HBO Bachelor Social Work/SPH

NVAO-geaccrediteerde HBO Bacheloropleiding

HBO Bachelor Social Work/SPH

NVAO-geaccrediteerde HBO Bacheloropleiding

Vakgebied

Sociaal Domein

Opleidingsniveau

HBO Bacheloropleiding

Studievormen

Avond, Dag, Zaterdag en E-learning

Erkenning

Meer informatie

Download brochure

Wilt u dit met iemand delen?

Mail door

Vakgebied

Sociaal Domein

Opleidingsniveau

HBO Bacheloropleiding

Studievormen

Avond, Dag, Zaterdag en E-learning

Erkenning

Meer informatie

Download brochure

Wilt u dit met iemand delen?

Mail door
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

Door omstandigheden, beperkingen of belemmeringen kunnen sommige mensen niet (geheel) zelfstandig meedraaien in de maatschappij. Zij hebben begeleiding of ondersteuning nodig. De NVAO-geaccrediteerde HBO Bachelor Social Work/SPH voorziet u van alle kennis en kunde die u nodig heeft om deze mensen professionele hulp te bieden. Als sociaal-pedagogisch hulpverlener activeert, begeleidt en organiseert u zowel bij de cliënt thuis als in de zorginstelling. Dit houdt in dat u goede kennis van zaken moet hebben. Van ontwikkelingspsychologie tot strategisch beleid, u moet van alle aspecten van dit vakgebied op de hoogte zijn. De opleiding wordt verzorgd in samenwerking met onze businesspartner Hogeschool NCOI.

Subsidie

Uw werkgever komt op basis van deze opleiding mogelijk in aanmerking voor subsidie praktijkleren (SPL). Dat is een vergoeding van maximaal € 2.700,- per persoon per jaar, gedurende de looptijd van de regeling. Zie Subsidieregeling praktijkleren voor meer informatie.

Studiefinanciering voor volwassenen

Voor deze HBO Bachelor is het mogelijk om in aanmerking te komen voor studiefinanciering in het kader van levenlanglerenkrediet. Zie LevenLangLerenKrediet voor meer informatie.

Praktijkgericht leren

Als u een baan heeft die aansluit op uw opleiding, dan maakt u opdrachten in uw eigen werkomgeving. Zo doet u ervaring op met de onderwerpen uit de opleiding.

Ligt uw werk niet in het verlengde van de opleiding? Dan kunt u toch deelnemen. U loopt dan een half jaar stage, zodat u ervaring op kunt doen in het vakgebied. U kunt uw stage combineren met het afstuderen, maar u kunt ook eerder in de opleiding stage lopen.

Doelgroep

U bent ambitieus en u heeft belangstelling voor sociale hulpverlening. Bovendien wilt u opgeleid worden tot volledig Bachelor.

Toelatingsvoorwaarden

U kunt deze Bachelor volgen als u in het bezit bent van een diploma HAVO, VWO of MBO-niveau 4. Indien u niet in het bezit bent van een van deze diploma’s, kunt u ook instromen met een 21+ toets. U heeft zich bijvoorbeeld ontwikkeld via uw werk of op een andere manier, waarmee u laat zien dat u de kwaliteiten heeft die nodig zijn voor een HBO Bacheloropleiding. Zie Toelichting HBO Bacheloropleidingen voor meer informatie.

Opbouw

De HBO Bachelor Social Work/SPH is speciaal ontwikkeld voor werkenden. De opleiding bestaat uit 3 fases en een afstudeerfase. Per fase volgt u meerdere modules. Het programma biedt een aantrekkelijke combinatie van vakinhoud en vaardigheden. Om succesvol te zijn in de praktijk dient u namelijk niet alleen te beschikken over vakkennis, maar zijn juist ook praktische vaardigheden van belang.

U werkt, afhankelijk van uw studievariant, aan 1 of 2 modules op hetzelfde moment, daardoor houdt u focus. Dat werkt prettig en is heel overzichtelijk. U kunt kiezen uit meerdere studievarianten. Studeert u 's avonds, dan volgt u wekelijks een bijeenkomst van 3 uur. Als u de dagstudie volgt, heeft u om de week 2 bijeenkomsten die samen 1 dag duren. Ook kunt u kiezen (delen van) de opleiding online te volgen.

Per fase werkt u vervolgens aan een eindopdracht en een portfolio. U sluit de opleiding af met een praktische afstudeeropdracht en een portfolio.

Tijdens uw gehele studie heeft u een persoonlijke studiebegeleider als vaste contactpersoon voor alles waar u tijdens uw opleiding tegenaan loopt.

Meer informatie en kosten

U kunt uw opleidingskosten volledig aftrekken van uw belastbaar inkomen bij uw belastingaangifte. Zie Toelichting HBO Bacheloropleidingen voor meer praktische informatie en de kosten van de opleiding.

Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma

Programma

In de eerste fase legt u de basis voor uw studie HBO Bachelor Social Work. Wat u in deze eerste fase leert is herkenbaar, waardoor u het meteen in uw werk kunt toepassen. In de tweede fase kiest u een keuzeprogramma over een onderwerp dat u interesseert. Het gewenste HBO Bachelorniveau bereikt u in de derde fase. In de afstudeerfase komt alles wat u in de opleiding geleerd heeft samen. In deze fase heeft u veel 1-op-1 contact met uw docenten. Zij adviseren u, waardoor u het portfolio en de afstudeeropdracht goed kunt afsluiten.

Programma 240 EC

Fase 1

Kernbegrippen social work 8 EC

Ontwikkelings- en levensfasepsychologie 8 EC

Psychologie en gezondheid 8 EC

Werken met methodieken 8 EC

Professionele communicatie 8 EC

Professioneel en oplossingsgericht werken 8 EC

Eindopdracht 6 EC

Portfolio 6 EC

Fase 2

Keuzeprogramma HBO Bachelor Sociaal Pedagogische Hulpverlening/Social Work (SPH) 24 EC

 • Autismezorg
 • Gehandicaptenzorg
 • Sociaal Generalist
 • Verslavingszorg
 • Wijkontwikkeling
 • Jeugdzorg
 • Consulent Seksuele Gezondheid

Sociaal pedagogisch werk 8 EC

Sociaal pedagogische methoden en technieken 8 EC

Observeren en rapporteren 8 EC

Eindopdracht 6 EC

Portfolio 6 EC

Fase 3

Social work en maatschappij 12 EC

Gedragsbeïnvloeding 12 EC

Organisatie en kwaliteit in social work 12 EC

Intervisie, supervisie, coaching en werkbegeleiding 8 EC

Planmatig werken en organiseren 4 EC

Eindopdracht 6 EC

Portfolio 6 EC

Afstuderen

Portfolio 30 EC

Afstudeeropdracht 30 EC

Fase 1

In de eerste fase maakt u kennis met het vakgebied sociaal-pedagogische hulpverlening/social work. U leert wat de functie sociaal werker inhoudt en verdiept u in onderwerpen als sociale ontwikkeling, preventie en de levensloop van de mens. Tijdens de bijeenkomsten wordt ingegaan op diverse werkgebieden, waaronder ggz, jeugdzorg en maatschappelijke opvang. Daarnaast ontwikkelt u uw gespreksvaardigheden en leert u motiverende en adviserende gesprekken te voeren.

Kernbegrippen social work

(6 bijeenkomsten)

 • Social work en de sociaal werker
 • Wet- en regelgeving sociaal werk
 • Inzicht in rechten van volwassenen en kinderen
 • De organisatie van sociaal werk (onder andere sociale kaart)
 • Inzicht in taken, rollen en functies
 • Decentralisatie van sociaal domein:
 • Wmo, Jeugdwet, Participatiewet
 • Doelgroepen sociaal werk (onder andere jeugd, ouderen, gehandicapten)
 • Werkgebieden sociaal werk (onder andere ggz, jeugdzorg, maatschappelijke opvang, wijkteam, preventie)

Ontwikkelings- en levensfasepsychologie

(6 bijeenkomsten)

 • Ontwikkeling persoonlijkheid
 • Sociale ontwikkeling
 • Ontwikkeling intellect en moraliteit
 • Zelfbeeld
 • Levensloop van de mens: baby-, peuter- en kleutertijd; kindertijd en adolescentie; jongvolwassenheid en middelbare leeftijd; ouderdom, dood en sterven

Psychologie en gezondheid

(6 bijeenkomsten)

 • Inzicht in erfelijkheid
 • Gezondheid en de werking van het brein
 • Gezonde leefstijl
 • Relatie van voeding, psychologie en gezondheid
 • Seksualiteit
 • Stress en coping
 • Positieve gezondheid
 • Verklaringsmodellen
 • Classificatie volgens ICF en DSM-5
 • Psychologie, gezondheid en preventie

Werken met methodieken

(6 bijeenkomsten)

 • Werken met individuele cliënten (en hun sociale netwerk)
 • Werken met groepen
 • Methoden en methodieken sociaal werk
 • Oplossingsgericht werken
 • Systeemgericht werken
 • Therapeutisch klimaat
 • Regulatieve cyclus

Professionele communicatie

(4 bijeenkomsten)

 • Verbale en non-verbale communicatie
 • Effectieve gesprekstechnieken
 • Gesprekken leiden
 • E-coaching
 • Doorbreken van de dramadriehoek
 • Gesprekstechnieken bij weerstand
 • Non-directieve en directieve gespreksvoering

Professioneel en oplossingsgericht werken

(4 bijeenkomsten)

 • Doelen stellen
 • Methodisch en effectief werken
 • Probleemoplossend vermogen
 • Creativiteit en probleemoplossend vermogen
 • Verbanden leggen en alternatieven zien
 • Denkvermogen omzetten in praktische oplossingen
 • Haalbaarheid van oplossingen beoordelen
 • Acties formuleren en uitvoeren

  Fase 2

  Fase 2 is een verdiepende fase waarin u uw kennis en vaardigheden verstevigt. U volgt een keuzeprogramma waarmee u zich specialiseert in een specifiek onderwerp, bijvoorbeeld verslavingszorg, gehandicaptenzorg of autismezorg. Daarnaast versterkt u uw communicatieve vaardigheden, leert u diverse orthopedagogische methoden en technieken en ontwikkelt u uw eigen visie op uw rol als sociaal werker.

  Keuzeprogramma HBO Bachelor Sociaal Pedagogische Hulpverlening/Social Work (SPH)

  • Autismezorg
  • Gehandicaptenzorg
  • Sociaal Generalist
  • Verslavingszorg
  • Wijkontwikkeling
  • Jeugdzorg
  • Consulent Seksuele Gezondheid

  Sociaal pedagogisch werk

  (6 bijeenkomsten)

  • Doelgroepen en hun specifieke ­kenmerken
  • Semi-residentiële hulpverlening
  • Mensen met een lichamelijke handicap
  • Werken met gedetineerden
  • Mensen met een verstandelijke handicap
  • Ouderenzorg
  • Mensen met psychische stoornissen
  • Omgaan met jeugd en jongeren

  Sociaal pedagogische methoden en technieken

  (6 bijeenkomsten)

  • De individuele mens in de groep
  • Groepen als systemen
  • Systeemtheorie en groepsdynamica
  • Groepsvorming en groepsontwikkeling
  • Orthopedagogische methoden en ­technieken
  • Methoden en technieken voor de ­hulpverlening

  Observeren en rapporteren

  (4 bijeenkomsten)

  • Professioneel observeren
  • Selectiviteit van de waarneming
  • Subjectiviteit van de waarneming
  • Verbaal en non-verbaal gedrag
  • Waarnemen
  • Objectieve of subjectieve rapportage
  • Ethisch rapporteren
  • Mondeling rapporteren
  • Vormen van schriftelijk rapporteren

   Fase 3

   In deze fase ontwikkelt u zich verder op HBO Bachelorniveau. U verdiept uw coachingsvaardigheden en gaat aan de slag met onderwerpen als zelfmanagement, conflictmanagement en stressmanagement. U leert veranderplannen opstellen, creëert inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen en leert overwogen en verantwoord begeleiding of advies te geven.

   Social work en maatschappij

   (6 bijeenkomsten)

   • Maatschappelijke ontwikkelingen
   • Digitalisering
   • Vergrijzing
   • Diversiteit
   • Beleid, wet- en regelgeving
   • Dwang en drang
   • Sociaal/sociaal-cultureel ondernemen
   • Innovatie

   Gedragsbeïnvloeding

   (6 bijeenkomsten)

   • Beïnvloeden van gezond gedrag
   • Voorkomen van ziekte
   • Het veranderplan
   • Zelfregulatie
   • Gezond en ongezond gedrag
   • Ziektebeleving
   • Ziekte en stressmanagement
   • Ethiek

   Organisatie en kwaliteit in social work

   (6 bijeenkomsten)

   • Organisatie sociaal werk
   • Netwerken
   • Interdisciplinair samenwerken
   • Kwaliteitskaders sociaal werk
   • Projectmatig werken
   • Zelfsturing
   • Vertaling van beleid

   Intervisie, supervisie, coaching en werkbegeleiding

   (4 bijeenkomsten)

   • De plek van supervisie, coaching en ­werkbegeleiding in de organisatie
   • Technieken voor supervisie en intervisie
   • Zelfkritiek en zelfmanagement
   • Conflictmanagement
   • Confrontatie en gespreksvoering
   • Coaching en motivatietechnieken
   • Coachingsvaardigheden
   • Gestructureerde werkbegeleiding
   • Coachen van zelfsturende teams
   • Supervisie, coaching, werkbegeleiding en ­kwaliteitszorg

    Planmatig werken en organiseren

    (4 bijeenkomsten)

    • Planmatige aanpak
    • Inkaderen van vraagstukken
    • Methodisch en systematisch werken
    • Selecteren en structureren van informatie
    • Objectiveren en conclusies trekken
    • Timemanagementvaardigheden
    • Praktische rapportagevaardigheden

    Afstuderen

    De afstudeerfase bestaat uit 2 delen. Tijdens uw hele Bacheloropleiding werkt u aan onderdelen die u in uw portfolio samenbrengt. Daarnaast werkt u aan een praktische afstudeeropdracht, waarmee u uw opleiding afrondt.

    Erkend HBO Bachelorgetuigschrift

    Deze opleiding wordt verzorgd door onze businesspartner Hogeschool NCOI. De HBO Bachelor Social Work/SPH komt voort uit de geaccrediteerde opleidingen HBO Bachelor Sociaal Pedagogische Hulpverlening en HBO Bachelor Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Na positief besluit van de NVAO ontvangt u bij het positief afronden van deze opleiding het officiële Bachelorgetuigschrift ‘HBO Bachelor Social Work’. De opleiding Social Work wordt net als al zo was bij Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en Sociaal Pedagogische Hulpverlening afgerond met de internationaal erkende graad BSW (Bachelor of Social Work). U studeert dus af in een officieel erkende Bachelor. Zie Erkenningen voor meer opleidingsinformatie.

    Lesplanning
    Lesplanning
    Lesplanning
    Lesplanning
    Lesplanning
    Kostenspecificatie
    Kostenspecificatie
    Kostenspecificatie
    Kostenspecificatie
    Kostenspecificatie

    Kosten dag variant, bij betaling in 1 termijn

    Studiekosten: Dossiervorming
    € 200,-
    Studiekosten: Lesgeld
    € 8.490,-
    Overige kosten: Studiemateriaal
    € 1.890,-
    Studiekosten: Examenkosten
    € 2.760,-
    Studiekosten: Competentieontwikkelprogramma (stage) en projectbegeleiding
    € 1.980,-
    Studiekosten: Afstuderen
    € 1.790,-
    Studiekosten: Diplomering
    € 500,-
    Overige kosten: Arrangementen (Food & Beverage)
    € 1.366,-
    Overige kosten: Reprorechten
    € 15,-
    Totaalprijs (exclusief BTW)
    € 18.991,-

    Locatie- en arrangementskosten 

    Bestuursacademie Nederland regelt voor u een arrangement bestaande uit onbeperkt koffie, thee en ijswater. In het dagarrangement is ook een uitgebreide lunch begrepen. De arrangementskosten bedragen € 25,- (excl. btw) per dag of € 5,50 (excl. btw) per avond. Staat er een verwijzing naar locatie- en arrangementskosten? Dan brengen wij naast arrangementskosten ook locatiekosten in rekening. De locatiekosten bedragen € 29,50 (excl. btw) per dag of € 10,- per avond (excl. btw). Een aantal programma’s hebben ook een avondprogramma. In dat geval wordt er een diner en/of hotelovernachting voor u verzorgd. De kosten hiervoor bedragen € 25,50 (excl. btw) voor het diner en € 100,- (excl. btw) voor de hotelovernachting. 

    Reprorechten en hand-outs 

    Voor opleidingen van onze businesspartners worden er kosten voor reprorechten en hand-outs in rekening gebracht. Het betreft hier een eenmalig bedrag van € 15,- (excl. btw).

    Btw 

    Kiest u voor wettelijk erkend onderwijs, MBO-niveau 2, 3 of 4, Associate degree, HBO Bachelor of volledige Master, dan bieden wij deze opleiding altijd vrijgesteld van btw aan. De overige opleidingen en trainingen zijn belast met 21% btw. 

    Voor organisaties die geen btw kunnen terugvorderen, is vrijstelling van btw mogelijk. In dat geval komt er 10% opslag boven op de exclusief btw prijs. Dit betekent een groot voordeel op de prijs inclusief btw en is een absolute aanrader. 

    Betaalt u uw opleiding of training zelf? Dan geldt er geen opslag van 10%. Studie-, trainingsmaterialen, reprorechten, arrangementskosten en het diner zijn altijd belast met 9% btw. 

    De btw op arrangementskosten en het diner is niet verrekenbaar. Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. De hoogte van de btw is onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen. 

    HBO Bachelor Social Work/SPH

    NVAO-geaccrediteerde HBO Bacheloropleiding

    Vakgebied

    Sociaal Domein

    Opleidingsniveau

    HBO Bacheloropleiding

    Studievormen

    Avond, Dag, Zaterdag en E-learning

    Erkenning

    Meer informatie

    Download brochure

    Wilt u dit met iemand delen?

    Mail door

    Bent u op zoek naar opleidingsadvies?

    Kom gezellig langs voor een kop koffie/thee en bespreek uw wensen met een van onze  opleidingsadviseurs. Krijg antwoord op uw vragen en ga met een helder opleidingsadvies de deur uit.
    Zien we u dan?

    Ervaringen & beoordelingen van onze studenten

    Lees hier hoe onze studenten de opleidingen van Bestuursacademie Nederland ervaren en beoordelen.