Nieuws & Actualiteiten

Bent u de toekomst van Burgerzaken?

Op Vrijdag, 4 Januari, 2019, 10:06

Burgerzaken is volop in beweging. Burgers worden steeds mondiger, digitale dienstverlening neemt toe en steeds meer taken worden door automatisering – zonder mankracht – uitgevoerd. Het persoonlijke contact met klanten wordt minder, maar de complexiteit neemt toe.

Lees meer
Thema's: Blog , Overig

Omgaan met agressie aan de gemeentebalie, hoe doet u dat?

Op Vrijdag, 4 Januari, 2019, 09:22

Hoogstwaarschijnlijk heeft u er ook weleens mee te maken gehad. Een agressieve burger aan uw balie. Helaas moeten we hier hoogstwaarschijnlijk zeggen, want de laatste cijfers laten zien dat agressiegevallen binnen gemeenten nog steeds zorgwekkend zijn en niet dalen. Wat zien we gebeuren qua agressie? Wat kunt u hier van uw organisatie verwachten? En wat kunt u zelf doen bij agressie?

Lees meer
Thema's: Burger en Publiekszaken

Drie nieuwe ontwikkelingen in de Awb. Wat betekent dit voor juridisch adviseurs?

Op Vrijdag, 4 Januari, 2019, 09:15

De Algemene wet bestuursrecht (Awb) bevat de algemene regels voor de verhouding tussen overheid, individuele burgers en bedrijven. Deze regels bieden een kader, maar zijn in de praktijk lang niet altijd gemakkelijk op te volgen. Met de huidige ontwikkelingen blijkt dit des te meer. Laten we daarom kijken welke drie ontwikkelingen invloed hebben op het bestuursrecht en wat dit voor u als juridisch adviseur betekent.

Lees meer
Thema's: Bedrijfsvoering

Energiebesparend werken: deze zes tips kunt u bedrijven geven als handhaver milieu (HAMIL)

Op Vrijdag, 4 Januari, 2019, 09:12

Om vervuiling en CO2-uitstoot te beperken, is het voor bedrijven al jaren verplicht om energiezuinig te werken. Dit geldt voor de industrie, kantoren, horeca en winkels. Voor handhavers is dit al jaren lastig te controleren en tot voor kort lag hier ook geen prioriteit vanuit de overheid. Ook nu blijft het lastig, maar alsnog kunt u hier als handhaver (HAMIL) een belangrijke rol innemen. Vooral op het adviserende vlak ligt er een grote kans. We geven u 6 praktische en efficiënte tips die u aan bedrijven kunt geven om ze te helpen energiebesparend te werken. En natuurlijk gelden niet alle tips voor elk bedrijf, maar zelfs wanneer ze maar twee tips toepassen, wordt er al flink bespaard.

Lees meer
Thema's: Ruimtelijk Domein

De essentiële zaken voor de inrichting van de treasury

Op Vrijdag, 4 Januari, 2019, 09:08

Een gemeente is zelf verantwoordelijk voor het beheer van de financiën, het geld en het kapitaal (treasury). Dit betekent alleen niet dat ze zomaar alles kan en mag doen. Sterker nog, een gemeente heeft te maken met flink wat wet- en regelgeving rondom het beheren van de treasury. Maar wat zijn nu de essentiële zaken waar u als financieel medewerker aan moet denken bij de inrichting van de treasury?

Lees meer
Thema's: Bedrijfsvoering

Gelukkig nieuwjaar!

Op Donderdag, 27 December, 2018, 10:31

Als directeur van Bestuursacademie Nederland wil ik u graag een gezond, voorspoedig en vooral ook leerzaam nieuwjaar wensen.  Ik hoop dat u het begin van 2019 feestelijk hebt kunnen inluiden met familie en vrienden.

Lees meer
Thema's: Blog , Overig

Maak kennis met finalist Brandon Pouw (JAVHJ19)

Op Dinsdag, 18 December, 2018, 01:35

Brandon Pouw (26) heeft altijd graag voor de overheid willen werken.Bij de overheid ben je echt in staat om impact te hebben. Maatschappelijke zingeving is voor mij dan ook erg belangrijk. Het niet alleen uit zijn op winstbejag, maar ook voor de samenleving van toegevoegde waarde zijn.” “Helemaal”, zo zegt hij, “in de tijd waarin wij nu leven. Het openbaar bestuur en de samenleving is aan het veranderen. Ik vind het heel belangrijk dat in die veranderingen iedereen zoveel mogelijk mee doet. Ook de groepen mensen die de overheid wantrouwen. De kloof tussen burger en overheid, burger en politiek moet zo klein mogelijk zijn.”

Lees meer
Thema's: Overig

Maak kennis met finalist Bijou van Haren (JAVHJ19)

Op Dinsdag, 18 December, 2018, 01:34

Bijou van Haren werkt bij de Koninklijke Landmacht. “Ik ben geen militair, maar burgermedewerker. Ik houd me als stafmedewerker bezig met de innovatie van het onderwijs binnen de Koninklijke Landmacht. Zelf had ik tijdens mijn studie Bestuurskunde ook niet verwacht dat ik uiteindelijk bij de Koninklijke Landmacht terecht zou komen. Maar ik ben erg blij dat ik deze stap genomen heb.”

Lees meer
Thema's: Overig

Maak kennis met finalist Neeltje van der Heijden (JAVHJ19)

Op Dinsdag, 18 December, 2018, 01:31

Neeltje van der Heijden (33) werkt als bestuursadviseur bij de gemeente ’s-Hertogenbosch en als zelfstandig ondernemer. Ze is onder meer actief als procesbegeleider en inhoudelijk adviseur op het gebied van organisatieverbetering, maatschappelijk vastgoed en sturing door data in het sociaal domein. “De combinatie van het werken als bestuursadviseur bij de gemeente 's-Hertogenbosch en als zelfstandig ondernemer is een bewuste keuze. Enerzijds omdat ik heel graag de lokale overheid een stukje beter wil maken met alle complexe opgaven die er momenteel spelen. Anderzijds vind ik het heel leuk om ervaringen en inzichten op te doen buiten de gemeentemuren en om die kennis en perspectieven met anderen te delen.”

Lees meer
Thema's: Overig

Weet u wat u moet doen bij een ongeval op de werkvloer?

Op Donderdag, 13 December, 2018, 04:02

Als overheidsprofessional werkt u volgens de code voor goed openbaar bestuur. U neemt daarom verantwoordelijkheid voor uw taken. Maar u wilt die natuurlijk ook nemen voor de gezondheid van uw collega’s. Weet u wat u moet doen bij een ongeval?
 
Lees meer
Thema's: Overig