Post HBO Rechtspositie en Arbeidsvoorwaarden

Personeelsbeleid afstemmen op de veranderende organisatie

Post HBO Rechtspositie en Arbeidsvoorwaarden

Personeelsbeleid afstemmen op de veranderende organisatie

Opleidingsniveau

Training

Studievormen

Erkenning

Meer informatie

Download brochure

Wilt u dit met iemand delen?

Mail door

Opleidingsniveau

Training

Studievormen

Erkenning

Meer informatie

Download brochure

Wilt u dit met iemand delen?

Mail door
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

Het personeelsbeleid van gemeenten verandert en wordt toegesneden op de huidige economische ontwikkelingen en de modernisering van de ambtelijke organisatie. Veel gemeenten hebben te maken met vraagstukken rondom boventalligheid en re-integratieprojecten. Daarnaast hebben ook thema’s als de normalisering rechtspositie Ambtenarenwet, aanstelling in algemene dienst en de flexibilisering van de cao hun weerslag op de organisatie. Voor u is het belangrijk dat u de consequenties die dat met zich meebrengt voor de rechtspositie en arbeidsvoorwaarden van het personeel juist inschat en hier adequaat over kunt adviseren. Hoe u dat kunt doen, leert u in deze praktijkgerichte training. Deze opleiding voeren wij uit in samenwerking met onze businesspartner NCOI.

Uw resultaat

Na afloop van deze training heeft u een actueel overzicht rondom thema’s zoals de reductie van personeel, flexibiliteit, mobiliteit, het nieuwe werken en de opmars van de flexibele ambtenaar. Ook bent u op de hoogte van de Algemene wet bestuursrecht, de rechtspositie van gemeentelijke politieke ambtsdragers en sociale zekerheid.

Doelgroep

U bent een ervaren personeelsadviseur en u beschikt over actuele basiskennis van rechtspositie en arbeidsvoorwaarden. U wilt zich op Post HBO-niveau verdiepen in dit onderwerp, zodat u proactief om kunt gaan met de huidige en toekomstige vraagstukken op het gebied van humanresourcesmanagement binnen de lokale overheid.

Aanpak

De training bestaat uit 6 losse trainingen. Tijdens deze trainingen wordt theorie afgewisseld met praktijkvoorbeelden. Op deze manier wordt de training optimaal afgestemd op de praktijk en kunt u uw kennis en vaardigheden direct toepassen binnen uw werksituatie. Wij werken met uw eigen casuïstiek, waaraan wij onze ervaringen toevoegen.

Incompany

Uiteraard kunt u deze training ook incompany volgen. Wilt u hier meer informatie over? Neem dan contact met ons op.

Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma

Programma

Tijdens deze training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Mobiliteit en Loopbaanontwikkeling

(2 bijeenkomsten)

 • Ontwikkelingen binnen de lokale overheid; consequenties voor HRM
 • Mobiliteit en loopbaanontwikkeling; ­mogelijkheden tot invulling binnen de gegeven kaders
 • Omgaan met boventalligheid, flexpools, begeleiding naar ander werk, het nieuwe werken
 • Nieuwe functiehuizen en -families en de mogelijkheden van mobiliteit en ­loopbaan­ontwikkeling

Sociale Zekerheid Verdieping

(2 bijeenkomsten)

 • Consequenties van nieuwe ontwikkelingen in de sociale zekerheid voor het te voeren HR-beleid
 • Wet verbetering poortwachter; ­re-integratie, verplichtingen voor werkgever en werknemer, loondoorbetaling, ­passend werk e.d.
 • CAR-UWO in relatie tot de Wet verbetering poortwachter
 • Rol UWV met beleidsregels beoordelings­kader
 • WIA
 • Verzuimbeheer
 • Eigen risico dragen
 • Actuele en te verwachten ­ontwikkelingen
 • Jurisprudentie

Slimmer Werken: Juridische Aspecten van (Re)organiseren van Arbeid

(2 bijeenkomsten)

 • Juridische vormen van arbeid: aanstelling, arbeidsovereenkomst, uitzendkrachten, zzp’ers, freelancers, overeenkomst van opdracht
 • Juridische vormen: binnen de gemeente, intergemeentelijke samenwerking zoals Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD), herindeling/fusie, Gemeenschappelijke Regeling (GR), stichting, besloten vennootschap (bv), naamloze vennootschap (nv)
 • Procedure van een organisatiewijziging (inclusief rol GO en OR)
 • Sociaal plan en sociaal statuut
 • Rechterlijke toetsing

Aanstelling en Ontslag Verdieping

(4 bijeenkomsten)

 • Positie van de ambtelijke sollicitant
 • Tijdelijke en vaste aanstellingen
 • Begrippen bepaalde en onbepaalde tijd
 • Aanstellingsgronden
 • Ontslag in geval van een tijdelijke ­aanstelling voor bepaalde tijd
 • Ontslag in geval van een tijdelijke ­aanstelling voor onbepaalde tijd
 • Voortduren van het dienstverband na het verstrijken van de bepaalde tijd
 • Ambtelijke aanstelling en ­normalisering arbeidsvoorwaarden
 • Gewijzigde situatie bij de sector Rijk, CAR-UWO en SAW na invoering van de Flexwet
 • Procedure disfunctioneren, ­onbekwaamheid en ongeschiktheid
 • Systematiek ambtenarenontslagrecht
 • Verschillende ontslaggronden; ­reorganisatieontslag, ontslag wegens vervallen van de functie, disfunctio­neren, verstoorde verhoudingen, ­strafontslag e.d.
 • Dossiervorming
 • Rol van de bedrijfsarts
 • De procedure
 • Rechterlijke toetsing
 • Checklist

Rechtspositie van Gemeentelijk Politieke Ambtsdragers

(2 bijeenkomsten)

 • Bezoldiging, onkostenvergoeding van burgemeesters, wethouders, raads- en commissieleden
 • Ontslaguitkering op grond van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) van burgemeesters en wethouders en de eventuele fondsvorming
 • Regels omtrent verhuisplicht en de ­vergoeding van de kosten daarvan
 • Sollicitatieplicht en planmatige begeleiding van burgemeesters en wethouders
 • Bezoldiging en onkostenvergoeding: ­vaststelling van hoogte, aanvang en einde van de vergoedingen
 • Politiek verlof, aantal wethouders, ­verrekening neveninkomsten, werkkostenregeling, reis- en verblijfkosten, declareren, cursus- en congreskosten, integriteit

Diploma

Na afronding van deze training ontvangt u het diploma ‘Post HBO Rechtspositie en Arbeidsvoorwaarden’ van Bestuursacademie Nederland.

Lesplanning
Lesplanning
Lesplanning
Lesplanning
Lesplanning

Data en plaatsen

Deze training duurt 3 maanden.

 • 27 september en 11 oktober 2018
 • 1 november 2018
 • 15 november 2018
 • 29 november 2018
 • 13 december 2018
 • 16 en 30 januari 2019
 • 13 februari 2019
 • 13 maart 2019
 • 27 maart 2019
 • 10 april 2019
 • 11 en 25 april 2019
 • 9 mei 2019
 • 23 mei 2019
 • 6 juni 2019
 • 20 juni 2019

De training wordt verzorgd in de regio Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Eindhoven, Groningen, Rotterdam, Utrecht en Zwolle.

Kostenspecificatie
Kostenspecificatie
Kostenspecificatie
Kostenspecificatie
Kostenspecificatie

Kosten

Inschrijfgeld: € 100,-

Trainingskosten: € 2.799,-

Trainingsmateriaal: € 75,-

Reprorechten: € 15,-

Locatie- en arrangementskosten: zie onderstaande toelichting.

Locatie- en arrangementskosten 

Bestuursacademie Nederland regelt voor u een arrangement bestaande uit onbeperkt koffie, thee en ijswater. In het dagarrangement is ook een uitgebreide lunch begrepen. De arrangementskosten bedragen € 25,- (excl. btw) per dag of € 5,50 (excl. btw) per avond. Staat er een verwijzing naar locatie- en arrangementskosten? Dan brengen wij naast arrangementskosten ook locatiekosten in rekening. De locatiekosten bedragen € 29,50 (excl. btw) per dag of € 10,- per avond (excl. btw). Een aantal programma’s hebben ook een avondprogramma. In dat geval wordt er een diner en/of hotelovernachting voor u verzorgd. De kosten hiervoor bedragen € 25,50 (excl. btw) voor het diner en € 100,- (excl. btw) voor de hotelovernachting. 

Reprorechten en hand-outs 

Voor opleidingen van onze businesspartners worden er kosten voor reprorechten en hand-outs in rekening gebracht. Het betreft hier een eenmalig bedrag van € 15,- (excl. btw).

Btw 

Kiest u voor wettelijk erkend onderwijs, MBO-niveau 2, 3 of 4, Associate degree, HBO Bachelor of volledige Master, dan bieden wij deze opleiding altijd vrijgesteld van btw aan. De overige opleidingen en trainingen zijn belast met 21% btw. 

Voor organisaties die geen btw kunnen terugvorderen, is vrijstelling van btw mogelijk. In dat geval komt er 10% opslag boven op de exclusief btw prijs. Dit betekent een groot voordeel op de prijs inclusief btw en is een absolute aanrader. 

Betaalt u uw opleiding of training zelf? Dan geldt er geen opslag van 10%. Studie-, trainingsmaterialen, reprorechten, arrangementskosten en het diner zijn altijd belast met 9% btw. 

De btw op arrangementskosten en het diner is niet verrekenbaar. Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. De hoogte van de btw is onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen. 

Post HBO Rechtspositie en Arbeidsvoorwaarden

Personeelsbeleid afstemmen op de veranderende organisatie

Opleidingsniveau

Training

Studievormen

Erkenning

Meer informatie

Download brochure

Wilt u dit met iemand delen?

Mail door

Bent u op zoek naar opleidingsadvies?

Kom gezellig langs voor een kop koffie/thee en bespreek uw wensen met een van onze  opleidingsadviseurs. Krijg antwoord op uw vragen en ga met een helder opleidingsadvies de deur uit.
Zien we u dan?

Ervaringen & beoordelingen van onze studenten

Lees hier hoe onze studenten de opleidingen van Bestuursacademie Nederland ervaren en beoordelen.