Nieuws & Actualiteiten

Europese verkiezingen in mei 2019

Op Donderdag, 7 Maart, 2019, 13:52

Vanaf 23 t/m 26 mei 2019 vinden voor de negende keer de verkiezingen voor het Europese parlement plaats. 300 miljoen Europeanen kunnen dan naar de stembus om een nieuw Europees parlement te kiezen.
 
Lees meer
Thema's: Overig

De participatiesamenleving versus sociale zekerheid: hoe gaat u hier als inkomensconsulent mee om?

Op Donderdag, 7 Maart, 2019, 13:50

De sociale zekerheid in ons land biedt iedereen de zekerheid een minimaal inkomen te ontvangen om in zijn levensonderhoud te voorzien. Dit betekent niet dat iedereen zomaar of makkelijk een uitkering krijgt; daar zijn strenge regels aan verbonden. Om het nog complexer te maken, is er de participatiewet die voor een goed lopende participatiesamenleving moet zorgen. Hoe gaat u hier goed mee om als inkomensconsulent?
 
Lees meer
Thema's: Sociaal Domein

Waarom we wel of niet zonder de leerplicht kunnen

Op Donderdag, 7 Maart, 2019, 13:49

De eerste leerplichtwet werd ruim honderd jaar geleden ingevoerd. “Nog steeds even relevant”, zeggen de voorstanders. “Een achterhaald concept”, roepen de tegenstanders van de leerplicht. In deze blog leest u meer over de voors en tegens.
 
Lees meer
Thema's: Sociaal Domein

Weerstand en de Omgevingswet

Op Donderdag, 7 Maart, 2019, 13:46

Door: Dick Spel
 
Verandering. Een begrip dat van nature weerstand oproept, want we zijn gewend aan hoe we de dingen nu doen. Weerstand binnen uw organisatie kunt u zeker verwachten als we het hebben over de Omgevingswet: de grootste wetstechnische operatie ooit die een compleet andere manier van werken vereist. Ilse Hofland en Joscha de Vries beschrijven in hun boek ‘Gevangen in democratie’ hoe ingesleten gewoontes, zeg maar de olifantenpaadjes, een verlammende werking hebben op verandering bij de overheid.
 
Lees meer
Thema's: Ruimtelijk Domein

De kandidatenlijsten voor de Statenverkiezingen bekend

Op Dinsdag, 19 Februari, 2019, 13:44

De kandidatenlijsten voor de Provinciale Statenverkiezingen zijn op vrijdag 8 februari vastgesteld door de centrale stembureaus van de provincies. Op 4 februari leverden politieke partijen hun kandidatenlijsten in voor de verkiezingen op 20 maart. De inleveraars van de kandidatenlijsten hadden nog tot en met 8 februari de gelegenheid om eventuele door de centrale stembureaus geconstateerde verzuimen te herstellen.
 
Lees meer
Thema's: Overig

Paradigmawisseling en cultuuromslag in de Omgevingswet

Op Dinsdag, 19 Februari, 2019, 13:39

Door: Dick Spel
 
Een andere manier van werken, een cultuuromslag en paradigmawisseling. Grootse woorden die worden gebruikt bij het duiden van de Omgevingswet. De invoeringsdatum, 1 januari 2021 lijkt nog ver weg, maar voor een cultuuromslag is het eigenlijk best kort dag. De vraag is alleen: Hebben bestuurders en organisaties helder wat die andere manier van denken, kijken en werken inhoudt? Heeft iedereen de ambities en verwachtingen scherp in beeld? En hoe gaan we dat met elkaar concreet maken?
 
Lees meer
Thema's: Overig

Besluit Begroting en Verantwoording: dit moet u weten als financieel medewerker

Op Dinsdag, 19 Februari, 2019, 13:34

Provincies en gemeenten stellen ieder jaar begrotings- en verantwoordingsstukken op. Dit is wettelijk vastgesteld. Deze documenten moeten voldoen aan bepaalde regels, die vanaf begrotingsjaar 2004 zijn vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoordelijk (BBV). De commissie BBV houdt er toezicht op dat gemeenten hun documenten opstellen zoals dit is beschreven in de BBV. Deze regels zijn vastgelegd om meer transparantie te bieden bij het opstellen van de begrotings- en verantwoordingsstukken.

 
Lees meer
Thema's: Overig

Belastingen waar u als financieel medewerker mee te maken krijgt

Op Dinsdag, 19 Februari, 2019, 13:28

Er zijn verschillende soorten belastingen die voor een gemeente gelden. U als financieel medewerker krijgt hier natuurlijk mee te maken. We gaan dieper in op welke dit zijn en hoe dit precies werkt.
 
Lees meer
Thema's: Bedrijfsvoering

Omgevingswet: rehabilitatie van de willekeur

Op Donderdag, 7 Februari, 2019, 14:02

Door: Dick Spel, docent Bestuursacademie Nederland
De regels voor de fysieke leefomgeving zijn te complex, te ingewikkeld en te versnipperd. Daarom komt er een Omgevingswet. Een integrale afweging, meer flexibiliteit, ruimte voor initiatieven en maatwerk zijn de motto’s. Volop voer voor discussie, zo blijkt uit de praktijk. Deskundigen en andere prominenten proberen op fora en websites, op congressen, seminars, expertmeetings en andere bijeenkomsten de nieuwe wet te duiden.
Lees meer
Thema's: Overig

Wat is de MAS?

Op Donderdag, 7 Februari, 2019, 13:59

De methodische aanpak schoolverzuim (MAS), vastgesteld in 2017 en herzien in 2018, omschrijft de werkzaamheden van alle ketenpartners (Raad van kinderbescherming, HALT, Openbaar Ministerie en Ingrado) met betrekking tot de aanpak van schoolverzuim. Het gaat hier in zijn volle breedte om:
  • Passend onderwijsprogramma
  • Vroegtijdige inzet van (jeugd)hulp
  • Ketensamenwerking
  • Maatwerk
Lees meer