken gemaakt worden over een optimale afstemming tussen het bestuur en de ambtelijke organisatie. En over de wijze waarop de organisatie ingericht kan worden. Maar ook om het profiel van de regisserende beleidsambtenaar helder voor ogen te krijgen.

De juiste mensen

Zodra duidelijk is wat van (toekomstige) beleidsmedewerkers wordt verwacht, kan in kaart worden gebracht welke aanvullende taken, competenties en verantwoordelijkheden daarbij horen. Dit vergemakkelijkt het zoeken naar nieuwe medewerkers. Er ligt een uitdaging voor zittende medewerkers; zijn zij in staat om de transitie te maken? Er liggen interessante mogelijkheden om mensen te laten ontwikkelen, mits de juiste keuzes worden gemaakt. Kies je voor een integrale benadering waarbij je van elk persoon de vaardigheden van een regisseur op een bepaald niveau verwacht? Of kies je voor differentiatie, waarbij je mensen inzet op hun sterke punten? Of kies je een combinatie van beide? Hoe richt je dit in?

Partners

Samenwerking tussen burgers, organisaties en instellingen is essentieel bij het komen tot effectief beleid. Het is aan gemeenten dit proces te sturen en te faciliteren. Hiertoe dient steeds het speelveld, met de partijen die een rol kunnen spelen bij de interactieve beleidsvorming, in kaart te worden gebracht. Zodoende kunnen verbindingen worden gelegd en kan samenwerking worden gestimuleerd. Gaat u als gemeente taken en verantwoordelijkheden uitbesteden? Dan is het zaak heldere prestatieafspraken te maken en kwaliteitseisen te stellen. Alleen dan kunt u optimaal sturen en invulling geven aan de regierol.

Wat wij voor u kunnen betekenen?

Inzichtelijk maken op  welke wijze de organisatie ingericht kan worden om als regisserende gemeente op te kunnen treden;

  • Adviseren over de wijze waarop afstemming plaats vindt tussen het bestuur en de ambtelijke organisatie;
  • Profiel van de regisseur inzichtelijk maken: taken, competenties en verantwoordelijkheden;
  • Inzichtelijk maken hoe u tot heldere prestatieafspraken en kwaliteitseisen komt en hoe u partners kunt sturen;
  • Advies over de wijze waarop u de (financiĆ«le) verantwoording in kunt richten;
  • Medewerkers toerusten met regisserende vaardigheden.

Open opleidingen en trainingen

In de volgende open opleidingen en trainingen staat de rol van gemeenten als regisseur centraal:
 

Incompany

Wilt u een aantal medewerkers dezelfde opleiding of training laten volgen op een locatie naar keuze? Dat kan. Desgewenst verzorgen wij voor u een maatwerkversie van een van de open trainingen of opleidingen uit ons aanbod. Ook kunnen we een programma ontwikkelen dat volledig op uw organisatie is afgestemd. Lees meer over Incompany en Maatwerk.

Heeft u vragen?

info@bestuursacademie.nl
035 - 7604850 

Onze website maakt gebruik van cookies.

Accepteren