Inschrijven:
NVVB B4b Nederlandse Rechtsfeiten in de Burgerlijke Stand (overlijden, huwelijk en geregistreerd par